Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Veiklos:
- Inicijuoja ir organizuoja susitikimus su studentais.
- Konsultuoja individualiai ar studentų grupes, grupių seniūnus akademiniais (studentų teisės ir pareigos, studijų sistema, fakulteto bei VGTU infrastruktūra, pirminė informacija apie studijų programą, paskaitų tvarkaraštis, laisvai pasirenkami dalykai, mobilumo galimybės, sesijos tvarka, atsiskaitymų, skolų laikymo tvarka ir t. t.) ir socialiniais klausimais tvarkaraštyje numatytu laiku.
- Inicijuoja formalų ir neformalų bendravimą su studentais, taikydamas įvairias darbo formas: paskaitas, diskusijas, išvykas, ekskursijas, trečiųjų asmenų paskaitas ir kt. Apie susitikimus, vykstančius nenumatytoje tvarkaraštyje vietoje, turi būti pranešta už studijas atsakingam prodekanui.
- Identifikuoja sunkumų turinčius studentus, analizuoja probleminius klausimus su už studijas fakultete atsakingu prodekanu, edukologinių kompetencijų ekspertu bei kitais pagal situaciją reikalingais asmenimis. Pagal poreikį gali būti kartu su studentu sudaromas problemų šalinimo planas. 
- Analizuoja studentų apklausų rezultatus ir teikia siūlymus grįžtamajam ryšiui užtikrinti.
Bendradarbiavimas fakulteto lygiu
Bendradarbiavimas universiteto lygiu
Formalus darbų organizavimas
1. Individualaus veiklos plano sudarymas semestrui (tvirtina už studijas atsakingas prodekanas) (susitikimai su studentais vyksta: I ir II kurso studentų grupėmis ne rečiau kaip kartą per dvi savaites, trečio ir ketvirto kurso studentų grupėmis ne rečiau kaip kartą per mėnesį, su grupių seniūnais ne rečiau kaip kartą per dvi savaites).
2. Formalus susitikimo ir (ar) kitų veiklų su studentais tvarkaraščio parengimas.
3. Vykdytos veiklos ataskaitos teikimas (1 k. per semestrą) už studijas atsakingam prodekanui.
4. Vykdytos veiklos rezultatų pristatymas fakulteto dekanate.
  • Puslapio administratoriai:
  • Elida Žalnieriūnienė
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė