Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kompiuterių inžinerija

Kompiuterių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H69001, 6211EX051 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Specializacija: kompiuterių technologijos.
 
Galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių kompiuterių inžinerijos ir jai artimų studijų krypčių žinių, reikalingų kuriant įterptinius kompiuterius bei kompiuterių sistemas ir išugdyti gebėjimą šias žinias nuolat gilinti ir pritaikyti atliekant mokslinius ir eksperimentinius tyrimus, būtinus naujiems gaminiams bei paslaugoms savarankiškai kurti, bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą kompiuterių inžinerijos problemoms spręsti, duomenims analizuoti ir interpretuoti;
 • mokės atlikti specializuotus mokslinius tyrimus, siekdami plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias, ir priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais;
 • gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti modernias, naujomis technologijomis paremtas, kompiuterių sistemas ir įterptines sistemas.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • įterptinėmis kompiuterių technologijomis grįstų išmaniųjų sistemų tyrimai, daiktų interneto technologijos;
 • kompiuterių tinklo srauto elgsenos analizė ir tyrimai, taikant didžiųjų duomenų (angl. big data) apdorojimo ir duomenų gavybos (angl. data mining) metodus;
 • informacinių sistemų saugos tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai, baigę kompiuterių inžinerijos magistrantūros studijas, yra pasirengę dirbti ir vadovauti padaliniams įmonėse, kuriančiuose ir gaminančiose įvairią elektroninę įrangą, taip pat organizacijose, projektuojančiose ir modernizuojančiose kompiuterių sistemas, arba tęsti studijas elektros, elektronikos ir informatikos srities doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į kompiuterių inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, informacijos sistemų, programų sistemų, informatikos inžinerijos arba fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai (15 kr.):
       matematika,
       fizika arba programavimas.
   
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       elektrotechnika, 
       elektronika,
       signalai ir grandinės,
       mikrovaldikliai, 
       interneto technologijos.
   
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17105 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17101 Radijo komunikacijos ir jų taikymai 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17209 Informacijos ir sistemų apsauga 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17210 Mikrovaldikliai ir jų programavimas (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17211 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17215 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17216 Įterptinės sistemos versle 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELKRM17306 ARM architektūros mikrovaldikliai 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17309 Daiktų internetas (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17310 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17402 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.