Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H61003, 6211EX050 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,55
Specializacijos: kompiuterizuotos elektroninės sistemos; mikro ir nano elektronika.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių elektronikos inžinerijos ir jai artimų studijų krypčių žinių, reikalingų savarankiškai kuriant ir taikant naujausias kompiuterizuotas elektronines sistemas bei mikro- ir nanoelektronikos įtaisus; išugdyti gebėjimą atlikti elektronikos inžinerijos studijų krypties taikomuosius elektroninių sistemų ir specialiosios paskirties integrinių grandynų tyrimus, būtinus naujiems gaminiams bei paslaugoms kurti, bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • mokės atlikti specializuotus mokslinius tyrimus, siekdami plėtoti naujas žinias ir naujas metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias, ir priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais;
 • gebės parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą elektronikos inžinerijos problemoms spręsti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacijos absolventai:
 • gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti įterptąsias, matavimų, valdymo kompiuterizuotas bei neuronų tinklų ir kitomis naujausiomis technologijomis pagrįstas intelektualiąsias elektronines sistemas.
Mikro- ir nanoelektronikos specializacijos absolventai:
 • gebės savarankiškai kurti, programuoti, eksploatuoti ir tobulinti šiuolaikinius specialios paskirties integrinius grandynus, mikro- ir nanosistemas viename luste bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas.
Baigiamųjų darbų tematika (problematika)
Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacijos studijose:
 • elektroninių sistemų, grįstų dirbtinių neuronų tinklų taikymu, kūrimas ir tyrimas;
 • vaizdų apdorojimo algoritmų įgyvendinimas lauku programuojamose matricose ir šių įrenginių tyrimas;
 • medicininei diagnostikai skirtų kompiuterizuotų elektroninių sistemų kūrimas ir tyrimas.
Mikro- ir nanoelektronikos specializacijos studijose:
 • šiuolaikinių specialiosios paskirties integrinių grandynų (angl. Application Specific Integrated Circuits) projektavimas, prototipų gamyba Europoje, JAV ar Taivane ir tyrimas Lietuvoje;
 • aukštadažnių grandynų, naudojamų šiuolaikinėse duomenų perdavimo sistemose, kūrimas ir tyrimas;
 • mikro- ir nanosistemų kūrimas ir tyrimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę elektronikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti elektronikos ir informatikos srities įmonėse, kuriančiose ir diegiančiose naujausias įvairios paskirties elektronines sistemas, projektuojančiose bei gaminančiose elektroninę ir kompiuterinę įrangą, telekomunikacijų, elektroninio verslo organizavimo, apskaitos, reklamos įmonėse, taip pat dėstyti universitetuose bei kolegijose. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į elektronikos inžinerijos studijų programos kompiuterizuotų elektroninių sistemų bei mikro ir nano elektronikos specializacijas:
 
1) Priimami elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, informacijos sistemų, programų sistemų, informatikos inžinerijos arba fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai (15):
       matematika,
       fizika arba programavimas.
   
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       elektrotechnika,
       elektronika,
       signalai ir grandinės,
       mikrovaldikliai,
       elektromagnetiniai laukai.
 
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į elektronikos inžinerijos studijų programos aviacinės elektronikos specializaciją:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
   
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika,
       elektronikos pagrindai,
       mikroprocesoriai,
       signalai ir grandinės,
       elektronikos pagrindai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17101 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELESM17104 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17101 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17201 Elektrinių grandinių analizė ir sintezė 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17205 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELESM17214 Realiojo laiko sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17215 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 6 28 15 - 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17204 Skaitiniai mikrobangų inžinerijos metodai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17201 Elektrinių grandinių analizė ir sintezė 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17212 Naujos mikro ir nanotechnologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17213 Specialiosios paskirties grandynų projektavimas ir gamyba (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17214 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17204 Skaitiniai mikrobangų inžinerijos metodai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17303 Įterptinių sistemų inžinerija 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17305 Intelektualiosios sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17319 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELKRM17312 Nanosistemos 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17311 Įtaisų su mikro- ir nanosistemomis porjektavimas ir tyrimas (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17313 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17403 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.