Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Studijų programų akreditacija

EKSPERTŲ VIZITAI
 
 
 
 
 
 
 
STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITACIJA
 
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre registruotų Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programų akreditavimo terminai pagal SKVC direktoriaus įsakymus.
 
  
Naujas
valstybinis kodas
Valstybinis kodas
Studijų kryptis
Studijų programa
Akredituota/Vertinimo išvados
SKVC direktoriaus įsakymo data ir numeris
Pirmoji studijų pakopa
6121EX035
612H17006
Bendroji inžinerija
Aplinkos apsaugos inžinerija
2016-11-29 Nr. SV6-48
 
612K11001
Architektūra
Architektūra
2015-04-10 Nr. SV6-14
  612H20004
 
Statybos inžinerija Architektūros inžinerija 2020 m. rugpjūčio 31 d.  2017-05-15 Nr. SV6-14
6121EX041 612H62002 Elektros inžinerija Automatika 2018 m. rugpjūčio 31 d. 2017-05-15 Nr. SV6-14
6121EX054
 612H42001
Aeronautikos inžinerija
 
Aviacijos mechanikos inžinerija
2015-06-23 Nr. SV6-30
 
6121EX055  612H43001 Aeronautikos inžinerija Avionika 2019 m. rugpjūčio 31 d.  2014-04-14 Nr. SV6-20
6121FX011
612J76001
Biotechnologijos
Bioinžinerija
2014-06-27 Nr. SV6-38
6121EX034
612H15002
Bendroji inžinerija
Biomechanika
2016-08-24 Nr.SV6-38
6121BX019 612I10001 Informatika Daiktų interneto inžinerija 2021 m. rugpjūčio 31 d. 2016-05-27 Nr. SV6-22
6121EX043
 
612H61004
Elektronikos ir elektros inžinerija
Elektronikos inžinerija
2012-03-20 Nr. SV6-12
6121EX042 612H60001 Elektronikos ir elektros inžinerija Elektros energetikos inžinerija 2021 m. rugpjūčio 31 d.  2016-04-05 Nr. SV6-13
6121JX051
612L10009
Ekonomika
Ekonomikos inžinerija
2018-01-01 Nr. SV6-1
6121EX032
612H12001
Bendroji inžinerija
Gaisrinė sauga
2016-09-30 Nr. SV6-42
6121EX047
612H77001
Gamybos inžinerija
Gamybos inžinerija ir valdymas
2017-06-15 Nr. SV6-25
6121EX036
612H14001
Matavimų inžinerija
Geodezija
2016-08-24 Nr.SV6-38
6121LX046
 612N10010
 Finansai
Finansų inžinerija
2014-06-02 Nr. SV6-31
6121BX024
 
612E15001
Informatikos inžinerija
Informacinių sistemų inžinerija
2013-04-17 Nr.SV6-29
6121BX020
612I13001
Informatika
Informacinių technologijų paslaugų valdymas
2017-05-15 Nr. SV6-13
 
612H70003
Gamybos inžinerija
Inovatyvioji gamybos inžinerija
2016-06-17 Nr. SV6-20
612J82001
612J82001
Statybų technologijos
Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos
2016-06-17 Nr. SV6-20
6121BX021
612I13002
Informatika
Inžinerinė informatika
2020 m. rugpjūčio 30 d.
2017-05-15 Nr. SV6-13
6121LX045
612N20012
Vadyba
Organizacijų valdymas
2017-05-15 Nr. SV6-14
6121EX037
612H22001
Statybos inžinerija
Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija
2017-05-15 Nr. SV6-14
6121EX044
612H69001
Elektronikos ir elektros inžinerija
Kompiuterių inžinerija
2016-03-10 Nr. SV6-9
6121JX052
612P96001
Komunikacija
Kūrybinės industrijos
2016-03-10 Nr. SV6-9
6121AX008 612G12001 Matematika Moderniųjų technologijų matematika 2021 m. rugpjūčio 31 d. 2016-0405 Nr. SV6-13
6121EX040
612H33001
Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija
2015-06-23 Nr. SV6-30
6121EX048
612H77001
Gamybos inžinerija
Mechatronika ir robotika
2013-04-10 Nr. SV6-27
61202T104
612H27001
Statybos inžinerija
Miestų inžinerija
 
2017-05-15 Nr. SV6-14
6121BX025
612E14003
Informatikos inžinerija
Multimedija ir kompiuterinis dizainas
2017-05-15 Nr.SV6-13
6121LX044
612N20013
Vadyba
Nekilnojamojo turto vadyba
2016-05-14 Nr. SV6-14
6121EX053
612E30002
Energijos inžinerija
Pastatų energetika
2016-06-29 Nr. SV6-30
6121JX053
612P96002
Komunikacija
Pramogų industrijos
2016-03-10 Nr. SV6-9
6121EX049
612H70004
Gamybos inžinerija
Pramonės gaminių dizainas
2013-05-31 Nr. SV6-27
6121BX023
 612I30003
Programų sistemos
 
Programų inžinerija
2014-04-23 Nr. SV6-25
6121EX045 612H1101 Bendroji inžinerija Renginių inžinerija 2020 m. rugpjūčio 31 d.
2015-05-26
Nr. SV6-23
6121EX033 612H12002 Bendroji inžinerija Saugos sistemų inžinerija 2021 m. rugpjūčio 31 d. 2016-06-01 Nr. SV6-23
6121EX050
612H74001
Gamybos inžinerija
Spaudos inžinerija
2013-03-28 Nr. SV6-28
 
612H24002
Statybos inžinerija
Statinių inžinerinės sistemos
2012-01-10 Nr. SV6-1
6121EX039
612H21002
Statybos inžinerija
Statybos inžinerija
2014-08-28 Nr. SV6-50
6121EX069
612J80003
Statybų technologijos
Statybos technologijos ir valdymas
2017-05-15 Nr. SV6-14
6121AX009
612G31001
Statistika
Duomenų analizės technologijos
2014-03-28 Nr. SV6-14
6121AX007
612G16001
Matematika
Technomatematika
2014-02-11 Nr. SV6-5
6121EX046
612H64002
Elektronikos ir elektros inžinerija
Telekomunikacijų inžinerija
2013-04-17 Nr.SV6-29
6121EX051
612E20002
Sausumos transporto inžinerija
Transporto inžinerija
2017-05-15 Nr.SV6-13
6121LX040
612N18001
Vadyba ir verslo administravimas
Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika
2013-11-26 Nr.SV6-71
612H21001
612H21001
Statybos inžinerija
Tiltų ir statinių inžinerija
2017-08-28 Nr. SV6-35
6121EX052 612E24001 Sausumo transporto inžinerija Transporto saugaus eismo inžinerija 2022 m. birželio 30 d. 2016-08-09 Nr. SV6-36
  612N10011 Verslas Verslo analitika 2020 m. rugpjūčio 31 d.  2015-04-10 Nr. SV6-14
6121BX002
612I20003
Informacijos sistemos
Informacinės sistemos
2014-04-29 Nr. SV6-26
6121LX043
 
612N10007
Vadyba ir verslo administravimas
Verslo vadyba
2016-03-10 Nr. SV6-9
Antroji studijų pakopa
6211EX034
621H17003
Bendroji inžinerija
Aplinkos apsaugos technologijos vadyba 
2017-05-15 Nr.SV6-13
6211EX033
621H17004
Bendroji inžinerija
Aplinkos inžinerija
2017-05-15 Nr. SV6-14
6211PX028
621K11001
Architektūra
Architektūra
2015-04-10 Nr. SV6-14
6211NX046
621U95001
Menotyra
Architektūros istorija ir teorija
2015-04-10 Nr. SV6-14
6211EX037
 621H20005
 Statybos inžinerija
 Architektūros inžinerija
 
 2017-05-15 Nr.SV6-14
6211EX048
621H62001
Elektronikos ir elektros inžinerija
Automatika
2017-05-15 Nr.SV6-13
6211EX060
621H42001
Aeronautikos inžinerija
Aviacijos mechanikos inžinerija
2015-06-23 Nr. SV6-30
6211FX017
621J76001
Biotechnologijos
Bioinžinerija
2014-06-27 Nr. SV6-38
6211EX032
 
621H15001
Bendroji inžinerija
Biomedicininė inžinerija
2016-08-24 Nr.SV6-38
6211EX039
621H20002
Statybos inžinerija
Civilinė inžinerija
2017-05-15 Nr. SV6-14
6211JX068
621L10018
Ekonomikos
Ekonomikos inžinerija
2018-01-01 Nr. SV6-1
6211EX050
621H61003
Elektronikos ir elektros inžinerija
Elektronikos inžinerija
2014-08-11 Nr. SV6-43
6211EX049
621H62002
Elektronikos ir elektros inžinerija
Elektros energetikos sistemų inžinerija
2016-03-10 Nr. SV6-9
6211EX05
 
621E30003
Energijos inžinerija
Pastatų energijos inžinerija
2016-06-29 Nr. SV6-30
6211EX071
621J92001
Technologijos
Ergonomika gamyboje
 
2013-03-28 Nr. SV6-24
6211EX036
621H14003
Bendroji inžinerija
Geodezija ir kartografija
2016-08-24 Nr.SV6-38
6211LX060
 
621N30007
Finansai
Finansų inžinerija
2018 m. birželio 30 d.
2016-06-14 Nr. SV6-25
6211EX038
 
621H25001
Statybos inžinerija
Geotechnika
2013-03-12 Nr. SV6-20
6211BX015
621E15003
Informatikos inžinerija
Informacinės elektroninės sistemos
2013-04-17 Nr.SV6-29
6211BX016
621E14004
Informatikos inžinerija
Informacinės technologijos
2013-06-11 Nr. SV6-43
6211BX017
621E15002
Informatikos inžinerija
Informacinių sistemų programų inžinerija
2013-04-17 Nr.SV6-29
6211BX014
621E14007
Informatikos inžinerija
Informacijos ir informacinių technologijų sauga
2014-08-28 Nr. SV6-50
6211BX013
621I13001
Informatika
Informacinių technologijų valdymas
2013-01-07 Nr. SV6-4
6281EX001
 628 H14001
 Bendroji inžinerija
Inovatyvūs sprendimai geomatikoje
2017-05-15 Nr. SV6-13
6211LX086
621N20024
Vadyba
Inžinerinė ekonomika ir vadyba
2016-06-15 Nr. SV6-25
6281EX002
 628H20001
Statybos inžinerija
Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija
2017-05-15 Nr. SV6-15
6211EX044
621H22001
Statybos inžinerija
Kelių eismo saugumo inžinerija
2013-03-12 Nr. SV6-20
6211EX051
621H69001
Elektronikos ir elektros inžinerija
Kompiuterių inžinerija
2016-03-10 Nr. SV6-9
6211JX069
621P90005
Komunikacija
Kūrybos visuomenės komunikacija
2017-05-15 Nr. SV6-13
6211EX047
621H33001
Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija
2015-06-23 Nr. SV6-23
6211EX053
 621H73002
Gamybos inžinerija
Mechatroninės sistemos
2018 m. rugpjūčio 31 d.
2017-05-15 Nr. SV6-13 
6281EX003
 628H73001
 Gamybos inžinerija
Mechatronika
 
2017-11-23 Nr. SV6-40
6211EX054
621H70005
Gamybos inžinerija
Medžiagų ir suvirinimo inžinerija
2013-12-23 Nr. SV6-77
6211EX046
621H27001
Statybos inžinerija
Miestų planavimas ir inžinerija
2013-03-12 Nr. SV6-20
6211FX018
621J70003
Biotechnologijos
Nanobiotechnologija
2017-05-15 Nr.SV6-13
6211LX059
621N20013
Vadyba
Nekilnojamojo turto valdymas
2016-06-14 Nr. SV6-25
6281LX001
628N20002
Vadyba
Nekilnojamojo turto vadyba
2017-07-19 Nr. SV6-30
6213EX002 6213EP001 Gamybos inžinerija Pramoninis dizainas 2022 m. rugpjūčio 31 d. 2017-04-06 Nr. SV6-11
6211EX055
 
 
621H77001
Gamybos inžinerija
Pramonės inžinerija
2017-06-15 Nr. SV6-25
6211EX056
 
621H77002
Gamybos inžinerija
Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba
2016-06-14 Nr. SV6-25
6211EX031
621H12001
Bendroji inžinerija
Saugos inžinerija
2016-09-30 Nr.SV6-42
6211FX016
621J91001
Technologijos
Saulės elementų ir modulių inžinerija
2017-05-15 Nr. SV6-13
 
6211EX057
21H74001
Gamybos inžinerija
Spaudos inžinerija
2017-06-15 Nr. SV6-25
6211EX040
621H21001
Statybos inžinerija
Statinių konstrukcijos
2017-05-15 Nr. SV6-13
6211EX045 621H20006 Statybos inžierija Statinio informacinis modeliavimas 2018 m. rugpjūčio 31 d. 2015-06-09 Nr. SV6-13
6211EX041
621H75001
 
Gamybos inžinerija
Statybinės medžiagos
2018 m. rugpjūčio 31 d.
2016-06-14 Nr.SV6-25
6281LX002 6281LX002628N20003 Vadyba Statinių ir jų aplinkos darni plėtra 2018 m. rugpjūčio 31 d. 2017-05-15 Nr. SV6-53
6211EX072
621J82001
Statybų technologijos
Statybos medžiagos ir dirbiniai
2013-03-28 Nr. SV6-24
6211EX043
621J80003
Statybų technologijos
Statybos technologijos ir valdymas
2017-05-15 Nr. SV6-14
6211AX009
621G31001
Statistika
Taikomoji statistika
2015-03-26 Nr.SV6-12
6211AX008
621G16001
Matematika
Technomatematika
2014-02-11 Nr.SV6-5
6211EX052
621H64003
Elektronikos ir elektros inžinerija
Telekomunikacijų inžinerija
2013-04-17
Nr. SV6-29
6211EX058
621E20003
Sausumos transporto inžinerija
Transporto inžinerija
2017-05-15 Nr.SV6-13
6211LX057
621N18001
Verslas
Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika
2013-11-26 Nr.SV6-71
6211EX035
621H23001
Statybos inžinerija
Vandens ūkio inžinerija
2016-06-14 Nr. SV6-25
6211LX058
621N10008
Verslas
Verslo vadyba
2016-03-10 Nr. SV6-9
Vientisosios studijos
6011PX004 601K0003 Architektūra Architektūra 2022 m. rugpjūčio 31 d.  2016-06-01 Nr. SV6-23
6011EX001
601H41001
Aeronautikos inžinerija
 
Orlaivių pilotavimas
2016-09-30 Nr. SV6-42
6011EX002
601H41002
Aeronautikos inžinerija
Skrydžių valdymas
2016-09-30 Nr. SV6-42
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė