Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Baigiamieji darbai

I pakopos ir vientisosiose studijose dekano potvarkiu turi būti patvirtintos I ir II pakopų bei vientisųjų studijų baigiamųjų darbų temos studentams, kuriems jos nebuvo patvirtintos.
 
Baigiamųjų kursų studentai turi užpildyti baigiamojo darbo anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis prisijungę prie savo aplinkos mano.vgtu.lt. Anotacijos pildymo formą galima rasti pasirinkus baigiamojo darbo studijų dalyką paskutiniame semestre. Anotacijos privalo būti įrašytos ne vėliau nei likus vienai savaitei iki baigiamojo darbo gynimo. Atspausdintas anotacijas privaloma įsegti į baigiamojo darbo aiškinamąjį raštą, kuris pateikiamas LSK.
 
Studentai taip pat turi užpildyti baigiamojo darbo sąžiningumo deklaraciją (prisijungę adresu mano.vgtu.lt). Sąžiningumo deklaracija turi būti įsegta baigiamojo darbo pradžioje, po anotacijų lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Studentas turi pateikti baigiamojo darbo elektroninę versiją įkeldamas ją į informacinę sistemą per portalą mano.vgtu.lt, kurioje baigiamojo darbo vadovas patikrins bei patvirtins, kad darbas tinkamai pateiktas archyvavimui informacinėje sistemoje. Baigiamasis darbas turi būti suarchyvuotas į vieną .zip failą. Instrukciją rasite čia.
 
Baigiamojo darbo vadovas patikrina ir tvirtina įkeltus darbus prisijungę prie savo paskyros portale mano.vgtu.lt . Atsisiųsti suarchyvuotą zip formatu baigiamąjį darbą, vadovas gali bakstelėdamas pele ant darbo pavadinimo. Vadovui atsisiuntus failą ir jį peržiūrėjus, sistema leis pakeisti statusą į Priimtas/Atmestas. Instrukciją rasite čia.
 
Braukiami iš studentų sąrašų I ir II studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentai, baigę teorinį kursą, bet negynę ar neapgynę baigiamojo darbo arba nelaikę ar neišlaikę baigiamųjų egzaminų iki studijų grafike numatyto termino. Šie studentai gali registruotis rengti ir ginti baigiamąjį darbą arba laikyti baigiamuosius egzaminus kitais ar vėlesniais mokslo metais studento, mokančio visą studijų kainą, statusu.
 
Išimties tvarka I ir II studijų pakopų studentams,  neparengusiems ar negynusiems baigiamojo darbo dėl pateisinamų priežasčių, dekano potvarkiu baigiamojo darbo gynimas atidedamas, leidžiant jiems tęsti studijas mokančio visą studijų kainą statusu ir pakartotinai rengti atidėtą baigiamąjį darbą. Dekanas, vadovaudamasis Vilniaus Gedimino technikos universitete studijuojančiųjų (išskyrus užsienio ne Europos sąjungos šalių studijuojančiuosius) įmokų už studijas ir papildomas paslaugas reglamentu, nustato įmokos už baigiamojo darbo pakartotinį rengimą ir (ar) atidėtą gynimą dydį. Dekano nustatytą įmoką studentas sumoka banke. Šie studentai, norintys gauti leidimą pakartotinai rengti ir (ar) ginti atidėtą baigiamąjį darbą, rašo prašymą dekanui.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė