Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Geotechnikos laboratorija

     Geotechnikos mokslo tyrimų specifika yra ta, kad ji itin glaudžiai susieta su eksperimentiniais tyrimais, harmonizuojant juos su teoriniu-skaitiniu modeliavimu. Neatskiriamos sąsajos ir su studijų (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros) procesu. Geotechnikos katedroje mokslo-studijų procesas realizuojamas per jos padalinius: Geotechnikos mokslo laboratoriją ir Geotechnikos mokomąją laboratoriją.  
     Geotechnikos mokslo laboratoriją įkūrė ir ilgą laiką buvo jos moksliniu vadovu profesorius Jonas Šimkus, vėliau jos vadovu buvo inž. Liudas Furmonavičius. 2002 – 2003 m. laboratorijai vadovavo dr. Linas Gabrielaitis, 2003 – 2008, dr. Vytautas Kuliešius, 2008 – 2009 m., prof. Arnoldas  Norkus. Nuo 2009 iki 2012 m. laboratorijai vadovavo inžinierius Romualdas Milvydas, ilgametis šios laboratorijos darbuotojas. Šiuo metu Geotechnikos mokslo laboratorijai vadovauja prof. Arnoldas Norkus. Nuo 2014 m. Geotechnikos mokslo laboratorija priskirta Statybos fakulteto Statinių konstrukcijų  konstrukcijų mokslo institutui.
     Geotechnikos katedros atliekamų mokslo tyrimų kryptis sustambintai galima apjungti į sekančias grupes:
         - gruntų makro ir mikro struktūrų fizinių-mechaninių savybių modeliavimas ir harmonizavimas teoriniais ir eksperimentiniais metodais;
        - gruntų įtempių-deformacijų būvio matematinis modeliavimas, įvertinant kraštinių sąlygų, adekvačių geotechninėms situacijoms ypatumus;
          - geotechninių konstrukcijų ir pagrindų inovaciniai analizės ir tyrimų metodai;
          - inovacinės geotechninės technologijos.
 

Lauko eksperimentiniai tyrimai ir modeliavimas

•    Nesuardytos grunto struktūros paėmimas iš įvairių gylių, porinio slėgio matavimas, vandens lygio svyravimo monitoringas;
•    Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai palankiomis ir sudėtingomis sąlygomis;
•    Pagrindų (kelių, gyvenamųjų namų, rūsių, požem. garažų, buitinių ir gamybinių patalpų ir kt.) sutankinimo kontrolė;
•    Polių vientisumo tyrimai;
•    Geofizinių metodų taikymai pagrindų sandaros įvertinimui;
•    gruntų tyrimas statiniu ir dinaminiu zondavimu (150 kN);
•    Pamatų statiniai bandymai (2000 kN);
•    Pamatų dinaminiai bandymai;
•    Pagrindo įtempių ir deformacijų būvio analizavimas;
•    Pagrindo stiprumo ir patikimumo įvertinimas;
•    Pamatų pagrindų ir jų nuosėdžių matavimai ir kompiuteriniai skaičiavimai (skaitinis modeliavimas);
•    Pamatų nuosėdžių prognozavimas, įvertinant gretimų pamatų įtaką;
•    Plyšių atsiradimo pastatuose analizavimas (priežasčių nustatymas ir rekomendacijos jiems stabilizuoti);
•    Pagrindo pokyčių, sukeliamų kintamų poveikių (tiesioginis vandens poveikis, perduodamas per porinį slėgį, vibracinės apkrovos  ir jų sukeltų padarinių (įgriuvos, statinių plyšių dinamika, tt.) analizavimas ir prevencijos priemonių modeliavimas.
 

Laboratoriniai tyrimai ir specializuotos geotechnikos paslaugos

•    Gruntų fizinių ir mechaninių savybių laboratoriniai tyrimai (tame tarpe grunto kerpamojo stiprumo rodiklių nustatymas triašio slėgio aparatais (didelių ir mažų matmenų statinėmis ir dinaminėmis apkrovomis), suspaudžiamumo rodiklių nustatymas odometru, grunto sutankinimo tyrimas (Proktoro bandymu), gruntų laidumo tyrimai, grunto granuliometrinės sudėties įvertinimas);
•    Gruntų mikrostruktūriniai tyrimai.
•    Pagrindų, pamatų ir požeminių statinių būklės vertinimas ir rekomendacijų teikimas;
•    Statinio konstrukcinės dalies projektų  ekspertizė (tame tarpe ir sudėtingomis geotechninėmis sąlygomis);
•    Pamatų ir jų pagrindų laboratoriniai tyrimai didelių matmenų (6 x 7 x 6 m)  bandymų stende (600 kN vertikalus  ir 200 kN horizontalus apkrovimas).
 

Lauko geotechninių tyrimų įranga

Savaeigis gręžimo agregatas CME 55 (USA), sumontuotas ant Renault Kerax 38019 bazės
Grunto tyrimo įrangos zondavimo komplektas TG63-150
Dinaminis štampas
Statinis štampas
Slėgio, jėgos, poslinkių ir gruntinio vandens lygio matavimo įranga
Kalamų polių parametrų skaitytuvas su duomenų apdorojimo sistema
Polių vientisumo bandymo įranga

Gruntų fizinių savybių tyrimo laboratorinė įranga

Granuliometrinės sudėties nustatymo komplektas
Džiovinimo krosnis SNOL 120LFN su priverstine oro kaita
Automatizuota gruntų tankinimo mašina Proktoro tankiui nustatyti
Aterbergo ribų nustatymas

Gruntų mechaninių savybių tyrimo laboratorinė įranga

Automatizuota triašio slėgio įranga LO7060 prisotintiems ir neprisotintiems 50 mm ir 100 mm skersmens grunto bandiniams statiniams poveikiams tirti
Automatizuotas triašio slegio iranga LO7025/2 DYN prisotintiems ir neprisotintiems 150 mm skersmens bandiniams tirti dinaminiais poveikiais
Automatizuota paprasto kirpimo įranga LO3500 be porinio vandens ir oro slėgio, bandinio skersmuo 70 mm
Automatizuota tiesioginio kirpimo įranga matuojant porinio vandens ir oro slėgį (bandinių dydis 100x100mm)
Automatizuota šlyties nustatymo įranga LO3500 be porinio vandens ir oro slėgio, bandinio skersmuo 70 mm
Automatizuota spūdumo įranga LO0140CRS grunto konsolidacijai tirti su prisotinto ir neprisotinto grunto bandiniais, matuojant porinio vandens ir oro slėgį bandinių skersmuo 70 mm

Pamatų bandymo stendas

Apkrovimo rėmas
Jėgos ir poslinkių matavimo davikliai

Grunto tyrimo įranga geofiziniais metodais

Georadaras
Magnetometras
Elektrinė tomografija
GNSS imtuvas Z-Max (Magellan Navigation)

Gruntų mikrostruktūrų tyrimo prietaisai

Skanuojantis elektroninis mikroskopas Quanta 250 (FEI Company)
Diaskopinio/episkopinio apšvietimo mikroskopas su poliarizacija Elipse 50i (NIKON Instruments)

GEO 5

Geotechninių programų rinkinį sudarantis GEO5 paketas yra skirtas spręsti įvairius geotechninius uždavinius. GEO5 paketas geotechninių konstrukcijų projektavimui bei patikrai leidža naudoti įvairius analitinius metodus. Taip pat turi galingą baigtinių elementų (BE) modulį, skirtą geotechninių konstrukcijų analyzei. GEO5 paketą sudato skirtingų programų rinkiniai: Geotechninių konstrukcijų analyzė baigtinių element metodu; Pamatų projektavimas; Lakštinių atraminių polių sienučių projektavimas; Atraminių sienų projektavimas; Požeminės konstrukcijos; Skaitmeninis vietovės modelis.

PLAXIS 3D FOUNDATION

PLAXIS yra baigtinių elementų programa, skirta modeliuoti geotechnin4ms konstrukcijoms, kuriose grunto modeliai yra naudojami imituojant grunto elgseną. Grunto modeliai buvo sukurti labai atsargiai. Tačiau, nors buvo atlikta daug bandymų, negalima garantuoti, kad PLAXIS neturi klaidų. Be to, geotechninių problemų modeliavimas baigtinių elementų metodu, netiesiogiai apima keletą neišvengiamų skaitmeninių modeliavimo klaidų.Tikrovėje suderintas tikslumas labai priklauso nuo vartotojo modeliuojamos problemos, grutno modelių supratimo ir jų apribojimų, modelio parametrų parinkimo, ir gebėjimo tęsti skaičiavimo rezultatų patikimumą patirtimi. Taigi, PLAXIS vartotojais gali būti tik specialistai, turintys minėtą patirtį.Vartotojas turi žinoti jo / jos atsakomybės, kai jis / ji naudoja skaičiavimo rezultatus geotechninio projektavimo tikslais. PLAXIS organizacija negali būti laikoma atsakinga už projektavimo klaidas, kurios remiasi PLAXIS skaičiavimais.

STIMAN

Yra didžiulis įvairių mokslo sričių ir pramonės poreikis tirti kietų kūnų struktūrą ir gauti informacijos apie juos. Buvo parengtas iš esmės naujas Maskvos valstybinio universiteto mokslininkų pilnas ir patikimas kiekybinės vaizdų analizės metodas. Pasiūlyto metodo pagrindinis privalumas - galimybė analizei naudoti nedidelį (mažiau nei 0,5 cm3) medžiagų kiekį, kurios gali būti lengvai pasirinktos iš bet kokio objekto, siekiant išvengti pradinės struktūros sunaikinimo. Šio metodo esmė yra SEM vaizdų, nufotografuotų iš bandinio paviršiaus analizė, parengtos vadovaujantis specialia technika. STIMAN iš esmės labai skiriasi nuo esamų vaizdų apdorojimo sistemų.Analizė daroma pagal tik fiksuotą vaizdo priartinimą, skirtingai nuo kitų, šis metodas leidžia analizuoti imtį, kur struktūros elementų dydis svyruoja labai plačiame spektre (nuo nanometrų iki milimetrų). STIMAN apima įvairių atvaizdų mastelių analizės seką, bandinio paviršius, po visos gautos informacijos tvarkymo. STIMAN programinė įranga leidžia pasirinkti SEM režimą, tirti objektą (daleles arba poras), skaitmeninimo pustonio SEM įvaizdį (256 pustonių lygiai), ir paversti jį į dvejetaine forma. Yra galimybė reguliuoti optimalų diskriminacijos lygį, rasti vaizdo elementus ir nustatyti jų kampus, perimetrus ir formos veiksnius. Yra specialios galimybės įvertinti struktūros elementus, orientaciją erdvėje, poringumą, ir konkrečioje srityje apskaičiuoti jų vertes. Speciali statistikos apdorojimo programa buvo sukurta siekiant histogramose vaizduoti elementų struktūras pagal įvairius kriterijus: plotą, perimetrą, ekvivalentinio skersmens, formos koeficientą, formos indeksą; gauti porėtumo priklausomybę nuo dalelių formos. Ši programa suteikia galimybę keisti paskirstymo histogramos intervalų skaičių, apriboti norimus tirtų parametrų pokyčius, siekiant nustatyti atskiras struktūrinių elementų histogramų grupes. Statistinio apdorojimo rezultatai yra prieinami klientui bet kokiu reikiamu pavidalu. Šis metodas sukurtas dėl didelio specialist susidomėjimo iš naftos geologijos, hidrogeologijos ir aplinkos apsaugos. Suteikiama galimybė įvertinti poras, hidraulinį spindulį, apskaičiuoti uolų pralaidumą ir sudaryti dalines porų filtracijos histogramas.
:
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Eugenijus Gudonis
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė