Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Padaliniai

Vidaus degimo variklių mokomoji laboratorija

Veikla
 • Vidaus degimo variklių laboratoriniai darbai
 • Vidaus degimo variklių eksperimentiniai tyrimai
 • Variklių modeliavimas
 • Degalų, degalų mišinių varikliniai tyrimai
 • Įvairių priedų, naudojamų vidaus degimo varikliams, varikliniai tyrimai
Turima įranga:
 • Elektrinis variklio apkrovos stendas su sumontuotu dyzeliniu varikliu
 • Elektrinis variklio apkrovos stendas su sumontuotu benzininiu varikliu
 • Sūkurinių srovių variklio apkrovos stendas AUTOMEX AMX 200 su benzininiu varikliu, pilnai programuojamas variklio valdymo blokas, moderni stendo valdymo sistema
 • Vidaus degimo variklių modeliavimo programa AVL BOOST
 • Deginių matavimo įranga AVL DiCom
 • Degalų sąnaudų, temperatūrų matavimo įranga
 • Dyzelinių degalų įpurškimo sistemų tikrinimo - reguliavimo įranga
 • Vidaus degimo variklių indikatorinio slėgio matavimo įrenginys AVL DITEST DPM 800

Saugaus eismo laboratorija

Veikla
 • Automobilių aktyviosios ir pasyviosios saugos sistemų įtakos saugiam eismui tyrimai;
 • Bandymai nustatant automobilio pakabos, padangų ir kitų konstrukcinių elementų įtaką saugumui;
 • Įsibėgėjimo, stabdymo, manevravimo, stabilumo ir kitų automobilio dinaminių charakteristikų nustatymas;
 • Automobilių konstrukcijos tobulinimo tyrimai;
 • Vairuotojų ir kitų eismo dalyvių elgsenos tyrimai;
 • Eismo valdymo sistemų ir inžinerinių saugaus eismo priemonių tyrimai;
 • Eismo įvykių priežasčių ir eigos tyrimai;
 • Siūlymų valstybės institucijoms, rengiamiems įstatymams ar kitiems teisės aktams, susijusiems su saugiu eismu, teikimas;
 • Dalyvavimas universiteto studijų veikloje ir mokslininkų rengime;
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos ir kitų šalių valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis, organizacijomis, įmonėmis, mokslininkais ir specialistais, dirbančiais saugaus eismo srityje.
Turima įranga
 • Automobilio slydimo sistema leidžianti imituoti važiavimą skirtingo sukibimo kelio sąlygomis
 • Skersinio ir išilginio pagreičių matavimo prietaisas XL-Meter Pro
 • Aukšto dažnio termokamera Optris PI230 (nuo -20°C iki 900 °C)
 • Amortizatorių eigos matavimo įrenginys Kübler
 • Trijų ašių navigacinis kėbulo pagreičių (3 G) ir sukimosi greičių (150 °/s) matavimo įrenginys Corrsys-Datron
 • Trijų ašių pagreičių (iki 50 G) jutikliai Kistler ir Silicon Designs
 • Rato poslinių, pasukimo ir išvirtimo kampų matavimo sistema Kistler RV-4
 • Bekontaktis optinis automobilio greičio ir slydimo kampo matavimo įrenginys Correvit S-350 Aqua
 • Automobilio kėbulo aukščio ir pasvirimo kampų, kelio paviršiaus nelygumo bekontaktė lazerinė matavimo sistema
  su jutikliais Kistler HF-500C
 • Automobilio dinamikos matavimų duomenų surinkimo, kaupimo ir apdorojimo įrenginys Corrsys-Datron DAS-3 su programine įranga TurboLab Analysis 6.0
 • Dinamometrinis jutiklis (50 kN) su duomenų surinkimo įrenginiu Almemo
 • Stabdžio arba akseleratoriaus pedalų paspaudimo jėgos jutiklis
 • Padangos protektoriaus gylio ir gumos kietumo matuokliai
 • Eismo įvykių modeliavimo programinė įranga PC-CRASH ir CARAT
 • Automobilių dinamikos modeliavimo programinė įranga CARSIM 8.02MATLAB/Simulink
 
Vykdomi kvalifikacijos kėlimo kursai pagal universitete patvirtintas programas
 • Saugaus eismo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių gerinimas naudojant automobilio slydimo sistemą (programos Reg. Nr. TIAT14270)
 • Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų, naudojančių mėlynus žybčiojančius švyturėlius ir specialiuosius garso signalus, praktinio vairavimo mokymas (programos Reg. Nr. TI--12234)
 • Profesionalių vairuotojų psichofiziologija ir jos įtaka saugiam vairavimui (programos Reg. Nr. TIAT11232)

Automobilių eksploatavimo mokomoji laboratorija

Veikla
 • Laboratoriniai darbai
 • Automobilių traukos charakteristikų nustatymas
 • Automobilių amortizatorių veikimo efektyvumo nustatymas
 • Tyrimai susiję su automobilių eksploatavimu, galios matavimas, važiavimo rėžimų imitavimas
 • Automobilių degalų sąnaudų normų nustatymas
 • Automobilių variklių išmetamųjų dujų kiekio ir sudėties nustatymas
 • Stabdžių, amortizatorių patikra
 • Automobilių techninės būklės patikra
 • Automobilių elektroninių valdymo sistemų diagnostika
 • Automobilių akumuliatorių baterijų diagnostika
 • Automobilio kėbulo dažų sluoksnio storio nustatymas
Turima įranga
 • Dinamometrinis automobilių traukos stendas MAHA LPS 3000
 • Amortizatorių efektyvumo nustatymo stendas HOFMANN SAFELANE 400
 • Degalų sąnaudų matuoklis
 • Degalų sąnaudų matavimo komplektas dyzeliniams varikliams
 • Degalų sąnaudų skaitiklis
 • Išmetamųjų dujų analizatorius AVL DiCom 4000MAHA MGT5
 • Automobilių stabdžių tikrinimo stendas
 • Dviejų stovų hidraulinis keltuvas DHD-2,5t, GABILIFT
 • Sisteminis testeris BOSCH KTS570 su ESI[tronic] duomenų baze
 • Automobilių akumuliatorių testeris BAT110
 • Automobilio kėbulo dažų matavimo prietaisas LIMIT-5100

Eismo dalyvių psichofiziologijos laboratorija

Veikla
 • Eismo dalyvių psichofiziologijos ir profesinės psichologijos laboratoriniai darbai
 • Vairuotojų asmenybės ir psichofiziologinių savybių nustatymas
 • Vairuotojų ir kitų specialistų atranka
Turima įranga
 • Sudėtingos reakcijos įvertinimo įrenginys GPE PSYCHOTRONICS, MPR-03
 • Matymo prieblandoje ir reakcijos po akinimo įvertinimo įrenginys GPE PSYCHOTRONICS, Noktoscop Nc-03
 • Atstumo įvertinimo (stereomatymo) įrenginys GPE PSYCHOTRONICS, Stereometer STE-03
 • Judesio koordinacijos ir reakcijos įvertinimo įrenginys GPE PSYCHOTRONICS, Aparat typu Krzyzowy K-03
 • Judėjimo greičio įvertinimo įrenginys GPE PSYCHOTRONICS, Wirometer W-03
 • Pusiausvyros ir koordinacijos įvertinimo įrenginys GPE PSYCHOTRONICS, Rownowaznia RW-03
 • Vairuotojų psichofiziologinių tyrimų įranga SCHUFRIED Viena test system

Automobilių eksploatacinių medžiagų mokomoji laboratorija

Veikla
 • Automobilių eksploatacinių medžiagų laboratoriniai darbai
 • Naftos produktų dinaminės klampos nustatymas
 • Naftos produktų pliūpsnio temperatūros nustatymas
 • Cetaninio, oktaninio skaičiaus nustatymas
 • Vandens priemaišų degaluose nustatymas (0-30%)
 • Alyvos rūgštingumo nustatymas
Turima įranga
 • Rotacinis viskozimetras BROOKFIELD RVDV-1 PRIME
 • Pliūpsnio nustatymo prietaisas NORMALAB NCL 120 (Cleveland tipo)
 • Areometrų rinkinys techninių skysčių tankiui matuoti
 • Degalų fizinių-cheminių savybių nustatymo prietaisas (oktanometras) SHATOX-SX300

Automobilių elektros įrenginių mokomoji laboratorija

Veikla
 • Automobilių elektros įrenginių laboratoriniai darbai
 • Automobilių elektros įrenginių, jutiklių, uždegimo sistemų diagnostika
 • Automobilių starterių ir generatorių patikra
 • Tyrimai susiję su automobilių elektros įrenginių eksploatavimu
Turima įranga
 • Automobilių įpurškimo sistemos stendas
 • Automobilių starterių ir generatorių tikrinimo stendas
 • Automobilinis oscilografas PicoScope 4223
 • Automobilių starterių ir generatorių bandymų stendas TB320 JIMCOTEST
  • Puslapio administratoriai:
  • Vilija Pečeliūnienė
  • Audrius Griška