Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Kontaktai

Užsienio ryšių direkcija:
 
Pelėdienė Aušra
Direktorė
Aušra Pelėdienė
 
Koordinuoja dėstytojus, atvykstančius pagal ŠMM kviestinių dėstytojų schemą.
 
Koordinuoja vasaros mokyklų organizavimą.
ausra.pelediene@vgtu.lt
(8 5) 237 0557
9557
Direktorės pavaduotoja
Aleksandra Sokolova
 
Koordinuoja strateginę partnerystę ir organizuoja dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis pasirašymą.
(8 5) 274 5029
9029
Koordinatorė
Roberta Jundulaitė
 
Koordinuoja finansinių sutarčių rengimą ir stipendijų išmokėjimą studentams, išvykstantiems ir atvykstantiems studijoms arba praktikai pagal Erasmus+ programą.
 
Rengia viešųjų pirkimų dokumentus, finansines sąmatas ir ataskaitas.
roberta.jundulaite@vgtu.lt
(8 5) 251 2489
9489
Tarptautinių programų grupės vadybininkė
Justina Adomaitytė
 
Administruoja skyriaus informaciją sklaidos priemonėse. 
 
Konsultuoja Erasmus+ sutarčių su ES aukštojo mokslo institucijomis sudarymo klausimais.
justina.adomaityte@vgtu.lt
(8 5) 274 4958
9958
 
Erasmus+ programa:
 
Erasmus+ programos grupės vedėja/Erasmus+ institucinė koordinatorė
Dovilė Mackevičienė
 
Koordinuoja Erasmus+ programą instituciniu lygmeniu.
(8 5) 237 0556
9556
Bagdonaitė Ieva
Erasmus+ programos vyresnioji vadybininkė
Ieva Bagdonaitė
 
Koordinuoja darbuotojus, atvykstančius ir išvykstančius dėstyti arba stažuotis pagal Erasmus+ programą.
ieva.bagdonaite@vgtu.lt
(8 5) 251 2399
9399
Tarptautinių programų grupės vedėja
Lina Juodytė
 
Koordinuoja studentus, atvykstančius ir išvykstančius praktikai pagal Erasmus+ programą.
 
Koordinuoja tarptautinius studijų projektus.
lina.juodyte@vgtu.lt
(8 5) 237 0692
9692
Žiobakaitė Rasa
Erasmus+ programos vyresnioji vadybininkė
Rasa Žiobakaitė
 
Koordinuoja studentus, išvykstančius studijoms pagal Erasmus+ programą ir dvišalius mainus.
rasa.ziobakaite@vgtu.lt
(8 5) 274 4957
9957
Vėbrienė Renata
Erasmus+ programos grupės tarptautinių studijų programų koordinatorė
Renata Vėbrienė
 
Koordinuoja studentus, atvykstančius studijoms pagal Erasmus+ ir kitas mainų programas.
renata.vebriene@vgtu.lt
(8 5) 237 0554
9554
Erasmus+ programos vadybininkė
Jolanta Ruzgaitė
 
Administruoja studentų, atvykstančių studijoms pagal Erasmus+ ir kitas mainų programas dokumentus.
(8 5) 251 24 55
9455