Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Katedros vedėjas,
akademikas, 
prof.habil.dr.
Artūras Kaklauskas
akademikas, prof.habil.dr.
Edmundas Kazimieras Zavadskas
 
 
prof. dr.
Zenonas Turskis
 
 
prof. habil. dr.
Leonas Ustinovičius
prof.dr.
Vladislavas Kutut
prof. dr.
Jurgita Antuchevičienė
prof.dr.
Saulius Raslanas
prof.dr.
Audrius Banaitis
doc. dr.
Tatjana Vilutienė
doc. dr.
Titas Dėjus
doc.dr.
Darius Migilinskas
doc. dr.
Darius Kalibatas
doc.dr.
Jolanta Tamošaitienė
doc.dr.
Jonas Šaparauskas
doc.dr.
Gintautas Ambrasas
doc.dr.
Natalija Lepkova
 
doc.dr.
Jūratė Šliogerienė
doc.dr.
Nerija Banaitienė
doc.dr.
Jurga Naimavičienė
doc.dr.
Loreta Kanapeckienė
doc.dr.
Laura Tupėnaitė
doc.dr.
Vaidotas Trinkūnas
doc.dr.
Vita Urbanavičienė
lektorė  
Silva Rimkuvienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorijos vedėja
dr. Jurgita Alchimovienė
 
administratorė
Aldona Liubertienė

 
 
STATYBOS VALDYMO IR NEKILNOJAMOJO TURTO KATEDROS
DOKTORANTAI
 
Vardas, pavardė
Įstojimo metai
Vadovas
Seyt Alli Erdogan
2012
Zenonas Turskis
Justas Čerkauskas
2013
Artūras Kaklauskas
Ieva Ubartė
2013
Edmundas K. Zavadskas
Arūnė Binkytė
2014
Artūras Kaklauskas
Natalija Košeleva
2014
Edmundas K. Zavadskas
Guoda Ropaitė
2014
Zenonas Turskis
Jovita Čepurnaitė
2015
Leonas Ustinovičius
Žydrūnė Morkūnaitė
2015
Edmundas K. Zavadskas
Darius Prialgauskas
2015
Artūras Kaklauskas
Andrej Naumčik
2016
Edmundas K. Zavadskas
Miroslavas Pavlovskis
2016
Jurgita Antuchevičienė
Arūnas Puzinas
2016
Leonas Ustinovičius
Mindaugas Bružas
2017
Edmundas K. Zavadskas
Arvydas Kiaulakis
2017
Tatjana Vilutienė
Darius Skirmantas
2017
Artūras Kaklauskas
Inga Šileikaitė
2017
Zenonas Turskis
Mantas Vaišnoras
2017
Leonas Ustinovičius
 
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra susikūrė 2017 m. liepos 1 d.
VGTU Nutarimu „Dėl VGTU akademinių padalinių struktūrinių pakeitimų“ 2017 m. kovo 28 d. Nr.1-1
8.2.3. punktu Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra ir Statybos technologijos ir vadybos katedra apjungtos į padalinį pavadinimu: Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra.
***
Dabartinės VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros ištakos yra buvusiame Kauno universitete, kur netrukus po Antrojo pasaulinio karo, 1947 m., buvo įkurta Statybinės technikos katedra.
Vėliau, Kauno politechnikos institute, iki 1969-09-01, ji vadinta Statybos technologijos ir darbų organizavimo katedra. Ši katedra ruošė pramoninės ir civilinės statybos inžinierius. Katedros vedėjas buvo V. Grincevičius (iki 1956-03-01), technikos mokslų kandidatas doc. P. Viliūnas (iki 1962-09-01) ir technikos mokslų kandidatas doc. E. Borkauskas (iki 1969 09 01 t.y. jos panaikinimo).
Savarankiška Statybos technologijos katedra buvo įsteigta 1970 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakultete, o pirmuoju vedėju Statybos technologijos katedros vedėju tapo technikos mokslų kandidatas doc. Viktoras Krušinskas.
 
Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjai, žymūs mokslininkai ir pedagogai:
 
 
technikos mokslų kandidatas, docentas Viktoras Krušinskas
technikos mokslų kandidatas, docentas Henrikas Nakas
technikos mokslų kandidatas, docentas Pranas Mikšta
habilituotas technikos mokslų daktaras profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas
habilituotas technikos mokslų daktaras profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas
technikos mokslų kandidatas, docentas Vladas Kriukelis
ekonomikos mokslų kandidatas, docentas Jonas Romualdas Šimkus
technikos mokslų daktaras, docentas Artūras Kaklauskas
 1970 – 1976 metais
  1976 – 1982 metais
  1982 – 1987 metais
  1987 – 1990 metais
  2002 – iki dabar
  1990 – 1992 metais
  1992 – 1996 metais
  1996 – 2001 metais
Plačiau apie katedros istoriją leidinyje:  Statybos technologijos ir vadybos katedrai - 40
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra VGTU Statybos fakultete įkurta 2001 metais, VGTU Senato posėdžio, įv. 2001 05 24 (protokolas Nr. 5) nutarimu atskyrus nuo Statybos technologijos ir vadybos katedros dalį personalo ir studijų programų. Katedros vedėju tapo profesorius, habilituotas daktaras Artūras Kaklauskas.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę ir vis labiau įsigalint rinkos ekonomikai, poreikis rengti kvalifikuotus statybos ekonomikos ir verslo bei nekilnojamojo turto vadybos specialistus vis augo. Minėtos studijų programos įregistruotos jau 1997 metais ir pradėtos teikti dar Statybos technologijos ir vadybos katedroje, kuriai taip pat vadovavo prof. A.Kaklauskas. Tačiau, metams bėgant, norinčių studijuoti šiose studijų programose vis augo, konkursai pranoko visus lūkečius, tad naujos katedros įkūrimas buvo būtinas ir neišvengiamas žingsnis.
Svarbiausiuoju naujai įkurtos katedros kolektyvo rūpesčiu tapo studijų kokybė, inovacijų taikymas studijų procese, dalyvavimas tarptautiniuse mokslo projektuose, ryšiai su partneriais Lietuvoje ir visame pasaulyje, darbuotojų motyvavimas tobulėti. To pasekoje, 2005 metais bakalaurų studijų programa „Nekilnojamojo turto vadyba“ bei magistrų studijų programa „Nekilnojamojo turto vertinimas ir valdymas“ buvo pilnai akredituotos ES.
Dabartinės VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros ištakos yra buvusiame Kauno universitete, kur netrukus po Antrojo pasaulinio karo, 1947 m., buvo įkurta Statybinės technikos katedra.
Vėliau, Kauno politechnikos institute, iki 1969-09-01, ji vadinta Statybos technologijos ir darbų organizavimo katedra. Ši katedra ruošė pramoninės ir civilinės statybos inžinierius. Katedros vedėjas buvo V. Grincevičius (iki 1956-03-01), technikos mokslų kandidatas doc. P. Viliūnas (iki 1962-09-01) ir technikos mokslų kandidatas doc. E. Borkauskas (iki 1969 09 01 t.y. jos panaikinimo).
Eil. Nr.
ĮMONĖS
 
1.
UAB „Dauda“ direktorius Stanislovas Arlinskas
Tel./Faks.: 85 2312145
el. p.: info@dauda.lt
Dūmų g. 3, LT-01119 Vilnius
2.
UAB „Primtela“ direktorius Jonas Juršėnas, Tel.: 8698 78451,
Tel./Faks.: 85 2771742
Geležinio Vilko g. 25-111, LT-03133 Vilnius
3.
UAB „EKSTRA NAMAS“ direktorius Bronius Nedzinskas
Tel.: +370 7341828
Verkių g. 48, LT- 44499, Kaunas
4.
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Statybos fakulteto dekanė Lina Sakalauskienė,
Tel. (8 5)  234 3820, faks. (8 5)  234 3769, el. p.:  l.sakalauskiene@vtdko.lt 
Statybos katedros vedėjas dr. Paulius Gaučas,  el. p.: p.gaucas@vtdko.lt 
Antakalnio g. 54, LT-2055, Vilnius
5.
UAB „Vilprim“ generalinis direktorius Pranas Skripskas
Tel.: 85 2653062
Riovonių g. 2A, LT-03154, Vilnius
6.
UAB  „ALRASTA“ direktorius Vadim Bogač
Tel.: 85 2130131
Dariaus ir Girėno g. 187, LT-02169, Vilnius
7. 
UAB „Giedra“ statybos direktorius Rolandas Ruškys
Tel.: 85 2136026, fax.: 85 2136815
Naugarduko g. 3, LT- 01141, Vilnius
8. 
UAB „Ober-Haus“ generalinis direktorius Vytas Zabilius
Tel.: 85 2109700, fax.: 85 2109701
Geležinio Vilko g. 18a, LT-2004, Vilnius
  • Puslapio administratoriai:
  • Aldona Liubertienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė