Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Studijų programų akreditacija

EKSPERTŲ VIZITAI
 
 
 
 
 
 
 
STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITACIJA
 
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre registruotų Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programų akreditavimo terminai pagal SKVC direktoriaus įsakymus.
 
  
Ankstesnis valstybinis kodas
Naujas valstybinis kodas
Studijų kryptis
Studijų programa
Akredituota/Vertinimo išvados
SKVC direktoriaus įsakymo data ir numeris
Pirmoji studijų pakopa
 
612H17006
Bendroji inžinerija
Aplinkos apsaugos inžinerija
2016-11-29 Nr. SV6-48
61205M102
612K11001
Architektūra
Architektūra
2015-04-10 Nr. SV6-14
  612H20004
 
Statybos inžinerija Architektūros inžinerija 2018 m. rugpjūčio 31 d.  2016-06-14 Nr. SV6-25
61201T101 612H62002 Elektros inžinerija Automatika 2017 m. gruodžio 31 d. 2011-04-06 Nr.1-01-42
 
 612H42001
Aeronautikos inžinerija
 
Aviacijos mechanikos inžinerija
2015-06-23 Nr. SV6-30
 
   612H43001 Aeronautikos inžinerija Avionika 2019 m. rugpjūčio 31 d.  2014-04-14 Nr. SV6-20
61205T201
612J76001
Biotechnologijos
Bioinžinerija
2014-06-27 Nr. SV6-38
61209T102
612H15002
Bendroji inžinerija
Biomechanika
2016-08-24 Nr.SV6-38
  612I10001 Informatika Daiktų interneto inžinerija 2021 m. rugpjūčio 31 d. 2016-05-27 Nr. SV6-22
61201T201
612H61004
Elektronikos ir elektros inžinerija
Elektronikos inžinerija
2012-03-20 Nr. SV6-12
  612H60001 Elektronikos ir elektros inžinerija Elektros energetikos inžinerija 2021 m. rugpjūčio 31 d.  2016-04-05 Nr. SV6-13
 
612L10009
Ekonomika
Ekonomikos inžinerija
2014-06-27 Nr. SV6-38
61202T201
612H12001
Bendroji inžinerija
Gaisrinė sauga
2016-09-30 Nr. SV6-42
61208T205
612H77001
Gamybos inžinerija
Gamybos inžinerija ir valdymas
2016-09-30 Nr. SV6-42
61210T101
612H14001
Matavimų inžinerija
Geodezija
2016-08-24 Nr.SV6-38
 
 612N10010
 Finansai
Finansų inžinerija
2014-06-02 Nr. SV6-31
61207T104
612E15001
Informatikos inžinerija
Informacinių sistemų inžinerija
2013-04-17 Nr.SV6-29
61209P114
612I13001
Informatika
Informacinių technologijų paslaugų valdymas
2014-05-28 Nr. SV6-30
61208T202
612H70003
Gamybos inžinerija
Inovatyvioji gamybos inžinerija
2014-03-28 Nr. SV6-14
61202T112
612J82001
Statybų technologijos
Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos
2012-02-14 Nr. SV6-6
61209P109
612I13002
Informatika
Inžinerinė informatika
2014-08-31 Nr. SV6-30
 
612N20012
Vadyba
Organizacijų valdymas
2016-06-14 Nr. SV6-25
61202T103
612H22001
Statybos inžinerija
Kelių ir geležinkelių inžinerija
2012-01-10 Nr. SV6-1
61201T208
612H69001
Elektronikos ir elektros inžinerija
Kompiuterių inžinerija
2016-03-10 Nr. SV6-9
61209S110
612P96001
Komunikacija
Kūrybinės industrijos
2016-03-10 Nr. SV6-9
  612G12001 Matematika Moderniųjų technologijų matematika 2021 m. rugpjūčio 31 d. 2016-0405 Nr. SV6-13
61209T104
612H33001
Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija
2015-06-23 Nr. SV6-30
 
612H77001
Gamybos inžinerija
Mechatronika ir robotika
2013-04-10 Nr. SV6-27
61202T104
612H27001
Statybos inžinerija
Miestų inžinerija
 
2012-01-10 Nr. SV6-1
 
612E14003
Informatikos inžinerija
Multimedija ir kompiuterinis dizainas
2014-05-22 Nr.SV6-50
 
612N20013
Vadyba
Nekilnojamojo turto vadyba
2016-06-14 Nr. SV6-25
61206T101
612E30002
Energijos inžinerija
Pastatų energetika
2016-06-29 Nr. SV6-30
 
612P96002
Komunikacija
Pramogų industrijos
2016-03-10 Nr. SV6-9
 
612H70004
Gamybos inžinerija
Pramonės gaminių dizainas
2013-05-31 Nr. SV6-27
 
 612I30003
Programų sistemos
 
Programų inžinerija
2014-04-23 Nr. SV6-25
  612H1101 Bendroji inžinerija Renginių inžinerija 2020 m. rugpjūčio 31 d.
2015-05-26
Nr. SV6-23
  612H12002 Bendroji inžinerija Saugos sistemų inžinerija 2021 m. rugpjūčio 31 d. 2016-06-01 Nr. SV6-23
61208T203
612H74001
Pramonės inžinerija
Spaudos inžinerija
2013-03-28 Nr. SV6-24
61202T106
612H24002
Statybos inžinerija
Statinių inžinerinės sistemos
2012-01-10 Nr. SV6-1
61202T107
612H21002
Statybos inžinerija
Statybos inžinerija
2014-08-28 Nr. SV6-50
 
612J80003
Statybų technologijos
Statybos technologijos ir valdymas
2016-06-14 Nr. SV6-25
 
612G31001
Statistika
Duomenų analizės technologijos
2014-03-28 Nr. SV6-14
61201P114
612G16001
Matematika
Technomatematika
2014-02-11 Nr. SV6-5
61201T207
612H64002
Elektronikos ir elektros inžinerija
Telekomunikacijų inžinerija
2013-04-17 Nr.SV6-29
61203T110
612E20002
Sausumos transporto inžinerija
Transporto inžinerija
2011-04-28 Nr.1-01-53
61203S109
612N18001
Vadyba ir verslo administravimas
Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika
2013-11-26 Nr.SV6-71
61202T102
612H21001
Statybos inžinerija
Tiltų ir statinių inžinerija
2012-02-14 Nr. SV6-6
  612E24001 Sausumo transporto inžinerija Transporto saugaus eismo inžinerija 2022 m. birželio 30 d. 2016-08-09 Nr. SV6-36
  612N10011 Verslas Verslo analitika 2020 m. rugpjūčio 31 d.  2015-04-10 Nr. SV6-14
 
612I20003
Informacijos sistemos
Informacinės sistemos
2014-04-29 Nr. SV6-26
61203S120
612N10007
Vadyba ir verslo administravimas
Verslo vadyba
2016-03-10 Nr. SV6-9
Antroji studijų pakopa
62404T103
621H17003
Bendroji inžinerija
Aplinkos apsaugos technologijos vadyba 
2014-08-28 Nr.SV6-50
62404T104
621H17004
Bendroji inžinerija
Aplinkos inžinerija
2013-08-14 Nr. SV6-56
62405M102
621K11001
Architektūra
Architektūra
2015-04-10 Nr. SV6-14
62605M101
621U95001
Menotyra
Architektūros istorija ir teorija
2015-04-10 Nr. SV6-14
 621H20005
 
 Statybos inžinerija
 Architektūros inžinerija
 
 2014-04-23 Nr.SV6- 20
62401T104
621H62001
Elektronikos ir elektros inžinerija
Automatika
2011-04-06 Nr.1-01-42
 
621H42001
Aeronautikos inžinerija
Aviacijos mechanikos inžinerija
2015-06-23 Nr. SV6-30
 
 621H20005
 Statybos inžinerija
 Architektūros inžinerija
 2014-04-14 Nr. SV6-20
62405T201
621J76001
Biotechnologijos
Bioinžinerija
2014-06-27 Nr. SV6-38
62409T110
621H15001
Bendroji inžinerija
Biomechanika
2016-08-24 Nr.SV6-38
62402T105
621H20002
Statybos inžinerija
Civilinė inžinerija
2012-01-10 Nr. SV6-1
 
621L10018
Ekonomikos
Ekonomikos inžinerija
2016-06-14 Nr. SV6-25
62401T209
621H61003
Elektronikos ir elektros inžinerija
Elektronikos inžinerija
2014-08-11 Nr. SV6-43
 
621H62002
Elektronikos ir elektros inžinerija
Elektros energetikos sistemų inžinerija
2016-03-10 Nr. SV6-9
62406T106
621E30003
Energijos inžinerija
Pastatų energijos inžinerija
2016-06-29 Nr. SV6-30
62602T102
621J92001
Technologijos
Ergonomika gamyboje
 
2013-03-28 Nr. SV6-24
62410T102
621H14003
Bendroji inžinerija
Geodezija ir kartografija
2016-08-24 Nr.SV6-38
 
621N30007
Finansai
Finansų inžinerija
2018 m. birželio 30 d.
2016-06-14 Nr. SV6-25
62402T106
621H25001
Statybos inžinerija
Geotechnika
2013-03-12 Nr. SV6-20
62407T109
621E15003
Informatikos inžinerija
Informacinės elektroninės sistemos
2013-04-17 Nr.SV6-29
62407T104
621E14004
Informatikos inžinerija
Informacinės technologijos
2013-06-11 Nr. SV6-43
62407T108
621E15002
Informatikos inžinerija
Informacinių sistemų programų inžinerija
2013-04-17 Nr.SV6-29
 
621E14007
Informatikos inžinerija
Informacijos ir informacinių technologijų sauga
2014-08-28 Nr. SV6-50
62609P103
621I13001
Informatika
Informacinių technologijų valdymas
2013-01-07 Nr. SV6-4
 
 628H20001
 Statybos inžinerija
Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija
2014-04-23 Nr. SV6-25
 
 628 H14001
 Bendroji inžinerija
Inovatyvūs sprendimai geomatikoje
2014-06-02 Nr. SV6-31
 
621N20024
Vadyba
Inžinerinė ekonomika ir vadyba
2016-06-14 Nr. SV6-25
 
 628H20001
Statybos inžinerija
Inovatyvi kelių ir tltų inžinerija
2014-04-23 Nr. SV6-25
62402T111
621H22001
Statybos inžinerija
Kelių eismo saugumo inžinerija
2013-03-12 Nr. SV6-20
62401T211
621H69001
Elektronikos ir elektros inžinerija
Kompiuterių inžinerija
2016-03-10 Nr. SV6-9
 
621P90005
Komunikacija
Kūrybos visuomenės komunikacija
2014-03-28 Nr. SV6-14
62409T111
621H33001
Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija
2015-06-23 Nr. SV6-23
 
 621H73002
Gamybos inžinerija
Mechatroninės sistemos
2014-06-02 Nr. SV6-31
 
 628H73001
 Gamybos inžinerija
Mechatronika
 20014-06-25 Nr. SV6-34
62408T205
621H70005
Gamybos inžinerija
Medžiagų ir suvirinimo inžinerija
2013-12-23 Nr. SV6-77
62602T103
621H27001
Statybos inžinerija
Miestų planavimas ir inžinerija
2013-03-12 Nr. SV6-20
 
621J70003
Biotechnologijos
Nanobiotechnologija
2011-05-24 Nr.1-01-61
62603S114
621N20013
Vadyba
Nekilnojamojo turto valdymas
2016-06-14 Nr. SV6-25
 
628N20002
Vadyba
Nekilnojamojo turto vadyba
2014-02-14 Nr. SV6-5
  6213EP001 Gamybos inžinerija Pramoninis dizainas 2022 m. rugpjūčio 31 d. 2017-04-06 Nr. SV6-11
62408T207
621H77001
Gamybos inžinerija
Pramonės inžinerija
2016-06-14 Nr. SV6-25
62608T204
621H77002
Gamybos inžinerija
Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba
2016-06-14 Nr. SV6-25
62402T201
621H12001
Bendroji inžinerija
Saugos inžinerija
2016-09-30 Nr.SV6-42
 
621J91001
Technologijos
Saulės elementų ir modulių inžinerija
2014-02-14 Nr. SV6-5
 
62408T206
621H74001
Gamybos inžinerija
Spaudos inžinerija
2016-06-14 Nr. SV6-25
62402T107
621H21001
Statybos inžinerija
Statinių konstrukcijos
2012-02-14 Nr. SV6-6
  621H20006 Statybos inžierija Statinio informacinis modeliavimas 2018 m. rugpjūčio 31 d. 2015-06-09 Nr. SV6-27
62408T104
621H75001
 
Gamybos inžinerija
Statybinės medžiagos
2018 m. rugpjūčio 31 d.
2016-06-14 Nr.SV6-25
62402T108
621H20003
Statybos inžinerija
Statybos inžinerija
2016-06-14 Nr. SV6-25
628N20003   Vadyba Statinių ir jų aplinkos darni plėtra 2017 m. rugpjūčio 31 d. 2014-09-09 Nr. SV6-53
62402T109
621J82001
Statybų technologijos
Statybos medžiagos ir dirbiniai
2013-03-28 Nr. SV6-24
62402T110
621J80003
Statybų technologijos
Statybos technologijos ir valdymas
2016-04-14 Nr.SV6-25
62406T107
621E31001
Energijos inžinerija
Šilumos inžinerija
2016-06-29 Nr. SV6-30
62401P203
621G31001
Statistika
Taikomoji statistika
2015-03-26 Nr.SV6-12
62401P109
621G16001
Matematika
Technomatematika
2014-02-11 Nr.SV6-5
62401T210
621H64003
Elektronikos ir elektros inžinerija
Telekomunikacijų inžinerija
2013-04-17
Nr. SV6-29
62403T104
621E20003
Sausumos transporto inžinerija
Transporto inžinerija
2011-04-28 Nr.1-01-53
62403S120
621N18001
Verslas
Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika
2013-11-26 Nr.SV6-71
62404T105
621H23001
Statybos inžinerija
Vandens ūkio inžinerija
2016-06-14 Nr. SV6-25
 
621N10008
Verslas
Verslo vadyba
2016-03-10 Nr. SV6-9
Vientisosios studijos
  601K0003 Architektūra Architektūra 2022 m. rugpjūčio 31 d.  2016-06-01 Nr. SV6-23
60103T101
601H41001
Aeronautikos inžinerija
 
Orlaivių pilotavimas
2016-09-30 Nr. SV6-42
60103T102
601H41002
Aeronautikos inžinerija
Skrydžių valdymas
2016-09-30 Nr. SV6-42