Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Matematinio modeliavimo katedra įkurta 1995 metais, padalijus Matematikos katedrą į dvi. Katedros vedėju tapo prof. habil. dr. Raimondas Čiegis.
 • Pagrindiniai katedros tikslai yra du: ruošti matematikos profilio specialistus vykdant Technomatematikos ir Moderniųjų technologijų matematikos pagrindinių ir Technomatematikos magistrantūros studijų programas ir dėstyti bendruosius ir specialiuosius matematikos kursus kitų universiteto fakultetų įvairių specialybių studentams.
 • Matematinio modeliavimo katedros mokslinių tyrimų kryptys yra diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai ir sudėtingų technikos, technologinių uždavinių matematinis modeliavimas.
 • Nuo 2017-09-01 Technomatematikos magistrantūros programa bus vykdoma pagal naują programos planą.
 • Daugiau informacijos apie studijas ir matematinio modeliavimo katedros naujienų rasite puslapyje techmat.vgtu.lt.
 
 
    Matematinio modeliavimo katedros dėstytojų darbo vietos:
 • SRL-I 403 kabinete dirba katedros vedėjas prof.habil.dr. Raimondas Čiegis, doc.dr. Olga Suboč.
 • SRL-I 424b kabinete dirba prof. dr. Aleksandras Krylovas, doc.dr. Gerda Jankevičiūtė, Rima Kriauzienė, Gailė Kamilė Šaltenienė.
 • SRL-I 507 kabinete dirba dr. Andrej Bugajev, doc.dr. Natalja Kosareva, doc. dr. Teresė Leonavičienė, dr. Julija Karaliūnaitė.
 • SRL-I 508 kabinete dirba doc. dr Jevgenijus Kirjackis, doc. dr. Eugenijus Paliokas.
 • SRL-I 513a kabinete dirba doc. dr. Vadimas Starikovičius.
 • SRL-I 402 kabinete dirba dr. Aidas Balčiūnas, doc. dr. Igoris Belovas, prof. dr. Jonas Kleiza, doc. dr. Regimantas Čiupaila.

Jeigu nepavyksta susisiekti su dėstytoju, prašome kreiptis į katedros administratorę tel.: 2744827, el.p.: fmmm@vgtu.lt, SRL-I 402 kab.
 
 • Matematinio modeliavimo katedra įkurta 1995 metais, padalijus Matematikos katedrą į dvi. Katedros vedėju tapo prof. habil. dr. Raimondas Čiegis. 
 • Pagrindiniai katedros tikslai yra du: ruošti matematikos profilio specialistus vykdant „Technomatematikos“ pagrindinių ir magistrantūros studijų programas ( žr. „Technomatematika“)  ir dėstyti bendruosius ir specialiuosius matematikos kursus kitų universiteto fakultetų įvairių specialybių studentams.
 • Matematinio modeliavimo katedros mokslinių tyrimų kryptys yra diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai ir sudėtingų technikos, technologinių uždavinių matematinis modeliavimas.
Katedra vykdo pagrindinių studijų programą  "Technomatematika".
Studijuojant Technomatematikos studijų programą dalinėms studijoms galima išvažiuoti į šias aukštojo mokslo institucijas:
Universidad de Zaragoza, Ispanija
Universita degli Studi Tuscia, Italija
Avans University of Applied Science (Breda), Nyderlandai
Universite Paris XII Val de Marne, Prancūzija
Technische Universitat Kaiserslautern, Vokietija
University Karlsruhe, Vokietija
HTWK Leipzig, Vokietija
Fachhochschule Nordhausen, Vokietija
Universitat Rostock, Vokietija
  • Puslapio administratoriai:
  • Anastasija Antul
  • Kristina Jankauskaitė
  • Elena Kaniauskaitė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė