Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Apeliacijos

Studijuojantysis gali teikti apeliacijos dėl: 
 • galutinio žinių įvertinimo.
 • žinių vertinimo tvarkos pažeidimų.
 • galutinio žinių įvertinimo ir žinių vertinimo tvarkos pažeidimų.
Tu gali apeliuoti tiek dėl teigiamų, tiek dėl neigiamų galutinių žinių įvertinimų.
 
Tačiau svarbu žinoti, kad dėl baigiamųjų darbų, meno darbų (architektūros projektų, kompozicijos bei dailės darbų) ir egzaminų, laikomų sudarius komisiją bei aviacijos standartais nustatant atsiskaitymus, apeliacijos gali būti teikiamos tik dėl žinių vertinimo tvarkos pažeidimų.
 • Studijuojantysis, gavęs egzaminuotojo paaiškinimą, tačiau nesutikęs su jo įvertinimu bei argumentais, per 10 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo datos gali raštu pateikti motyvuotą apeliaciją dėl žinių įvertinimo ar (ir) žinių vertinimo tvarkos pažeidimų studijų modulį dėstančios katedros vedėjo vardu.
 • Katedros reikalų tvarkytoja darbo laiku registruoja apeliacijas Katedros gautų raštų registre (knygoje) nurodydama pateikimo datą. Nepavykus katedroje įteikti apeliacijos, turi teisę apeliaciją per universiteto raštinę įteikti dekanui arba prodekanui to fakulteto, kurio sudėtyje yra katedra. Jei apeliuojamas dėstytojas yra katedros vedėjas, apeliacija teikiama fakulteto, kuriam priklauso katedra, dekano vardu ir registruojama dekanate.
 • Teikiant apeliacijas dėl procedūrų pažeidimo, apeliacijos kopija privalo būti įteikiama universiteto studentų atstovybei.
Apeliacinė komisija gali priimti sprendimą, kuriuo tavo įvertinimas išlieka toks pat, yra sumažinamas arba padidinamas.

Jeigu apeliacinė komisija pripažįsta, jog buvo pažeista žinių vertinimo tvarka, turėjusi įtakos žinių įvertinimui, egzaminas ar kito tipo atsiskaitymas vyksta iš naujo.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė