Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos Magistrantūros studijų programos
Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H70005
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Irmantas Gedzevičius
Studentas: Ovidijus Jarašūnas, Diana Klimovič
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: gamybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistams, gebantiems dirbti pramonės įmonėse ir organizacijose, mokslo ir studijų institucijose, nagrinėjančiose medžiagų mokslo ir inžinerines medžiagų jungimo problemas, profesinio konsultavimo centruose ar tęsti studijas doktorantūroje.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą asmenys gebės suprasti medžiagų tyrimo metodus, dangų ir paviršių mokslą, suvirinimo procesų teoriją, išmanys apie spalvotus metalus ir jų suvirinimą, legiruotųjų plienų suvirinimą, suvirinimo procesų modeliavimą, irimo mechaniką, konstrukcinių medžiagų sustiprinimą, suvirinimo procesų valdymą, aukštos temperatūros ir atsparias agresyvioje aplinkoje medžiagas ir mokės jas pritaikyti praktikoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programą asmenys galės kopti karjeros laiptais pasirinkę studijas technologijos mokslų srities doktorantūroje ir įgyti daktaro laipsnį arba dirbti vadovaujamąjį inžinierinį darbą įvairiose pramonės įmonėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Baigus šią programą atsiveria puikios galimybės gauti tarptautinio suvirinimo inžinieriaus diplomą (International Welding Engineer – IWE) ir tapti labai paklausiu pasaulinio lygio specialistu.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti naujausias medžiagotyros ir suvirinimo mokslo srities žinias bei sampratą apie jų ryšį ir sąveiką su kitų mokslo sričių žiniomis, supažindinti su naujausiomis šio mokslo teorijomis, tyrimo metodais ir technologijomis.
2. Išugdyti gebėjimus įgytas žinias ir supratimą, šiuolaikinius tyrimo metodus taikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus.
3. Išugdyti poreikį įgytas žinias, supratimą ir gebėjimus taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje tarptautinėje aplinkoje bei skirtingų mokslo sričių kontekste.
4. Išugdyti poreikį ir gebėjimus nuolat savarankiškai mokantis visą gyvenimą pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, taikant inovacijas ir diegiant aukštąsias technologijas medžiagotyros ir suvirinimo srityse.
5. Išugdyti gebėjimus pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims,
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir gebės taikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindines sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo ir modeliavimo metodus.
 • Žinos ir gebės taikyti specialiųjų mokslų - medžiagotyros, irimo mechanikos, baigtinius elementus ir jų taikymą, suvirinimo procesų modeliavimo - reiškinius ir procesus, jų matematinius modelius.
 • Žinos apie konstrukcines ir nano medžiagas, medžiagų sujungimo procesus ir jų suvirinimo problemas, valdymą ir skaitinį modeliavimą.
 • Žinos ir gebės taikyti eksperimentinį tyrimą, konstrukcijų diagnostiką, įrangą, fizinius, cheminius reiškinius ir vykstančius procesus, fizikinių parametrų matavimo būdus, įrangą ir rezultatų apdorojimo metodus, naudojamas medžiagas.
 • Žinos ir gebės taikyti automatizuotas suvirinimo valdymo sistemas.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius.
 • Gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą.
 • Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, gebės tinkamai pateikti informaciją ir diskutuoti su kitų sričių specialistais.
 • Supras ir gebės kurti naujas suvirinimo technologijas bei rasti medžiagų ir suvirinimo siūlių defektus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės plėtoti ir savarankiškai taikyti naujausius mokslinius pasiekimus medžiagų inžinerijos ir suvirinimo srityse.
 • Gebės pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą medžiagų ir suvirinimo siūlių tyrimams.
 • Gebės ištirti suvirinimo procesų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas.
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės atlikti mokslinius tyrimus savarankiškai ir grupėje bei pateikti darbo rezultatus įvairioms klausytojų auditorijoms.
 • Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų mokslo sričių bei skirtingos kompetencijos specialistais, gebės vadovauti kolektyvui.
 • Gebės kritiškai įvertinti naujausią dalykinę informaciją, savo veiklos inovatyvius sprendimus, gebės tobulinti profesinę kompetenciją.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, įvertinti informaciją ir priimti motyvuotus sprendimus.
 • Gebės mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias ir praktinius įgūdžius medžiagotyros ir suvirinimo mokslo
 • Gebės vykdyti mokslinius tyrimus suvokdami moralinę atsakomybę už šią veiklą ir jos rezultatų poveikį visuomenei, jos ekonominei ir kultūrinei raidai, šalies gerovei bei aplinkai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMRM13101 Patikimumo teorija 6 30 - 15 16 99 E
MEMTM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
MEMIM16101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 45 - - 16 19 E
TITIM16125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 30 - 15 16 99 E
MEMTM16101 Suvirinimo procesų teorija (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 25 235 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMTM11203 Legiruotųjų plienų suvirinimas 6 30 15 - 16 99 E
MEMTM11204 Suvirinimo procesų modeliavimas 9(3) 30 - 45 16 149 E
MEMTM11205 Medžiagų tyrimo metodai 6 30 - 15 16 99 E
MEMTM11206 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
MEMTM11207 Irimo mechanika 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17405 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
MEMKM17408 Dangų ir paviršių mokslas (su kursiniu projektu) 9 45 - 30 16 149 E
MEMKM17409 Spalvotųjų metalų suvirinimas (su kursiniu projektu) 9 45 - 30 16 149 E
MEMKM17410 Funkcinių ir nanomedžiagų inžinerija 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17406 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.