Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Vilniaus Gedimino technikos universiteto diplomai ir diplomų priedėliai

Absolventams, baigusiems VGTU universitetines pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, išduodamas bakalauro diplomas ir diplomo priedėlis, antrosios pakopos (magistro) ir vientisąsias studijas – magistro diplomas ir diplomo priedėlis.
Diplomo priedėlis – dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, bakalauro arba magistro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą ir išduodamas kartu su diplomu lietuvių ir anglų kalbomis. Diplomo priedėlyje, kartu su informacija apie baigtą studijų programą įrašomi VGTU ir užsienio aukštosiose mokyklose išklausyti dalykai su įvertinimais ir nacionaliniais bei ECTS kreditais, nuo 2011 metų tik ECTS kreditais.
Vadovaujantis LRV 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 634 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Aukštojo mokslo kvalifikacijos ir daktaro mokslo laipsnio suteikimą patvirtinančių dokumentų formos, jų gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2006 m. sausio 1 d. diplomo priedėlis išduodamas asmenims, baigusiems studijas 2006 metais ir vėlesniais, vietoj diplomo priedo, o baigusiems studijas 2005 metais – jų pageidavimu.
Diplomo priedėlis rengiamas vadovaujantis 2011 m. lapkričio 17 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2182 „Dėl aukštojo mokslo diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“.
 

Dublikatai ir pažymos

Sugadinus, pametus ar kitaip praradus diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį), išduodami jų dublikatai (prašymas čia).
Baigusiems studijas studentams išduodamos pažymos apie įgytą aukštąjį išsilavinimą. Užsisakyti pažymas galima el. paštu jolita.valentinaviciene@vgtu.lt, pateikiant prašymą (prašymas čia) ir asmens dokumento kopiją.
 
Diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimo tvarka
 
Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį) ir norintis gauti jo (jų) dublikatą (-us), turi pateikti rektoriui prašymą (prašymas čia) išduoti dublikatą (-us) ir į universiteto sąskaitą įmokėti dublikato (-ų) išdavimo įmoką (-as).
Dublikatų išdavimo įmokos (patvirtinta VGTU Tarybos 2016-02-23  nutarimu Nr. 1-1):
Diplomo – 20 Eur;
Diplomo priedo – 20 Eur;
Diplomo priedėlio – 40 Eur.
Sumokėti įmoką už diplomo, diplomo priedo ar priedėlio dublikato išdavimą galima Swedbank, sąskaitos numeris: LT 32 7300 0100 0245 9012, įrašant mokėjimo paskirtį.
Užsisakyti diplomo (diplomo priedo ar priedėlio) dublikatą galima atvykus adresu: Saulėtekio al. 11, Vilnius, Centriniai rūmai, 506 kab. arba el. paštu jolita.valentinaviciene@vgtu.lt  ir pateikus:
 • prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti vietoje);
 • įmokos už dublikatą kvito kopiją;
 • asmens dokumento kopiją.
Papildoma informacija:
 • Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei diplome, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).
 • Dublikatas išduodamas tik diplomo ar diplomo priedo (diplomo priedėlio) sugadinimo, pametimo ar kt. praradimo atveju, ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto diplomo ar diplomo priedo (diplomo priedėlio) duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).
 • Jeigu dublikato negali atsiimti jį užsakęs asmuo, dublikatas bus išduodamas tik asmeniui, turinčiam notaro įgaliojimą atsiimti dublikatą (-us).
 
Daugiau informacijos tel. (8 5)  2744944, el. p. jolita.valentinaviciene@vgtu.lt
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė