Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Multimedija – tai techninių ir programinių priemonių visuma, įvairių rūšių informacijos pateikimo priemonėmis – tekstu, garsu, dvimačiu ir trimačiu vaizdu, animacija bei filmuota medžiaga – kuriamas interaktyvus kompiuterio ir vartotojo ryšys. Rega ir klausa yra du pagrindiniai jutikliai žmonėms bendraujant ir orientuojantis aplinkoje. Vaizdo ir garso sintezė, padedanti geriau įsisavinti informaciją, taikoma ir multimedijos technologijoms kurti. Galbūt todėl multimedijos technologijos sparčiai plinta verslo, mokymo, žiniasklaidos, medicinos, virtualaus bendravimo ir pramogų sektoriuose.
Studijų programos paskirtis – parengti informacinių technologijų specialistus, kurie išmanytų multimedijos technologijų projektavimą ir kūrimą, integruojant multimedijos, informacinių technologijų, kompiuterinio dizaino ir skaitmeninės informacijos perdavimo technologijų žinias ir įgūdžius.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą absolventai:
 • gebės analizuoti multimedijos technologijų produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas, parinkti ir taikyti tinkamas multimedijos technologijų produktų kūrimo technologijas;
 • turės teorinius ir praktinius teksto, garso, vaizdo ir filmuotos medžiagos skaitmeninio apdorojimo bei pateikimo pagrindus; gebės kurti multimedijos technologijų informacines sistemas, jų vartotojo sąsajos dizainą;
 • išmanys kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, mokės programuoti bei savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas, kurti interaktyvias, įvairioms platformoms skirtas taikomąsias programas;
 • gebės spręsti multimedijos projektų analizės ir kūrimo iššūkius, sujungti techninius, kūrybinius bei vadovavimo įgūdžius;
 • gebės visapusiškai tobulėti ir prisitaikyti nuolat kintančioje kompleksinėje profesinėje, informacinėje verslo ir etinėje aplinkoje bei veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Multimedijos projektuotojų reikia informacinių technologijų sektoriui, interneto tinklalapiams kurti, įmonėms, užsiimančioms informacinių priemonių, interaktyviųjų medijų kūrimu ir priežiūra, grafikos dizaino kompanijoms, reklamos agentūroms, komercinėms įstaigoms, švietimo ir mokslo institucijoms, kultūros ir valstybiniam sektoriui. Jie kviečiami rengti ir realizuoti multimedijos projektus, analizuoti ir vizualizuoti skaitmeninius duomenis. Absolventai dirba multimedijos technologijų projektuotojais, programuotojais, konsultantais, gali užimti interneto tinklalapių bei multimedijos technologijų turinio kūrėjo, tinklalapių ir interaktyviosios televizijos turinio redaktoriaus, garso ir vaizdo inžinieriaus, multimedijos technologijų duomenų bazės valdytojo, informacijos perdavimo kompiuterių tinklais specialisto, interneto rinkodaros vadybininko, elektroninės komercijos kūrėjo pareigas.

Daugiau informacijos apie studijų programą čia.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa sukurta siekiant paskatinti inovatyvių finansinės inžinerijos priemonių atsiradimą Lietuvoje. Finansų inžinerija skirta rengti finansų bakalaurams, kurie turėtų įvairių žinių apie šiuolaikinius finansinius reiškinius ir tvarią finansų sistemos plėtrą, gebėtų savo profesinėje veikloje pritaikyti finansų mokslo ir praktikos žinias, formuodami, vertindami ir savarankiškai priimdami efektyvius finansinius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu. Programa skirta tiems, kurie nori kurti naujas investavimo strategijas bei naujus finansinius produktus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • integruoti ir kompleksiškai taikyti finansų teorijos, finansų procesų valdymo ir finansų inžinerijos žinias, apimančias tiek inovatyvias finansines priemones, tiek finansų sistemos pažinimo būdus, tiek ir kitų mokslų bei technologijų pasiekimus;
 • apdoroti finansinę informaciją, lyginti ją, analizuoti ir vertinti;
 • suprasti finansinės elgsenos ir investavimo principus;
 • taikyti apskaitos, valdymo apskaitos, investicijų, rizikos ir asmeninių finansų valdymo įgūdžius;
 • formuoti ir vertinti galimas verslo sprendimų finansines alternatyvas bei priimti efektyvius ir pagrįstus finansinius sprendimus;
 • suprasti, kurti ir taikyti finansines naujoves įmonių veikloje;
 • nustatyti ir prognozuoti finansinius rezultatus, priimti sprendimus neapibrėžtomis sąlygomis kuriant, plėtojant ir didinant verslo vertę.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite sėkmingai siekti finansininko, finansų analitiko karjeros:
 • tarptautinėse ir nacionalinėse finansų institucijose;
 • įmonių, organizacijų, finansų tarpininkų, viešųjų finansų padaliniuose;
 • valstybinėse įmonėse (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Finansų ministerijoje);
 • bankuose;
 • draudimo kompanijose;
 • finansų maklerių įmonėse;
 • ilgalaikės nuomos kompanijose;
 • kredito unijose;
 • investiciniuose fonduose;
 • privataus verslo įmonėse.
Daugiau apie studijų programą čia.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta pasiryžusiems išmokti projektuoti statinius ir pastatus, taikant naujausius skaičiavimo ir konstravimo principus, moderniąsias statybos technologijas; atlikti gruntų inžinerinius tyrimus; organizuoti ir valdyti statinių ir pastatų projektavimo procesą; vertinti gruntų tyrimų rezultatus; vertinti ir atrinkti patikimus techninius sprendimus, numatant racionaliai naudoti progresyvias statybines medžiagas bei taupyti energinius išteklius; dalyvauti projektuojant ir organizuojant statybos darbų procesus.
Studijuojant geotechniką, susipažįstama su grunto, į kurį remiasi visi statiniai, fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis. Studijų metu analizuojamas bendras pagrindo ir statinio darbas, nagrinėjamos naujos pamatų įrengimo ir rekonstrukcijos technologijos, supažindinama su naujais pamatų bei atraminių sienų skaičiavimo metodais, aplinkos geotechnikos klausimais.
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo specializacijos absolventai esti plačios praktinės veiklos specialistai, gerai išstudijavę statybinę mechaniką, pastatų ir konstrukcijų projektavimą bei konstravimą, jų gamybos ir įrengimo technologijas.
Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacijos absolventai turės plačiai praktinei veiklai būtinų žinių, savo gebėjimus galės realizuoti projektuodami, tirdami ne tik specialiuosius statinius, bet ir pastatus, galės dirbti juos statant ir eksploatuojant.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • analizuoti pastatų ir statinių projektavimo bei statybos dokumentaciją, palyginti, įvertinti ir parinkti patikimus techninius sprendimus, teisingą problemų sprendimo strategiją, interpretuoti ir vertinti medžiagų, konstrukcijų tyrimo duomenis bei projektavimo vadybos metodus, pasirinkti tinkamą skaičiavimo metodą, parengti pastato konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui, taikyti naujausias kompiuterines pastatų konstrukcijų projektavimo programas;
 • valdyti pastatų projektavimo procesus, organizuoti pastatų statybos procesus, atrinkti racionalias pastatų statybos technologijas, valdyti pastatų statybos priežiūros procesus, racionaliai eksploatuoti ir naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą;
 • tirti pastatų ir jų konstrukcijų būklę, realizuoti gamtosaugos projektus, užtikrinti priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, naujų statybinių medžiagų ir konstrukcijų platesnį naudojimą;
 • analitiškai mąstyti, dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai ir greitai organizuoti savo darbą, veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Baigę geotechnikos specializaciją jaunieji specialistai geba nagrinėti ir geotechninių tyrinėjimų, geotechninių statinių projektavimo bei statybos problemas, taikyti techninius ir technologinius sprendimo būdus, rinkti geotechniniams statiniams projektuoti reikiamą informaciją ir ja disponuoti, organizuoti ir valdyti jų projektavimo bei statybos priežiūros procesus, remtis savo veikloje Lietuvos bei Europos Sąjungos teisiniais statybos dokumentais.
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo specializacijos absolventai geba taikyti naujausius pastatų konstrukcijų sprendimus, moderniausias jų apskaičiavimo kompiuterines programas, efektyvias pastatų statybos technologijas, atsižvelgdami į Europos Sąjungos teisinius statybos dokumentus, aplinkos ir darbų saugos reikalavimus.
Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacijos absolventai geba organizuoti specialiųjų statinių statybos procesus ir jiems vadovauti, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą, diegti inovatyvius sprendimus, taikyti naujausias kompiuterines statinių konstrukcijų projektavimo programas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Šią studijų programą baigę specialistai sėkmingai dirba: pastatų ir statinių projektavimo; pastatų ir statinių statybos; geotechninio projektavimo ir geotechninių darbų vykdymo; statybos priežiūros ir ekspertinėse įmonėse, UAB „Hidrostatyba“, UAB Tiltų ekspertų centras, UAB „Infrastruktūros inžinerija“, AB „Kauno tiltai“.
 
Daugiau apie studijų programą čia.
  • Puslapio administratoriai:
  • Miglė Bisigirskytė
  • Monika Girdziušė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Agnė Augustinaitė