Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Bendrabučiai

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)  turi 6 bendrabučius Vilniaus mieste. 5 bendrabučiai yra Saulėtekio alėjoje. Šeštasis VGTU bendrabutis (Rodūnios kelias 32) skirtas Antano Gustaičio aviacijos instituto (AGAI) studentams.
 
Saulėtekio al. 16, 18, 19 ir 25 esančius VGTU bendrabučius administruoja UAB „Economus“. Informaciją apie apgyvendinimo bendrabučiuose tvarką ir apie šio administratoriaus prižiūrimus bendrabučius rasite tinklapyje vgtu.economus.lt. Kontaktinis asmuo – UAB „Economus“ projektų vadovas Erlandas Oksaitis, tel. 8 655 59794.
 
Bendrabutis Nr. 6 (Saulėtekio al. 39A-1) yra skirtas užsienio šalių studentams, dalyvaujantiems studentų mainų programoje „Erasmus“. Jį administruoja VGTU Pastatų eksploatavimo skyriaus darbuotojas Donatas Jodenis, tel. (8 5) 269 8828, el. p. donatas.jodenis@vgtu.lt. Laipsnio siekiantys užsienio šalių studentai apgyvendinami kituose VGTU bendrabučiuose.
 
Antano Gustaičio aviacijos instituto studentai, norintys gyventi bendrabutyje Nr. 7 (Rodūnios kelias 32), prašymą dėl vietos skyrimo teikia bendrai nustatyta tvarka, kaip ir kitų fakultetų studentai, informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt . Šią veiklą koordinuoja ir informaciją teikia bendrabučio administratorė Jovita Žeimytė, tel. (8 5) 274 4810 el. p. jovita.zeimyte@vgtu.lt.
 
Informacija pageidaujantiems gyventi VGTU studentų bendrabučiuose
 
I ir II pakopų pirmo kurso studentai, norintys gyventi Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) bendrabučiuose, turi užpildyti VGTU informacinėje sistemoje Mano VGTU (toliau – mano.vgtu.lt) prašymus skirti vietą bendrabutyje. Apie paskirtą vietą bendrabutyje studentai bus informuoti el. paštu bei VGTU informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt
 
Pažymos, kurias gali pridėti pildydami prašymą studentai, pageidaujantys gauti vietą bendrabutyje (papildomų balų surinkimui):
 1. apie tėvų uždarbį ir visas kitas gaunamas šeimos pajamas (pensijas, pašalpas, įvairias išmokas ir pan.);
 2. apie studento deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. tėvų mirties liudijimo kopijas (jeigu našlaitis);
 4. teismo nutarimo dėl globos/ rūpybos suteikimo kopija (jeigu studentas iki studijų laikotarpio gyveno vaikų globos namuose);
 5. pensininko pažymėjimo kopijos (jei tėvai pensininkai);
 6. apie šeimos sudėtį (šeimą sudaro tik nepilnamečiai vaikai ir vaikai, kuriems nėra suėję 25 m., kurie studijuoja ar mokosi) iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės;
 7. apie socialiai remtino asmens statusą iš Socialinės paramos centro.
Būsimi gyventojai, gavę VGTU pranešimą el. paštu arba pasitikrinę ir radę  potvarkį dėl vietos bendrabutyje skyrimo VGTU informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt, kaip įmanoma skubiau privalo interneto puslapyje www.vgtu.economus.lt užpildyti:
 1. asmeninę duomenų anketą (parsisiųsti iš tinklapio www.vgtu.economus.lt ir užpildžius atsiųsti UAB „Economus“ el. pašto adresu apgyvendinimas@economus.lt (atspausdintą šios anketos formą reikia atsivežti atvykstant pasirašyti sutartį).
PASTABOS:
 1. II pakopos studentai, bakalauro studijų metu gyvenę VGTU bendrabučiuose, pildo prašymą mano.vgtu.lt, Jiems ne konkurso tvarka skiriama vieta bendrabutyje. Gavę informacinį pranešimą, studentai turi kreiptis į UAB „Economus“ dėl sutarties pratęsimo.
 2. III pakopos studentams vietos skiriamos ne konkurso tvarka, pateikus prašymą informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt.
 3. Studentai, kuriems mokslo metų pradžioje nebuvo suteikta vieta bendrabutyje, yra įtraukiami į laukiančiųjų eilę. Atsiradus laisvoms vietoms, laukiantys studentai bus informuojami ir, esant poreikiui, apgyvendinami VGTU bendrabučiuose.
 4. Bendrabučių klausimais informacija teikiama: el. p. bendrabuciai@vgtu.lt, ir tel. (8 5) 274 5081.
 
Gyvenamosios vietos VGTU bendrabučiuose kaina
 
 
Eil. Nr.
Vietos kaina,
Eurais per mėn.
Bendrabučio Nr. ir adresas
1
Saulėtekio al. 25
3
Saulėtekio al. 16
4
Saulėtekio al. 18
5
Saulėtekio al. 19
6
Saulėtekio al. 39A-1
7
Rodūnios kelias 32
 
1.
Vienviečiame kambaryje
64,00 
-
-
64,00
-
43.28
 
2.
Dviviečiame kambaryje
61,00
61,00
61,00
61,00
110-150
43,28
 
3.
Triviečiame kambaryje
58,00
58,00
58,00
58,00
-
43,28
 
4.
Dviejų asmenų šeima užimanti dvivietį kambarį
-
-
122,00
-
-
-
 
5.
Dviejų asmenų šeima užimanti trivietį kambarį
-
-
148,00
-
-
-
 
6.
Dviviečiame kambaryje, renovuotuose 12,11, 10 ir 9 aukštuose
104,00
-
-
-
-
-
 
7.
Didesniame dviviečiame kambaryje, renovuotuose 12,11, 10 ir 9 aukštuose
110,00
-
-
-
-
-
 
 
8.
Dviviečiame kambaryje, renovuotame 16 aukšte
-
-
80,00
-
-
-
 
9.
Triviečiame kambaryje, renovuotame 16 aukšte
-
-
75,00
-
-
-
                 
 
 
Pastabos:
1 - Esant vaikui, papildomai mokama 50 procentų vienos vietos kainos.
2 - Nemokama už elektros energijos ir vandens sąnaudas vienai vietai.
3 - Į papildomas paslaugas įtrauktas kambarių valymas, patalynės išdavimas ir keitimas.
 
 
Gyvenimo sąlygų VGTU bendrabučiuose gerinimo darbai
 
VGTU bendrabučių Nr. 1, 3, 4 ir 6 atnaujinimas (modernizavimas), pagerinant jų energines savybes, vyko 2015-2016 metais. Atnaujinimo  metu buvo apšiltintos sienos, stogai, pakeistos šildymo sistemos.
 
Labai aktualu yra šių bendrabučių vidaus patalpų remontas. Tam reikalingi dideli finansiniai ištekliai. Universitetas yra parengęs bendrabučių vidaus patalpų remonto darbų programą, kuri panaudojant įvairius finansavimo šaltinius bus įgyvendinta per kelis metus.
 
2016 m. vasarą buvo kompleksiškai suremontuotas bendrabučio Nr. 1 12 aukštas.
 
 
2017 metais atlikti ir atliekami VGTU bendrabučių vidaus patalpų remonto darbai:
 • Bendrabutyje Nr. 4 (Saulėtekio al. 18) atlikti 16 aukšto remonto darbai. 
 • Bendrabutyje Nr. 1 (Saulėtekio al. 25) atliktas 11, 10 ir 9 aukštų kompleksinis remontas. 
Remonto darbai 2017 m. finansuojami iš VGTU nuosavų lėšų. Bendrabutyje Nr. 4, suremontuotame 16 aukšte buvo pakeisti susidėvėję baldai. Bendrabutyje Nr. 1 9,10 ir 11 aukštuose remonto metu buvo pilnai suremontuoti gyvenamieji kambariai, sanitariniai mazgai, koridoriai, virtuvės. Po remonto buvo pakeisti susidėvėję  baldai.

2018 metais planuojami atlikti VGTU bendrabučių vidaus patalpų remonto darbai:
 • Bendrabutyje Nr. 4 (Saulėtekio al. 18) planuojama atlikti 15, 14 ir 13 aukštų remontą;.
 • Bendrabutyje Nr. 1 (Saulėtekio al. 25) planuojama atlikti 8 aukšto kompleksinį remontą;
 • Bendrabutyje Nr. 6 atlikti atsarginės laiptinės ir 1 aukšto koridoriaus;
 • Bendrabutyje Nr. 3 atlikti pagrindinės laiptinės dažymo darbus.
Dėl dviračių laikymo
 
Informuojame VGTU studentų bendrabučių gyventojus, kad prie bendrabučių Nr. 3 (Saulėtekio al. 16) ir Nr. 1 (Saulėtekio al. 25) įrengtos dviračių laikymo patalpos. Gyventojai, pageidaujantys jose laikyti dviračius, dėl rakto turi kreiptis į VGTU Studentų atstovybę.

Dėl studentų iš kitų mokymo įstaigų apgyvendinimo

Studentai iš kitų mokymo įstaigų, norintys apsigyventi VGTU bendrabučiuose, turi parašyti prašymą VGTU Paslaugų skyriuje, adresu Saulėtekio al. 25, 101 kab.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė