Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Besimokantis universitetas

Besimokantis uviversitetas. Edukacinių kompetencijų grupė prie Edukacinių technologijų centro

 
2016 m. birželio 6 d. Studijų prorektoriaus raštu Nr. 31-10.2-7620 „Dėl Edukacinių kompetencijų grupės steigimo“ įsteigta Edukacinių kompetencijų grupė prie Integracijos ir karjeros direkcijos.
2017 m. gegužės 15 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 432 Edukacinių kompetencijų grupė tapo Edukacinių technologijų centro dalimi. 
 
Edukacinių kompetencijų grupės darbuotojai
Vedėja dr. Ilona Valantinaitė, 
Vyriausioji specialistė dr. Vida Navickienė,
Vyriausioji specialistė dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, 
Vyresnioji specialistė Elida Žalnieriūnienė.
 
Edukacinių kompetencijų grupės pagrindinės funkcijos: 
- sistemina ir analizuoja dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikį,
- organizuoja ir koordinuoja dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimosi veiklas, atliepiant mokymosi visą gyvenimą nuostatas,
- anlizuoja ir apibendrina dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimosi rezultatus,
- organizuoja ir koordinuoja edukologinių kompetencijų ekspertų rengimą,
- koordinuoja bei vertina tęstinę EKE veiklą, daromą sklaidą,
- organizuoja, koordinuoja ir vertina pirminį inžinerinį rengimą,
- teikia individualias konsultacijas universiteto bendruomenei studijų organizavimo klausimais.
 
EKG naujienos │ Konsultacijų savaitės metu (lapkričio mėn. 20-23 d.) EKG organizuoja seminarų ciklą „Įvadas į VGTU veiklas“; praktinį 8 akad. val. seminarą „Inovatyvūs studijų metodai – debatai“; praktinį 6 akad. val. seminarą „Inovatyvūs studijų metodai – bendradarbiavimo metodų taikymo galimybės studijų procese“ bei rengia keramikos darbų kūrybine popietes. Kviečiame dalyvauti!
EKG naujienos │ Konsultacijos dėl studijų programų studijų dalykų (modulių) kortelių atnaujinimo vyksta 2017 m. gruodžio mėn. 4-8 dienomis ir 2018 m. sausio mėn. 15-19 dienomis. Reikalinga registracija tel. 8 688 64 397; viet. 9397 arba el. paštu elida.zalnieriuniene@vgtu.lt.
EKG naujienos │ Studentų kuratorių susitikimas vyks 2017 m. lapkričio 14 d. 14.00 val. SRC 602 Hole.
 
Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimas
Edukologinių kompetencijų ekspertai 
Studentų kuratoriai 
Pirminis inžinerinis ugdymas 
Kontaktai:
Edukacinių kompetencijų grupė:
 
Telefonas: 8 688 64 397
Vietinis telefonas: 9397
El. paštas: EKG@vgtu.lt
Kabinetas: SRC C12, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė