Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Padaliniai Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra
 
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra (foto). Pirmoje eilėje iš kairės: prof. dr. Bronius Jonaitis, emeritas prof. habil. dr. Gediminas Marčiukaitis,  reikalų tvarkytoja Rima Juršėnienė,  katedros vedėjas prof. dr. Juozas Valivonis, techn. asist. Daiva Jurėnienė, lekt. dr. Virgaudas Juocevičius, doc. dr. Vytautas Papinigis; Antroje eilėje iš kairės: doktorantai  Edgaras Atutis, Tomas Šlivinskas, Aidas Jokūbaitis, doc. dr. Remigijus Šalna, doc. dr. Robertas Zavalis, doc. dr. Arnolas Šneideris, doc. dr. Vladimir Popov, laborantas Aleksandr Zajac, doc. dr. Linas Juknevičius, laboratorijos vedėjas Gintaras Jurkėnas; Trečioje eilėje iš kairės: doc. dr. Tomas Skuturna, asist. Dainius Šakinis, meistras Juozas Gervė, doc. dr. Mykolas Daugevičius, meistras Julius Kručas, dokt. Mantas Atutis.
    • Puslapio administratoriai:
    • Rita Valaitienė
    • Lina Bakšienė