Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Adresas Saulėtekio al. 11, SRL-I, 425-426 kab.
Telefonas (8 5) 274 4849 (9849)                                          vedėjas Kazimieras Padvelskis
El. paštas fmsa@vgtu.lt                                                          Telefonas (8 5) 274 4850 (9850)
 
2017 m. kovo 1 d. įvyko konkursas Akademiko Vytauto Statulevičiaus stipendijai gauti. Akademiko Vytauto Statulevičiaus stipendija 2016–2017 mokslo metų pavasario semestrą paskirta šiems studentams:
 • Ruslan Prigodin (VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Matematinės statistikos katedros Taikomosios statistikos magistrantūros studijų programos I kursas),
 • Jonui Sprindžiui (VU Matematikos ir informatikos fakulteto Finansų ir draudimų matematikos magistrantūros studijų programos I kursas),
 • Editai Kizinevič (VU Matematikos ir informatikos fakulteto Finansų ir draudimų matematikos magistrantūros studijų programos I kursas).
 
Sveikiname konkurso nugalėtojus!
1993 m. Vilniaus technikos universitete buvo įkurtas Fundamentinių mokslų fakultetas. Buvusi Matematikos katedra 1995 m. lapkričio 15 d. buvo reorganizuota į Matematinės statistikos ir Matematinio modeliavimo katedras. Nuo 1996 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 30 d. Matematinės statistikos katedros vedėju buvo prof. habil. dr. Leonas Saulis. Šiuo metu katedros vedėjas - doc. dr. Kazimieras Padvelskis. Katedros pedagoginį personalą daugumoje sudaro tikimybių teorijos ir matematinės statistikos specialistai. Katedroje dirba 4 profesoriai, 11 docentų, 7 lektoriai. Katedros pedagogai specialiąsias matematikos disciplinas dėsto Fundamentinių mokslų fakultete ir bendruosius matematikos kursus Aplinkos inžinerijos; Statybos; Transporto inžinerijos ir Verslo vadybos fakultetuose.
 
Šiuo metu katedroje vykdomos dvi studijų programos:
Duomenų analizės technologijos
 
Taikomoji statistika
(specializacijos: "Statistinių metodų taikymai finansuose ir ekonomikoje" , "Duomenų mokslas")
 
Mus rasite: Saulėtekio al. 11, I laboratorinis korpusas
 SRL-I 426 - Matematinės statistikos katedros vedėjas doc. dr. Kazimieras Padvelskis
 SRL-I 425 - Matematinės statistikos katedros administratorė
 
Matematinės statistikos katedros dėstytojai:
SRL-I  404
prof. dr. Danutė Krapavickaitė
dr. Arūnas Grigelionis
SRL-I  404a
prof. habil. dr. Jonas Šiaulys
Svetlana Danilenko
doc. dr. Jolita Norkūnienė
Jūratė Karasevičienė
dr. Jurgita Židanavičiūtė
prof. dr. Marijus Radavičius
doc. dr. Arvydas Astrauskas
dr. Eduardas Ivonis
SRL-I  414
doc. dr. Dovilė Deltuvienė
SRL-I  424
doc. dr. Rūta Simanavičienė
dr. Nomeda Bratčikovienė
dr. Aurelija Kasparavičiūtė
SRL-I  424a
dr. Tomas Rekašius
dr. Dmitrij Melichov
SRL-I  506
dr. Vilma Nekrašaitė-Liegė
dr. Viktoras Chadyšas
doc. dr. Dalius Pumputis
1993 m. Vilniaus technikos universitete buvo įkurtas Fundamentinių mokslų fakultetas. Buvusi Matematikos katedra 1995 m. lapkričio 15 d. buvo reorganizuota į Matematinės statistikos ir Matematinio modeliavimo katedras.  Matematinės statistikos katedros pedagoginį personalą daugumoje sudarė tikimybių teorijos ir matematinės statistikos specialistai: doc. D.Bagdonienė, doc. B.Kryžienė, doc. V.Podvezko, prof. L.Saulis, doc.Vakrinienė, doc. A.Žemaitis. Katedros personalą gausiai papildė Matematikos ir informatikos instituto mokslininkai: akad. V.Statulevičius, prof. K.Kubilius, prof. R.Rudzkis, prof. H.Pragarauskas, prof. M.Sapagovas, prof. J.Sunklodas, doc. N.Kligienė, dr. S.Čepulėnas, doc. M.Radavičius, dr. B.Kaminskienė, doc. R.Banys, doc. D.Krapavickaitė. 1996 m. gegužės 28 d. Matematinės statistikos katedros vedėju išrinktas prof. habil. dr. Leonas Saulis. 2000 m. birželio 14 d. prof. L.Saulis perrinktas katedros vedėju antrajai kadencijai, o nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. - trečiajai kadencijai. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. katedros vedėju patvirtintas doc. dr. Kazimieras Padvelskis.
Katedros pedagogai specialiąsias matematikos disciplinas dėsto Fundamentinių mokslų fakultete ir bendruosius matematikos kursus Aplinkos inžinerijos; Statybos; Transporto inžinerijos ir Verslo vadybos fakultetuose.
 
1996 m. katedroje įkurta taikomosios statistikos studijų programos "Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje" specializacijos magistrantūra, į kurią kasmet priimama 15-20 pagrindines studijas baigusių bakalaurų iš įvairių Lietuvos universitetų.
 
2003 m. gauta teisė steigti Jungtinę Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Matematikos ir informatikos instituto Fizinių mokslų srities (P000) matematikos mokslo krypties (01P) doktorantūrą.
Matematikos mokslų daktaro disertacijas apgynė:
2004 m. - doktorantės V.Avdejenkova ir D.Deltuvienė,
2007 m. - doktorantai E.Mačiulaitytė ir T.Rekašius,
2010 m. - doktorantai V.Chadyšas ir J.Židanavičiūtė,
2011 m. - doktorantas D.Melichov,
2013 m. - doktorantai V.Nekrašaitė-Liegė ir P.Samusenko,
2014 m. - doktorantės A.Kasparavičiūtė ir N.Bratčikovienė.
2006 m. habilitacijos procedūrą įvykdė doc.dr. V.Podvezko.
 
Katedros darbuotojai mokslinius straipsnius skelbia prestižiniuose žurnaluose: “Acta Applicandae Mathematicae”, “Теория вероятностей и её применения”, “Lietuvos matematikos rinkinys”, “Lietuvos matematikų draugijos mokslo darbai”, "Journal of civil engineering and management", "Verslas: teorija ir praktika". 
 
Nuo 1996 metų Matematinės statistikos katedroje veikė "Taikomosios matematikos " seminaras.
Vadovas - doc. K.Padvelskis. Nagrinėjami matematinių-statistinių metodų taikymai technikoje, medicinoje, finansuose ir ekonomikoje.
 
1998 liepos 14 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetui suteikta teisė teikti pedagoginius docento ir profesoriaus mokslo vardus matematikos mokslo kryptyje (01P).
SIŪLOMOS PASLAUGOS
 • statistinė duomenų analizė ir jos pagrindu artima prognozė su mažomis paklaidomis, jei duomenų yra pakankamai daug
 • įvairių optimizacijos uždavinių sprendimas
 • konkrečių pasiūlymų praktiniams uždaviniams realizuoti teikimas
Konsultacijos:
 • įvairių įmonių darbuotojams įmonės veiklos analizės klausimais
Matematinės statistikos katedra 1997 m. įsigijo licenzijuotą statistinės analizės (SAS) programinę įrangą, į kurią pilnai integruoti:
ekonometrinio prognozavimo ir modeliavimo,
laiko eilučių analizės,
operacijų tyrimo, projektų valdymo,
kokybės kontrolės, taikymų paruošimo ir vystymo,
kelių vartotojų vienalaikio tų pačių duomenų apdorojimo,
duomenų vizualizacijos,
finansinės analizės moduliai.
 
SAS sistema lanksti, turinti galingas duomenų apdorojimo priemones, konfigūracija gali būti lengvai keičiama, pasikeitus vartotojo poreikiams.
Kiekvieną instaliaciją apsprendžia vartotojo poreikiai, o paruošti taikymai pernešami į kitas konfigūracijas be aprobojimų.
  • Puslapio administratoriai:
  • Edita Dombrovskienė
  • Monika Lapėnaitė Gedvilė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė