Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Bendrabučiai

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)  turi 6 bendrabučius Vilniaus mieste. 5 bendrabučiai yra Saulėtekio alėjoje. Šeštasis VGTU bendrabutis (Rodūnios kelias 32) skirtas Antano Gustaičio aviacijos instituto (AGAI) studentams.
 
Saulėtekio al. 16, 18, 19 ir 25 esančius VGTU bendrabučius administruoja UAB „Economus“. Informaciją apie apgyvendinimo bendrabučiuose tvarką ir apie šio administratoriaus prižiūrimus bendrabučius rasite tinklapyje vgtu.economus.lt. Kontaktinis asmuo – UAB „Economus“ projektų vadovas Erlandas Oksaitis, tel. 8 655 59794.
 
Bendrabutis Nr. 6 (Saulėtekio al. 39A-1) yra skirtas užsienio studentams. Jį administruoja VGTU Pastatų eksploatavimo skyriaus darbuotojas Donatas Jodenis, tel. (8 5) 269 8828 el. p. donatas.jodenis@vgtu.lt.
 
Informacija pageidaujantiems gyventi VGTU studentų bendrabučiuose
 
I ir II pakopų pirmo kurso studentai, norintys gyventi VGTU bendrabučiuose, turi užpildyti VGTU informacinėje sistemoje Mano VGTU (toliau – mano.vgtu.lt) prašymus skirti vietą bendrabutyje.
  
Prisijungę prie mano.vgtu.lt., užpildę prašymus ir pateikę nustatytos formos pažymas (žr. žemiau) apie paskirtą arba nepaskirtą vietą bendrabutyje, studentai bus informuojami el. paštu bei VGTU informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt.
 
Pažymos, kurias papildomų balų surinkimui gali pateikti studentai, pageidaujantys gauti vietą bendrabutyje:
 1. apie tėvų uždarbį ir visas kitas per paskutinius 3 mėn. gautas šeimos pajamas (pensijas, pašalpas, įvairias išmokas ir pan.);
 2. apie studento deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. tėvų mirties liudijimo kopijas (jeigu našlaitis);
 4. teismo nutarimo dėl globos/rūpybos suteikimo kopija (jeigu studentas iki studijų laikotarpio gyveno vaikų globos namuose);
 5. pensininko pažymėjimo kopijos (jei tėvai pensininkai);
 6. apie šeimos sudėtį (šeimą sudaro tik nepilnamečiai vaikai ir vaikai, kuriems nėra suėję 25 m., kurie studijuoja ar mokosi) iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės;
 7. apie socialiai remtino asmens statusą iš Socialinės paramos centro.
 
Būsimi gyventojai, gavę VGTU pranešimą el. paštu arba pasitikrinę mano.vgtu.lt įsakymų skiltį ir radę potvarkį dėl vietos bendrabutyje skyrimo VGTU informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt, kaip įmanoma skubiau privalo interneto puslapyje www.vgtu.economus.lt užpildyti:
 1. atvykimo registracijos formą (pildyti internete);
 2. asmeninę duomenų anketą (parsisiųsti iš tinklapio www.vgtu.economus.lt ir užpildžius atsiųsti UAB „Economus“ el. pašto adresu apgyvendinimas@economus.lt (atspausdintą šios anketos formą reikia atsivežti atvykstant pasirašyti sutartį)
Studentai, kuriems mokslo metų pradžioje nebuvo suteikta vieta bendrabutyje, yra įtraukiami į laukiančiųjų eilę. Atsiradus laisvų vietų, laukiantys studentai bus informuojami ir, esant poreikiui, apgyvendinami VGTU bendrabučiuose.
 
Daugiau informacijos: el. p. bendrabučiai@vgtu.lt, tel. (8 5) 274 5081. 
 
Antano Gustaičio aviacijos instituto studentai, norintys gyventi bendrabutyje Nr. 7 (Rodūnios kelias 32), prašymą dėl vietos skyrimo teikia bendrai nustatyta tvarka, kaip ir kitų fakultetų studentai, informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt . Šią veiklą koordinuoja ir informaciją teikia bendrabučio administratorė Jovita Žeimytė, tel. (8 5) 274 4810 el. p. jovita.zeimyte@vgtu.lt.
 
Gyvenamosios vietos VGTU bendrabučiuose kaina
 
Eil. Nr.
Vietos kaina,
Eurais per mėn.
Bendrabučio Nr. ir adresas
1
Saulėtekio al. 25
3
Saulėtekio al. 16
4
Saulėtekio al. 18
5
Saulėtekio al. 19
6
Saulėtekio al. 39A-1
7
Rodūnios kelias 32
1.
Vienviečiame kambaryje
64,00 
-
-
64,00
-
43.28
2.
Dviviečiame kambaryje
61,00
61,00
61,00
61,00
110-150
43,28
3.
Triviečiame kambaryje
58,00
58,00
58,00
58,00
-
43,28
4.
Dviejų asmenų šeima užimanti dvivietį kambarį
-
-
122,00
-
-
-
5.
Dviejų asmenų šeima užimanti trivietį kambarį
-
-
148,00
-
-
-
6.
Dviviečiame kambaryje, renovuotame 12 aukšte
104,00
-
-
-
-
-
7.
Didesniame dviviečiame kambaryje, renovuotame 12 aukšte
110,00
-
-
-
-
-
 
 
Pastabos:
1 - Esant vaikui, papildomai mokama 50 procentų vienos vietos kainos.
2 - Nemokama už elektros energijos ir vandens sąnaudas vienai vietai.
3 - Į papildomas paslaugas įtrauktas kambarių valymas, patalynės išdavimas ir keitimas.
 
 
Duomenys po pagrindinio 2016 m. bendrabučių apgyvendinimo
 
 
Lietuvių studentų apgyvendinta pagal prašymų kiekį 2016 m. buvo 76,7% , užsienio studentų apgyvendinta 38,38%.
 
Gyvenimo sąlygų VGTU bendrabučiuose gerinimo darbai
 
Informacija apie 2017 metų vasarą planuojamus atlikti VGTU bendrabučių vidaus patalpų remonto darbus
 
VGTU bendrabučių Nr. 1, 3, 4 ir 6 atnaujinimas (modernizavimas), pagerinant jų energines savybes, vyko 2015-2016 metais. Atnaujinimo  metu buvo apšiltintos sienos, stogai, pakeistos šildymo sistemos.
 
Labai aktualu yra šių bendrabučių vidaus patalpų remontas. Tam reikalingi dideli finansiniai ištekliai. Universitetas yra parengęs bendrabučių vidaus patalpų remonto darbų programą, kuri panaudojant įvairius finansavimo šaltinius bus įgyvendinta per kelis metus.
 
2016 m. vasarą buvo kompleksiškai suremontuotas bendrabučio Nr. 1 12 aukštas. 2017 m. studentų vasaros atostogų metu planuojame pratęsti šiuos darbus:
 • Bendrabutyje Nr. 1 (Saulėtekio al. 25) planuojamas 11, 10 ir 9 aukštų kompleksinis remontas. Remonto darbai bus pradėti 2017 m. liepos 3 d. Iš numatytų remontuoti kambarių reikia išsikelti iki 2017 m. birželio 30 d., t.y. pavasario egzaminų sesijos pabaigos;
 • Bendrabutyje Nr. 4 (Saulėtekio al. 18) planuojami 16 aukšto remonto darbai. Remonto darbai B korpuse bus pradedami 2017 m. birželio 19 d. Iš kambarių studentai turi išsikelti iki 2017 m. birželio 15 d. Remonto darbai korpuse A bus pradėti 2017 m. liepos 17 d. Iš šių kambarių gyventojams reikia išsikelti iki 2017 m. liepos 15 d. Studentams, šiemet baigiantiems studijas ir gyvenantiems B korpuse, išsikėlimo iš kambarių terminas gali būti pratęstas iki birželio 22 d.
Remonto darbai 2017 m. bus finansuojami iš VGTU nuosavų lėšų. Remonto metu bus pilnai suremontuoti gyvenamieji kambariai, sanitariniai mazgai, koridoriai, virtuvės. Po remonto bus pakeisti susidėvėję  baldai.
Dėl kitų kambarių paskyrimo bendrabučiuose Nr. 1, 3, 4 ir 5, jei yra poreikis čia gyventi vasaros atostogų metu, studentai turi kreiptis į bendrabučius administruojančią įmonę UAB „Economus“.
 
Dėl dviračių laikymo
 
Informuojame VGTU studentų bendrabučių gyventojus, kad prie bendrabučių Nr. 3 (Saulėtekio al. 16) ir Nr. 1 (Saulėtekio al. 25) įrengtos dviračių laikymo patalpos. Gyventojai, pageidaujantys jose laikyti dviračius, dėl rakto turi kreiptis į VGTU Studentų atstovybę.
 
Skelbimai
 • Informuojame, kad šiuo metu bendrabučiuose Nr. 1, 3, 4 ir 5 yra laisvų vietų. Studentai, norintys apsigyventi bendrabutyje, gali kreiptis į VGTU Paslaugų skyrių, tel. (8 5) 274 5081, el. p. bendrabuciai@vgtu.lt. VGTU bendrabučiuose apgyvendiname ir kitų aukštųjų mokymo įstaigų studentus.