Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Nuotolinės studijos

Nuotolinės studijos

 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas pirmasis Lietuvoje sukūrė nuotolines inžinerijos studijas.
Dabar įvairių krypčių nuotolines studijas renkasi tie, kurie neturi galimybės kasdien atvykti į paskaitas VGTU, bet nori įgyti bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį.
Nuotolinės studijos leidžia mokytis namuose norimu tempu, paskaitų įrašus peržiūrėti internetu, o su dėstytojais bendrauti šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis.
 
Kas tai yra nuotolinės studijos?
Nuotolinės studijos – tai studijos, organizuojamos taikant informacines komunikacines technologijas, suteikiančias galimybę studijuoti pasirinktu laiku, reikiamoje vietoje ir tinkamu intensyvumu.
 
Kaip vyksta nuotolinių studijų paskaitos?
Paskaitos nuotoliniu būdu vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje naudojantis vaizdo konferencijų galimybėmis. Nepaisant to, kad paskaitos organizuojamos pagal iš anksto sudarytą studijų grafiką ir nustatytu laiku (maždaug tris kartus per savaitę), dalyvavimas paskaitose nėra privalomas, o studentai paskaitų vaizdo įrašus gali peržiūrėti jiems patogiu laiku. Studijuojant numatomas ne tik laikas paskaitoms, bet ir konsultacijoms, savarankiškam darbui bei kitoms studijų veikloms. Atsižvelgiant į studijų proceso organizavimo ypatumus, yra nustatyta tokia studijų dalyko struktūra:
 • įvadinė informacija, skirta supažindinti su keliamais reikalavimais, studijų pagal konkretų dalyką organizavimo ypatumais, atsiskaitymų intensyvumu, užduočių atlikimo tvarka ir pan.;
 • tekstinė dalyko medžiaga, kurioje pateikiama visa būtina teorinė ir praktinė informacija, reikalinga studijuojant programoje numatytą ar pasirinktą dalyką;
 • savikontrolės klausimai, skirti padėti savarankiškai įvertinti savo žinių lygį pagal konkrečias paskaitas ar temas;
 • savarankiško darbo užduotys, pratimai, laboratoriniai darbai ir kita;
 • vaizdo paskaitų įrašai, skirti studijuojančių asmenų dėmesiui atkreipti į svarbiausius studijuojamo dalyko elementus, dažniausiai pasitaikančias klaidas, padėti kryptingiausiai įsisavinti studijuojamo dalyko medžiagą;
 • numatytas laikas vaizdo konsultacijoms, kurių metu studentai tiesiogiai gali pateikti klausimus dėstytojui naudodamiesi paprasčiausiomis vaizdo konferencijų organizavimo priemonėmis;
 • diskusijų kambariai, kuriuose studentai gali pateikti klausimus dėstytojui ir bendrauti tarpusavyje;
 • kitos studijų procese naudojamos priemonės: specializuotieji terminų žodynai, elektroninės enciklopedijos, grupėmis atliekamų užduočių priemonės, animuotos iliustracijos, interaktyvios užduotys ir pan.
Toks studijų organizavimo įvairiapusiškumas ne tik palengvina įsisavinti dalyką – studijos tampa gerokai lankstesnės ir prieinamesnės.
Nors studijos vyksta pagal sudarytą grafiką, tačiau šis grafikas reglamentuoja tik atsiskaitymų laiką, per kurį užduotys turi būti atliktos, todėl studentai turi galimybę savarankiškai koreguoti studijų intensyvumą.
Daug dėmesio skiriama ne tik medžiagos pateikimui ar užduočių atlikimui, bet ir studentų konsultacijoms. Tuo siekiama, kad studentai ne tik išmoktų pateikiamą teorinę medžiagą, bet ir ją suprastų, mokėtų taikyti įvairiose situacijose, būtų motyvuoti ir gerai išmanytų savo sritį.
 
Ar reikia atvykti į universitetą?
Nuotolinės studijos yra patogios ne tik dirbantiems ar užsienyje gyvenantiems asmenims, bet ir gyvenantiems kituose Lietuvos miestuose ir negalintiems ilgesniam laikui palikti šeimos, auginantiems mažamečius vaikus, dažnai keliaujantiems ar kitiems, negalintiems studijuoti įprastu būdu. Be to, tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, skirtų kelionėms iš namų į universitetą, sumažinti išlaidas gyvenamojo ploto nuomai, efektyviau organizuoti dienotvarkę, suderinti studijas su įprastiniu gyvenimo ritmu.
Nors paskaitos vyksta nuotoliniu būdu, tačiau visiškai aplenkti universiteto negalima. Studentai turi atvykti į universitetą per egzaminų sesiją (egzaminų sesijos trukmė – maždaug dvi savaitės), tačiau nesant galimybės, egzaminus galima laikyti nuotoliniu būdu.
 
Ar baigus nuotolines studijas įgytas diplomas skiriasi nuo kitą studijų formą pasirinkusių absolventų diplomų?
Baigus nuotolines studijas yra suteikiamas toks pats diplomas, kaip ir asmenims, pasirinkusiems nuolatines studijas ir kasdien lankiusiems paskaitas universitete.

Kodėl paranku rinktis nuotolines studijas VGTU?
Pirmosios VGTU nuotolinės studijos buvo antrosios pakopos (magistrantūros) studijos Statybos fakultete dar 1999 metais. Ilgametė patirtis, pažangiausios informacinės komunikavimo technologijos, populiariausia pasaulyje virtualaus mokymosi aplinka (Moodle sistema), geriausi dėstytojai – lemia tai, kad VGTU nuotolinės studijos yra išskirtinės, bet kartu prieinamos visiems ir visur.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė