Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Verslo vadyba

Verslo vadyba

Studijų programos informacija
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621N10008
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2265 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 23
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,93
Specializacijos: elektroninių medijų vadyba, organizacijų vadyba, socialinio verslo vadyba, tarptautinis verslas, verslo finansų valdymas.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
 
Anglų kalba studijos vyksta šiose specializacijose: tarptautinis verslas, verslo finansų valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Elektroninių medijų vadybos specializacija skirta bakalaurams, siekiantiems gilinti elektroninių medijų taikymo ir valdymo globalioje komunikacijoje žinias.
Organizacijų vadybos specializacija yra skirta rengti profesionaliems, sisteminiu bei strateginiu mąstymu pasižymintiems magistrams, gebantiems adekvačiai reaguoti į organizacijų dinaminius pokyčius ir iššūkius, efektyviai valdyti atstovaujamas organizacijas arba jų padalinius bei kurti ir sėkmingai plėtoti naujas organizacijas, rezultatyviai valdyti įmonių vidinius procesus ir efektyviai komunikuoti su išorine aplinka.
Socialinio verslo vadybos specializacijoje rengiami kvalifikuoti specialistai, gebantys moksliškai pagrįsti socialines paslaugas teikiančių organizacijų strategines plėtros alternatyvas, taikyti veiksmingus pokyčių valdymo metodus.
Tarptautinio verslo specializacija skirta bakalaurams, siekiantiems atlikti sudėtingą tarptautinių ekonominių ir verslo ryšių plėtros veiklą bei vadovauti šią veiklą vykdančioms tarnyboms įvairių ūkio šakų įmonėse, atsižvelgiant į internacionalizavimo procesų lemiamus verslo poreikius.
Verslo finansų valdymo specializacija skirta parengti magistrus turinčius šiuolaikinės vertės kūrimo teorijų ir vertės inžinerijos žinių, gebančius integruoti verslo vertės ir rizikos valdymą.
 
Ką gebėsiu?
Elektroninių medijų vadybos specializacijos magistrai gebės vykdyti informacinių srautų, jų poreikių ir procesų analizę, naudoti elektronines medijas komunikacijos optimizavimo, organizacinės kultūros ir įvaizdžio elektroninėje erdvėje formavimo srityse, priimti elektroninių medijų valdymo strateginius sprendimus, galės dirbti vadovais, organizuoti informacinį verslą taikydami moderniausius elektroninių medijų vadybos metodus.
Organizacijų vadybos specializacijos magistrai gebės sistemiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti pokyčių organizacijose ir krizinių situacijų valdymui reikalingus tyrimų duomenis, integruojant organizacijų derybinio potencialo ugdymui bei sudėtingų situacijų analizei būtinas žinias, įvertinant alternatyvius organizacijų aplinkos pokyčių valdymo sprendimų variantus.
Socialinio verslo vadybos specializacijos magistrai bus pasirengę steigti socialiai orientuotas organizacijas, organizuoti efektyvią jų veiklą ir subalansuotąją plėtrą, galės dirbti viešojo ir verslo sektoriaus organizacijų ir jų padalinių vadovais.
Tarptautinio verslo specializacijos magistrai gebės atlikti mokslinius tyrimus tarptautinio verslo plėtros ir valdymo srityje, vykdyti tarptautinių ekonominių ryšių projektavimo bei sklaidos veiklą, kurti ir diegti tarptautinio verslo vadybos sistemas, organizuoti tarptautinę prekybą ir plėtoti veiklą tiesioginių užsienio investicijų srityje, priimti inovatyvius tarptautinio verslo sprendimus atsižvelgiant į įvairius šiuolaikinės visuomenės poreikius ir į etines aplinkybes.
Verslo finansų valdymo specializacijos magistrai gebės moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos rezultatus vertės ir naudingumo matais, valdyti vertės kūrimo grandinę, kompleksiškai vertinti verslo vertės valdymo strategijas bei spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti investavimo projektų riziką neapibrėžties sąlygomis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę verslo vadybos magistrantūros studijų programą magistrai galės dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose įvairaus profilio verslo valdymo ir plėtros specialistais, gebės savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus elektroninių medijų, marketingo, verslo finansų, organizacijų vadybos, socialinio ir tarptautinio verslo srityse, tęsti studijas doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į verslo vadybos studijų programą:
 
1) Priimami verslo arba vadybos studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
    Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       vadyba,
       verslo pagrindai,
       marketingas,
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       personalo vadyba,
       kiekybiniai sprendimų metodai,
       strateginis valdymas
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEVM13101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM16104 Marketingo teorija (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM13103 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16101 Pelno ir rizikos inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEVM13102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM16105 Tarptautinio verslo teorija (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM13103 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16101 Pelno ir rizikos inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16105 Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM13103 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16101 Pelno ir rizikos inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVIEM16102 Pokyčių organizacijose valdymas (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM13103 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16101 Pelno ir rizikos inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVSEM13102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVSEM16103 Socialinė ekonomika (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM13103 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16101 Pelno ir rizikos inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVVTM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM16101 E-medijų valdymas (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM13103 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16101 Pelno ir rizikos inžinerija 7 30 - 15 15 126 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13101 Organizacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVSEM13203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVSEM15202 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVSEM16202 Darnioji verslo plėtra (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM15202 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13201 Valdymo informacinės technologijos 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13101 Organizacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM13203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVFRM15210 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVFRM16205 Finansų sistemos (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM15202 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13201 Valdymo informacinės technologijos 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13101 Organizacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVIEM13203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVIEM15201 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVIEM16201 Antikrizinis organizacijų valdymas (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM15202 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13201 Valdymo informacinės technologijos 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13101 Organizacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM13202 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVEVM15204 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVEVM16207 Tarptautinė vadyba (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM15202 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13201 Valdymo informacinės technologijos 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13101 Organizacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM13201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVEVM15203 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVEVM16206 Marketingo technologijos (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM15202 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13201 Valdymo informacinės technologijos 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13101 Organizacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVVTM15205 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVVTM16201 Skaitmeniniai sprendimai globalioje komunikacijoje (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM15202 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13201 Valdymo informacinės technologijos 7 30 - 15 15 126 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM16304 Investicinių projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17217 Darbo rinka (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVVKM17208 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17052 Tarptautinis marketingas ir komunikacija (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVVKM17310 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17052 Tarptautinis marketingas ir komunikacija (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVTVM17308 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17097 Organizacijų derybinio potencialo ugdymas (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVVKM17123 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17267 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVVKM17313 E-medijos žinių vadyboje (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.