Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Finansų inžinerija

Finansų inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621N30007
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2265 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 2
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 10,5
Specializacijos: investavimo vadyba; vertės inžinerija.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: finansų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų (nuolatinės formos studijos), 2 metai (ištęstinės formos studijos).
 
Kam skirta studijų programa?
Investavimo vadybos specializacijos studijos yra skirtos parengti specialistams, kurie investavimo vadybos klausimus gebės spręsti atsižvelgiant į šalies raidos tvarumo nuostatas, kurie turės išugdytą investicijų pasekmių numatymo, investicinio intelekto gebėjimą.
Vertės inžinerijos specializacijos studijos yra skirtos parengti specialistams, kurie vertės kūrimo principus gebės taikyti esamiems žmogaus ar gamtos kūriniams, jų produktams ir planuojant žmogaus ar ūkio subjektų veiklą.
 
Ką gebėsiu?
Investavimo vadybos specializacija. Magistras, baigęs investavimo vadybos specializacijos studijas, savo veiklą grįs inovatyviomis finansų inžinerijos ir investavimo vadybos žiniomis, gebės profesionaliai investuoti ir teikti konsultacijas kaip racionaliai investuoti, gebės pasiūlyti investuotojui jo naudingumą maksimizuojančias investavimo strategijas valiutų, kapitalo, įvairių fondų, išvestinių vertybinių popierių rinkose, gebės rengti investicinius projektus, būtinus investavimo veiklai vykdyti ir laiduojančius vertės augimą bei tvarumą.
Vertės inžinerijos specializacija. Magistras, baigęs vertės inžinerijos specializacijos studijas savo veiklą grįs pažangiomis finansų inžinerijos ir vertės inžinerijos žiniomis, gebės kompleksiškai, profesionaliai, atsižvelgdamas į riziką ir neapibrėžtį, rengti projektus, orientuodamasis į vertės didinimo, plėtros tvarumo ir konkurencingumo ugdymo siekius, poveikį aplinkai, gebės vadovauti ar konsultuoti rengiant tokius projektus, gebės identifikuoti skirtingų suinteresuotų grupių poreikius ir galimybes efektyviems pridėtinės vertės kūrimo sprendimams visose verslo srityse priimti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Investavimo vadybos specializacijos magistrai bus pasirengę eiti atsakingas ir vadovaujamas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse organizacijose, taip pat ES institucijose, bankuose, specializuotose investicijų valdymo ir maklerių įmonėse, galės tęsti studijas doktorantūroje.
Vertės inžinerijos specializacijos magistrai turės kompetencijų užimti atsakingas ir vadovaujamas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse įmonėse, taip pat ES institucijose, organizacijose, kurių veiklos specifika tiesiogiai siejasi su vertės didinimo sprendimais, su įvairių projektų ar verslų plėtojimu, vertinimu bei pirkimu ar pardavimu. Norintieji galės tęsti studijas doktorantūroje.​
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į finansų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami finansų studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
    Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       kiekybiniai sprendimų metodai
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13115 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13152 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVFRM16102 Investavimo priemonės ir rinkos (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM13214 Finansų sistemos 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM15103 Pelno ir rizikos inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13116 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13152 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16103 Vertės anatomija ir inžinerija (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM13214 Finansų sistemos 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM15103 Pelno ir rizikos inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13221 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVFRM13232 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVFRM16202 Investavimo galimybių analizė (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
VVFRM16203 Finansų inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM13215 Investavimo psichologija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM13108 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13222 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVFRM13241 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVFRM16203 Finansų inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16207 Vertės kūrimo grandinė (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM13108 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM13215 Investavimo psichologija 7 30 - 15 15 126 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13314 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM16305 Vertės kūrimo projektai (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13315 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM16302 Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu darbu) 6 24 - 12 12 112 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.