Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Neįgaliesiems Papildoma parama Erasmus+
PAPILDOMA PARAMA ASMENIMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ
 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai ir darbuotojai, turintys specialiųjų poreikių ir dalyvaujantys Erasmus+:aukštojo mokslo pirmo pagrindinio veiksmo (KA1) mobilumo veiklose 2014–2015 mokslo metais gali teikti paraiškas papildomai paramai gauti.
Paraiškas gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai, turintys specialiųjų poreikių, tiksliau:
  • studentai, atrinkti Erasmus+:aukštojo mokslo studijoms ir/ar praktikai;
  • dėstytojai, vyksiantys į Erasmus+:aukštojo mokslo dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;
  • aukštųjų mokyklų darbuotojai, vyksiantys į Erasmus+:aukštojo mokslo mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.
Galimas Erasmus+: aukštojo mokslo mobilumo veiklos laikotarpis: 2014-06-01 – 2015-09-30.
Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos/jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 
Daugiau informacijos rasite: