Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Studijų procesas Atsiskaitymai už kontrolinius/ kursinius darbus

Atsiskaitymai už kontrolinius/kursinius darbus

Studentai už semestro programos dalykų kursinius projektus (darbus) (taip pat ir kompleksinius), tarpinius egzaminus, namų, kontrolinius ir kitus savarankiškus darbus privalo atsiskaityti iki to semestro sesijos pradžios. Studentai, neatsiskaitę už kursinius projektus (darbus) (taip pat ir kompleksinius) iki nustatyto termino, tampa skolininkais. 
 
Studentai, iki semestro sesijos pradžios nespėję atsiskaityti už namų ir kontrolinius darbus bei kursinius projektus (darbus), nelaikę tarpinio egzamino, gali už juos atsiskaityti (likviduoti akademines skolas) per laiką, skirtą to dalyko egzaminui pasirengti per sesiją (prieš tai užsiregistravę katedroje).

Studentai iki pirmo pakartotinio egzaminų laikymo pabaigos nepateikę dėstytojui daugiau kaip pusės darbų pagal studijų dalyko modulio savarankiškas užduotis (išskyrus kursinius projektus ir darbus) negali toliau būti vertinami pagal to studijų dalyko modulio reikalavimus (nesuteikiami balai kaupiamajam įvertinimui).

Studentas, įstojęs į VGTU iki 2015 m., prieš pateikdamas kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą) ginti, prisijungia prie savo savitarnos aplinkos mano.vgtu.tl, suformuoja, išspausdina ir pasirašo sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią, kad kursinis projektas (darbas, kompleksinis projektas) nenuplagijuotas, ir įsega ją į kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą). Nustačius studento nesąžiningumo (plagijavimo) atvejus rengiant kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą), katedros vedėjas raštu apie tai informuoja fakulteto dekaną. Fakulteto dekanas priima sprendimą dėl studento tolesnių studijųuniversitete.

Kursinių projektų (darbų, kompleksinių projektų) gynimo iki sesijos pradžios rezultatai įrašomi į universiteto informacinės sistemos sesijos rezultatų duomenų bazę per dvi kalendorines dienas po gynimo.

Kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto) gynimo per sesiją rezultatai įrašomi per dvi kalendorines dienas po gynimo, bet ne vėliau kaip dvi dienos iki to dalyko egzamino. Jei studentas neapgynė kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto), jam neleidžiama laikyti to dalyko egzamino.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė