Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Pirmas perlaikymas 2017 birželio 26 - 30 d.

REGISTRUOTIS GALIMA
 • TELEFONU 2744827
 • KATEDROJE SRL-I 402
 • PAŠTU FMMM@VGTU.LT 
Rašant laišką, reikia nurodyti:
          1) SAVO vardą, pavardę;
          2) SAVO grupę;
          3) DĖSTYTOJO vardą ir pavardę;
          4) pasirinktą DATĄ ir LAIKĄ.
 
Jeigu 24 valandų bėgyje negavote laiško, patvirtinančio registraciją (išskyrus savaitgalį), rašykite dar kartą. Nepamirškite, kad pagal naują tvarką rašant iš asmeninio pašto, atsakymą AUTOMATIŠKAI gaunate į savo VGTU paštą vardas.pavarde@stud.vgtu.lt, jeigu turite klausimų dėl pašto, skambinkite 2744918.
 
 
Jeigu registracija privaloma (lentelėje nurodyta kur privaloma), o studentas neužsiregistravo iki nustatytos datos - dėstytojas turi teisę NEPRIIMTI studento.
 
 
 
Nr.
 
Dėstytojas
 
Grupės ir dalykai
 
 Data, laikas, auditorija        
 
 
 
1 Aidas Balčiūnas
GIVi-16
 Matematika 2
 
MKDin-16
 Diskrečioji matematika
2017-06-27   10:00
MR-I 1-103 
(J. Basanavičiaus g.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-26
dieną iki 16:15
 
ARBA
 
2017-06-28  10:00
MR-I 1-103 
(J. Basanavičiaus g.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-27
dieną iki 16:15
 
2 Andrej Bugajev
 EDf-16; IIf-16/1,2; ISf-16/1,2; ITPf-16; PRIf-16/1,2,3,4
Diskrečioji matematika 2
2017-06-26 16:00
SRL-I 401
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-23
dieną iki 14:30
 
ARBA
 
2017-06-29 16:00
SRL-I 401
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-28
dieną iki 16:15
 
3
Regimantas Čiupaila
EAf-16/1, EEf-16, Ef-16/1, Ef-16/2, Ekf-16, EIf-16/1, EIf-16/2, ETf-16
Matematika 2
2017-06-26   09:00
ER 307
(Naugarduko g.)
 
ARBA
 
2017-06-28   09:00
ER 307
(Naugarduko g.)
 
REGISTRUOTIS NEREIKIA
 
4 Gerda Jankevičiūtė
GSf-16; SASf-16; Sf-16/1,2,3; STVf-16 
Integralinis skaičiavimas
2017-06-27 12:00
SRK-I 311
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-26
dieną iki 16:15
 
ARBA
 
2017-06-28  09:00
SRK-I 311
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-27
dieną iki 16:15
 
5 Julija Karaliūnaitė
ETit-16 
Diskrečioji matematika
 
BIf-16/1,2,3 
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
2017-06-27  12:00
SRL-I 402
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-26
dieną iki 16:15
 
ARBA
 
2017-06-28  12:00
SRL-I 402
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-27
dieną iki 16:15
 
6 Jonas Kleiza
Mf-16/1,2; BMf-16/1,2 
Matematika 2
2017-06-28 09:00
MR-I 1-104
(J. Basanavičiaus g.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-27
dieną iki 16:15
 
ARBA
 
2017-06-30 09:00
MR-I 1-104
(J. Basanavičiaus g.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-29
dieną iki 15:00
 
7 Natalja Kosareva
GIVf-16; MRf-16; MPit-16; ETit-16; OPfa-15; SPIf-16 
Matematika 2
 
Sit-16; 
Integralinis skaičiavimas
2017-06-26 14:00
SRK-I fojė prie budinčio
(Saulėtekio al.)
 
ARBA
 
2017-06-29 14:00
SRK-I fojė prie budinčio
(Saulėtekio al.)
 
Registracija vyksta Moodle sistemoje
 
8 Aleksandras Krylovas
OPfaka-16; OPfa-16; SVfa-16; AMf-16/1,2;
AVf-16; 
Matematika 2
2017-06-29 9:00
SRK-II 205
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2016.06.20
dieną iki 16:15
 
ARBA
 
2016.06.22  12:00
SRK-II 205
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2016.06.21
dieną iki 16:15
 
9 Teresė Leonavičienė
PGD-16
Matematika 2
2017-06-26  10:00
  auditorija bus patikslinta 
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-23
dieną iki 14:30
 
ARBA
 
2017-06-28  10:00
 auditorija bus patikslinta
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-27
dieną iki 16:15
 
10 Eugenijus Paliokas
IIfu-16; IIfuc-16 
Diskrečioji matematika 
 
EIfu-16; EIfuc-16; EKfuc-16 
Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės
 
STfu-16; STfuc-16; PEfu-16 
Integralinis skaičiavimas
2017-06-27  16:00
SRA-I 01
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-26
dieną iki 16:15
 
ARBA
 
2017-06-29  16:00
 
SRA-I 01
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-28
dieną iki 16:15
 
11 Olga Suboč
EKino-16 
Matematika 2
 
MKDin-14; IIf-14 
Algoritmų teorija
 
MKDf-16/1,2,3,4,5 
Diskrečioji matematika
 
ISit-16 
Diskrečioji matematika 1
2017-06-27  10:00
SRK-II 205
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-26
dieną iki 16:15
 
ARBA
 
2017-06-28  10:00
SRK-II 205
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-27
dieną iki 16:15
 
12 Jevgenijus Kirjackis
MEfu-16, MEfuc-16, MRfu-16, MRfuc-16    
Matematika 2
2017-06-26  12:00
SRA-I 01
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-23
dieną iki 14:00
 
ARBA
 
2017-06-30  10:00
SRA-I 01
(Saulėtekio al.)
 
Vėliausiai galima užsiregistruoti 2017-06-29
dieną iki 16:15
Technomatematikos II-os pakopos studijų programa buvo akredituota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. (SKVC direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. SV6-5).

Technomatematikos II pakopos studijų  programos išorinis vertinimas vyko  2017 m. balandžio 26 d. ekspertų vizito metu. Tarptautinei ekspertų grupei vadovauja Prof. Dr. Neda Bokan. Grupės nariai:
 • Prof. Yishao Zhou
 • Assoc. Prof. Thomas Hausberger
 • Prof. Jonas Valantinas
 • Mrs. Audronė Savičienė
 • Ms. Dalia Miklaševičiūtė (studentų atstovė)
  • Puslapio administratoriai:
  • Anastasija Antul
  • Kristina Jankauskaitė
  • Elena Kaniauskaitė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė