Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Nuotolinės studijos

Studijų organizavimas nuotoliniu būdu

Nuotolinės studijos – studijos, organizuojamos naudojant informacines komunikacines technologijas ir suteikiant galimybę studijuoti virtualioje aplinkoje.
Vilniaus Gedimino technikos universitete nuotolinių studijų organizavimą reglamentuoja Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas.
Nuotolinės studijos organizuojamos pagal Nuotoliniu būdu studijuoti pritaikytas studijų programas.
Nuotoliniu būdu gali būti vykdomos bet kokios formos studijos.
Nuotoliniu būdu studijos organizuojamos Universiteto virtualioje studijų aplinkoje (šiuo metu tai yra Moodle virtuali aplinka).
Studijų programų tvarkaraščiuose nurodomas kontaktinio darbo pobūdis: paskaita, laboratoriniai darbai, pratybos.Kontaktinės valandos – studijų laikas, skiriamas paskaitoms, seminarams, laboratoriniams darbams, pratyboms, konsultacijoms ir kt. Organizuojant studijas nuotoliniu būdu prie kontaktinių valandų priskiriamas ir laikas, skirtas darbui virtualioje aplinkoje, užsiėmimus organizuojant sinchroniniu arba asinchroniniu būdu.
Ne mažiau kaip 50 procentų kontaktinių valandų laiko, numatyto kiekvienam dalykui, turi sudaryti nenuotolinės kontaktinės valandos. Nenuotolinės kontaktinės valandos – studijų laikas, kai sudaryta galimybė atvykti į paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus, pratybas, konsultacijas ar kt. tiesiogiai dalyvaujant dėstytojui. Nenuotolinės kontaktinės valandos realizuojamos sinchroniškai organizuojant užsiėmimus. Nenuotolinės kontaktinės valandos nurodomos tvarkaraščiuose.
Paskaitų tvarkaraščius galima peržiūrėti adresu  https://medeine.vgtu.lt/paskaitos/paskaitos.jsp.
Nuotolinių studijų dalyko medžiaga privalomai aprobuojama pagal Universitete galiojančią Nuotolinių studijų dalykų medžiagos aprobavimo tvarką.
Nuotoliniu būdu vykstančių studijų metu egzaminavimas gali būti vykdomas ir elektroninėmis priemonėmis. Egzaminavimas vyksta Universitete paskirtoje auditorijoje arba gavus raštišką atitinkamo fakulteto dekano leidimą ir su Nuotolinių studijų centru raštu suderintoje kitoje vietoje, kur galima patikrinti egzaminuojamojo tapatybę ir užtikrinti sąžiningą egzaminavimo procesą.
Studijuoti, dėstyti ar kitaip naudoti virtualių studijų aplinką gali tik autentifikuoti ir autorizuoti virtualios studijų aplinkos vartotojai. Vartotojų autorizavimas vykdomas Universiteto nustatyta tvarka.
Virtualioje studijų aplinkoje pateikta studijų medžiaga yra Universiteto ir autorių nuosavybė ir be atskirto jų sutikimo negali būti publikuojama, dauginama ar kitu būdu perduodama tretiesiems asmenims.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė