Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Vilniaus Gedimino technikos universitete Pirminis inžinerinis ugdymas yra veikla, paremta universiteto ir VGTU inžinerijos licėjaus bendradarbiavimo sutartimi.  Mokiniai klauso inžinerinio ugdymo paskaitas, atlieka laboratorinius darbus bei universiteto akademinės bendruomenės konsultuojami rengia Inžinerinio ugdymo praktikos darbą.
 
VGTU inžinerijos licėjus – tai mokykla kurianti ateitį. 

Licėjuje įgyvendinama ne tik bendrojo ugdymo programa, bet ir Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta specializuoto inžinerinio ugdymo programa. Šį įstaiga skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai. 

Istorija 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir VGTU inžinerijos licėjaus bendradarbiavimas prasidėjo 2011 metais, kai mokykloje buvo įkurta VGTU klasė. 

Draugystė
Ta nedidelė partnerystės užuomazga peraugo į glaudų tarpinstitucinį ryšį – mokiniai aktyviai dalyvavo universiteto renginiuose, o VGTU bendruomenė įsitraukė į licėjaus veiklas vesdami paskaitas, atverdami laboratorijas ir leisdami mokiniams susipažinti su naujausiomis technologijomis. 

Veikla
Pastaraisiais metais VGTU inžinerijos licėjaus mokiniai atlikinėjo inžinerinio ugdymo praktiką, kurios tikslas – sukurti mokiniams tinkamas sąlygas formuotis kaip kūrybingoms asmenybėms, gebančioms teorinę realybę transformuoti į praktinius įgūdžius, formuojant ateities profesinį pasirinkimą, grįstą inžinerinėmis kompetencijomis, atskleidžiant inžinerinių procesų pažinimą, kūrimą bei jų valdymą. 
Mokiniai visus metus dirbę prie inžinerinio ugdymo praktikos darbo pabaigoje pateikė darbų aprašus bei atliko pristatymus. Darbo apraše mokiniai individualiai pasirinko ir pačių praktine veikla ar tyrimais pagrindė temą pagal inžinerijos sritis. Aprašai buvo rengiami pagal baigiamųjų darbų reikalavimus.
 
„Šis darbas buvo ne tik naudingas plečiant mūsų akiratį specialybių pasaulyje, bet ir leido įsigilinti ir suvokti, kad visos specialybės yra išskirtinės bei unikalios“ (vienuoliktokas Ramojus Balevičius).
 
„Iš pradžių, kai prasidėjo paskaitos apie bitcoin'us, galvojau, kad neįmanoma misija, nes paskaitų pradžioje buvo tikrai nelengva, tikėjaus visai ko kito. Na, bet kai pati pradėjau papildomai domėtis, naršyti, nagrinėti, įtraukė mane tie bitcoin'ai, pasidarė labai įdomu ir užsibrėžiau tikslą, jog reikia padaryti nepriekaištingą darbą. Pabaigus savo darbą, norėjau, kad pasisektų, nes daug darbo įdėjau. Pristatyt labai bijojau, bet viskas puikiai pasisekė ir dar patekau tarp geriausių“ (vienuoliktokė Rita Indrašiūtė).
 
2017-2018 m.m. VGTU inžinerijos licėjaus mokiniams pradėta vykdyti nauja inžinerinio ugdymo programa
Šiais mokslo metais Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų-pedagogų ir VGTU inžinerijos licėjaus pedagogų komanda pradeda dirbti pagal naują pirminio inžinerinio ugdymo programą ir tikimasi, kad kompleksinis darbas tikrai suformuos tinkamas sąlygas mokiniui bręsti kaip kūrybingai, kritiškai mąstančiai, gebančiai įgyti inžinerines kompetencijas asmenybei bei jas taikyti pažinimui, kūrimui ir valdymui.

                  2017-2018 m. m. rudens semestro pirminio inžinerinio ugdymo programa

 


                                           2017-2018 m. m. pavasario semestro pirminio inžinerinio ugdymo programa
VGTU inžinerijos licėjaus III gimnazinių klasių mokiniai pradeda rengti inžinerinio ugdymo praktikos darbus. Šiuo metu mokiniai generuoja darbo idėją vadovaudamiesi probleminio ugdymo principais bei remdamiesi bendrosiomis, dalykinėmis, kritinio mąstymo kompetencijomis. Pagal inžinerinio ugdymo praktikos darbo rengimo aprašą darbo vadovai yra numatyti VGTU inžinerijos licėjaus mokytojai, o Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojai yra moksliniai konsultantai, kurie dalindamiesi savo patirtimi padės mokiniams susivokti mokslinės veiklos etapuose. 
Šiais metais numatomos tematikos:
 • Darni gyvenamoji aplinka
 • Išmanioji statyba. Ateities namas 
 • Išmaniųjų smulkmenų konstravimas
 • Statybos produktų technologijos 
 • Praktinė biomechanika 
 • Mechatronika aplink mus
 • Animuotų 3d modelių kūrimas BLENDER aplinkoje 
 • Interneto svetainių kūrimas 
 • Investavimas 
 • 3D modeliavimas ir kūrimas 
 • Verslo kūrimas 
 
2017-2018 m. m. I pusmečio VGTU inžinerinio licejaus moksleivių veiklos ir rezultatai
 
Pasibaigus pirmajam 2017-2018 m. m. mokslo metų pusmečiui, galima apibendrinti rezultatus. 
Rugsėjo-gruodžio mėnesiais VGTU inžinerijos licėjaus mokiniai universitete lankė pamokas, kurių metu tiek teoriškai, tiek praktiškai mokėsi įvairių inžinerinių disciplinų: pradedant inžinerijos istorija ir filosofija ir baigiant skaitmenine statyba, pradedant dizaino pagrindais ir baigiant 3D modeliavimu, biomechaniniais sprendimais, elektronikos pagrindais; taip pat ekonomikos sampratos, nekilnojamo turto rinkos analizės, verslo kūrimo.
Kaip ir pernai, šįmet III-iųjų gimnazijos klasių mokiniai rengė inžinerinio ugdymo praktikos darbus, kurių moksliniai  konsultantai yra įvairių fakultetų dėstytojai. Mokiniai nagrinėjo įvairias temas, štai keletas pavyzdžių:
•    modernaus dizaino šiukšliadėžės, rūšiavimo automatizavimas bei gamtai draugiško požiūrio ugdymas;
•    šulinių vandens užterštumo mikroorganizmais tyrimas bei jų terminis šalinimas;
•    energetinio audito poreikio Lietuvoje analizė;
•    nanotechnologijų taikymas namo įrengimui;
•    ergonominių elementų kūrimas bei pritaikymas staliniam šviestuvui;
•    išmanios naujienų svetainės, prisitaikančios prie vartotojų poreikio, kūrimas.
Pirmojo mokslo metų pusmečio metu ne tik mokiniai lankėsi universitete, bet ir universiteto bendruomenė mielai dalyvavo VGTU inžinerijos licėjaus veiklose. Dabartiniai ir buvę VGTU dėstytojai dalyvavo integruotoje pamokoje „Mokslininkai tarp mūsų“, skirtai temai „Vanduo“ skirtingų specialistų akimis. Ačiū prof. dr. Valentinui Šauliui, prof. dr. Artūrui Juknai bei buvusiam VGTU dėstytojui doc. dr. Juozui Jankauskui už žinių pasidalijimą su mokiniais, nes tokios pamokos skatina mokinius kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, įvairiapusiškai tobulinti gamtamokslines ir inžinerines kompetencijas bei ugdyti gebėjimą susidaryti vieningą, į atskiras disciplinas nesuskaidyto pasaulio vaizdą – vientisą pasaulėvaizdį.
Aplinkos apsaugos studijų programos magistrantė Rasa Tamošiūnaitė VGTU inžinerijos licėjaus mokiniams vedė labai įdomią pamoką apie žiedinę ekonomiką. Antrųjų-ketvirtųjų gimnazijos klasių mokiniai dalyvaudami pamokoje „Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė“ sprendė svarbius beatliekės sistemos kūrimo klausimus.

 
  • Puslapio administratoriai:
  • Elida Žalnieriūnienė
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė