Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Naujos studijų programos (2016-2017 m.)

Studijų forma ir trukmė: nuolatinės studijos (2 metai).
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos magistras.
 
Kam skirta studijų programa?
Universitetinių studijų programa Pramoninis dizainas yra antrosios pakopos, inžinerijos krypties praktinio pobūdžio, tarpdalykinė studijų programa, jungianti gamybos ir techninės estetikos bei meno kompleksines studijas ir skirta suteikti specializuotas naujausias gamybos inžinerijos ir menų (pramoninio dizaino) krypčių žinias, kuriomis būtų grindžiami moksliniai tyrimai, ugdomi profesiniu ir moksliniu požiūriu kompetentingi, savarankišką mąstymą, kritišką nuovoką turintys, kultūringi gamybos inžinerijos ir dizaino specialistai.
 
Ką gebėsiu?
Kompleksinis antrosios pakopos inžinieriaus-dizaino išsilavinimas absolventams suteikia galimybę sėkmingai dirbti pramoninio dizaino politikos formavimo, gaminių ir jų poreikio tyrimo ir nustatymo bei daiktų gamybos idėjų įgyvendinimo srityse. Studijų procese yra galimybė įgyti tarpdalykinio pobūdžio kompetencijas, integruojančias technologijos mokslų, meno (pramoninio dizaino) ir socialinių mokslų žinias. Studijų procese inžinieriai dizaineriai ugdomi būti intelektualiais, socialiai atsakingais, kultūringais, gebančiais novatoriškai mąstyti specialistais. Absolventai gebės įgyvendinti moksliškai pagrįstus meninio formavimo, konstravimo, techninio projektavimo, gamybos organizavimo bei daiktų ir jų sistemų eksploatavimo uždavinius.
 
Kokius dalykus studijuosiu?
Antrosios pakopos Pramoninio dizaino studijų programa apima 120 kreditų.
Pagrindinės studijų krypties (Inžinerijos kryčių grupės (H700) Gamybos inžinerija) dalykų dalį sudaro: Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai; Gamybos valdymo informacinės sistemos; Komercinės rinkos tyrimai dizaino kontekste; Naujų gaminių kūrimo procesas; Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos; Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos; Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu); Gamybos efektyvumo tyrimai.
Menų studijų krypties (Meno kryčių grupės (W240) Pramoninis dizainas) dalykų dalį sudaro: Bionikos ir kitų avangardinio meno formų analizė; Gaminio formos estetinės išraiškos tyrimas; Dizaino objekto eksperimentinis projektavimas; Produkto (gaminio) identitetas ir prezentacija; Techninė estetika, etika ir dizainas; Bendradarbiaujamasis ir dalyvaujamasis pramoninis dizainas .
Baigiamojo magistro darbo dalį sudaro: Magistro baigiamasis darbas 1; Magistro baigiamasis darbas 2; Magistro baigiamasis darbas 3; Magistro baigiamasis darbas 4.
 
Stojančiųjų pasirengimo reikalavimai
Inovatyvių sprendimų geomatikoje studijų programa skirta asmenims, turintiems gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir išklausę šiuos privalomuosius dalykus:
  • studijų pagrindų dalykai (15-30 kr.): bendroji, fizika, matematika, teorinė mechanika, CAD/CAM, medžiagų mokslas;
  • specialūs programos dalykai (15-30 kr.): taikomasis kompiuterinis projektavimas ir dizaino pagrindai, pramoninio gaminio projektas, techninės estetikos ir pramoninio dizaino raida.