Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Egzaminų laikymo komisijos pirmininkas – prof. dr. Artūras Jukna,
nariai: prof. dr. Jonas Gradauskas, doc. dr. Gytis Mykolaitis,
prof. dr. Paulius Miškinis, doc. dr. Milda Pečiulienė.
 
Egzaminų laikymas komisijoje:
2018 m. vasario 14 d. 16.20 val. SRL-I 301
arba
2018 m. vasario 21 d. 16.20 val. SRL-I 301
 
Pastaba: visi studentai turi pasirinkti vieną egzamino laikymo komisijoje datą.
Pasirinkę datą, studentai privalo užsiregistruoti el. paštu fizkat@vgtu.lt
ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki pasirinktos egzamino datos
(laiške būtina nurodyti savo vardą, pavardę, akademinę grupę ir dėsčiusio dėstytojo pavardę).
Ateinant į egzaminą, būtina atsinešti savo fakulteto (instituto) dekano (direktoriaus) leidimą.
Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
Fizikos katedros vedėjo prof. dr. Artūro Juknos priėmimo valandos:
pirmadieniais -- 13.00--15.00 val.;
trečiadieniais -- 13.00--14.30 val.
 
Dėstytojų konsultacijų grafikas:
 
Fizikos katedros dėstytojų darbo vietos
Kabineto Nr.
Dėstytojas (-ai)
SRL-I 302
Fizikos katedros vedėjas prof. dr. Artūras Jukna
SRL-I 303 
doc. dr. Asta Daunaravičienė
prof. dr. Jonas Gradauskas
doc. dr. Gytis Mykolaitis
doc. dr. Milda Pečiulienė
prof. dr. Algirdas Sužiedėlis
SRL-I 328B
doc. dr. Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė
prof. dr. Paulius Miškinis
doc. dr. Vaida Vasiliauskienė
SRL-I 330A
doc. dr. Dainius Jasaitis
SRL-I 331
lekt. Neringa Samuolienė
doc. dr. Jolanta Stupakova
SRL-I 334
dr. Jovita Damauskaitė
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Artūras Jukna
  • Dainius Jasaitis
  • Genovaitė Bučinskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Justė Kareivaitė