Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Papildoma praktika

Papildomas praktikas gali atlikti pažangūs (prašymo pateikimo metu neturintis akademinių skolų) studentai laisvu nuo studijų metu, po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Papildoma praktika studijų laiku gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius ir ne daugiau kaip 20 val. per savaitę. Jeigu papildoma praktika atliekama vasarą, studentui turi būti užtikrintos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos.
 
Papildomos praktikos vieta ir laikas derinami su fakulteto praktikos koordinatoriumi

Papildomos praktikos dokumentus sudaro:
 1. prašymas leisti atlikti papildomą praktiką;
 2. individualus praktikos atlikimo grafikas (jį rasite čia). Jis turi būti suderintas su priimančios organizacijos atsakingu asmeniu ir pristatomas dekanui kartu su Studento papildomos praktikos sutartimi;
 3. studento papildomos praktikos sutartis (ją užpildysite mano.vgtu.lt Studijos – Visa studijų programa Praktikos Papildoma praktika).
   
Papildomos praktikos nėra studijų programos dalis, todėl jos nevertinamos, neįskaitomos ir neįrašomos į diplomo priedėlį. Joms neskiriamas praktikos vadovas dėstytojas ir neteikiama praktikos ataskaita.
 
Papildomos praktikos sutartis reikia užsipildyti: mano.vgtu.lt Studijos – Visa studijų programa – Praktikos – Papildoma praktika. Užpildytą sutartį atspausdinti 3 egzemplioriais, surinkti parašus ir nešti registruoti į katedrą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė