Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų programos

Studijų programos

Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas. Studijų programos turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nustatomus studijų krypties (krypčių grupės, srities) aprašuose, sudarytuose pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas studijų kryptis ir šakas.

Studijų programos dalykai pagal paskirtį ir turinį skirstomi į bendruosius universitetinius ir studijų krypties (šakos) dalykus. Studijų krypties dalykai skirstomi į pagrindų dalykus ir specializacijos dalykus, kur pirmieji sudaro studijų krypties branduolį, o antrieji skirti specializacijai toje pačioje studijų kryptyje ar jos šakoje.

Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienus mokslo metus (1 600 sutartinių studijų valandų) atitinka 60 kreditų. Viena teorinio kurso studijų savaitė lygi 40 sutartinių studento darbo valandų ir ji atitinka 1,5 kredito.

 
Studijų pakopos, studijų forma, apimtis ir trukmė
Studijų pakopos

Universitete vykdomos trijų pakopų laipsnį suteikiančios studijos: pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros), vientisųjų studijų ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos.
 
Pirmosios pakopos studijos
 
Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Bakalauro laipsnis įgyjamas studijuojant pirmojoje studijų pakopoje pagal universitetinių studijų programas. Bakalauro studijų apimtis – 240  kreditų. Nuolatinės studijos trunka 4 metus, ištęstinės – 5,5–6 metus. Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.
 
Antrosios pakopos ir vientisosios studijos
 
Magistras – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą. Magistro laipsnis įgyjamas studijuojant pagal antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas. Magistrantūros studijų apimtis – 90–120  kreditų. Nuolatinių studijų trukmė – 1,5–2 metai, ištęstinių studijų trukmė – 2–2,5 metai. Vientisųjų studijų apimtis – 300 kreditų, studijų trukmė – 5 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijas galima tęsti doktorantūroje.
 
Trečiosios pakopos studijos
 
Mokslo (meno) daktaro laipsnis įgyjamas studijuojant mokslo (meno) doktorantūroje mokslo ir studijų institucijose. Asmenims, baigusiems mokslo (meno) doktorantūrą ir apgynusiems disertaciją (meno projektą), išduodamas įgytą mokslo (meno) laipsnį liudijantis diplomas. Baigusieji trečiosios pakopos studijas, tobulinasi mokslinių tyrimų ir akademinės veiklos srityse, siekdami mokslinės ir akademinės karjeros. Šios studijų pakopos absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė