Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Ekonomikos inžinerija

Ekonomikos inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621L10018
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2265 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 25
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 10,01
 
Specializacijos: finansų ekonomika, globalioji ekonomika.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
 
Anglų kalba galima studijuoti finansų ekonomikos specializaciją.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: ekonomikos  magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Finansų ekonomikos specializacijos studijos skirtos parengti specialistams, kurie ribotų finansinių išteklių panaudojimo ir paskirstymo klausimus gebės spręsti atsižvelgiant į riziką ir neapbrėžtumą.
Globaliosios ekonomikos specializacijos studijos skirtos pasirengti plataus profilio ekonominei bei vadybinei veiklai, nūdienos globalizacijai keliant vis naujus poreikius ir iššūkius.
 
Ką gebėsiu?
Finansų ekonomikos specializacijos magistrai turės verslo finansų, finansinių investicijų valdymo, šiuolaikinės ekonomikos ir kitų finansų ekonomikos specialistui naudingų žinių bei gebės įvertinti kaip laikas, rizika, neapbrėžtumas, alternatyvieji kaštai ir informacija gali būti skatinančiais arba stabdančiais veiksniais priimant konkrečius finansų ekonomikos sprendimus.
Globaliosios ekonomikos specializacijos maguistrai turės kompleksinių teorinių ir praktinių žinių apie šiuolaikinę pasaulio ekonomiką ir jai būdingus reiškinius, apie tarptautinę prekybą, tarptautines investicijas, tarptautinius finansus, apie pasaulio mastu vykstančius ekonominės raidos bei politinius ir socialinius procesus, jų reguliavimą, apie tarptautines ekonomines organizacijas ir jų veiklą, taip pat apie globaliu mastu pasireiškiančius su kultūros ir mokslo bei technologijų pažanga susijusius pokyčius ir iššūkius.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Finansų ekonomikos specializacijos magistras bus pasirengęs vykdyti vadovaujamas ir atsakingas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse organizacijose, taip pat ES institucijose, kurių veikloje finansinės ir veiklos rizikos valdymo veiksnys yra itin svarbus. Šios srities specialistai paklausūs bankų sektoriuje, konsultacinėse investicijų patikimumo vertinimo ir valdymo sferoje, taip pat logistikos, didmeninės prekybos bei didelėse statybos bendrovėse. Galimos tolesnės studijos doktorantūroje.
Globaliosios ekonomikos specializacijos magistras bus pasirengęs plataus profilio ekonominei veiklai ir moksliniam darbui bendradarbiaujant su įvairioms šalims atstovaujančiais partneriais, vadovaujamam darbui įvairaus profilio įmonėse, taip pat ir viešojo sektoriaus organizacijose, veikiančiose tarptautiniu ir globaliu mastu, arba galės tęsti studijas doktorantūroje.
 
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į ekonomikos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami ekonomikos studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
    Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       vadyba,
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       kiekybiniai sprendimų metodai
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEVM13108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13151 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVEVM16101 Globalizacijos teorija (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM13214 Finansų sistemos 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM16102 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVSEM13104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13151 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVSEM16104 Paslaugų teorija (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM13214 Finansų sistemos 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM16102 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVIEM13104 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM13151 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVFRM16105 Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM16102 Inovacijų teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM13214 Finansų sistemos 7 30 - 15 15 126 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEVM13210 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVEVM13211 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVEVM16201 Globali komunikacija (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
VVFRM16201 Šiuolaikinė ekonomika 7 30 - 15 15 126 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM13108 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM16203 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVSEM13206 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVSEM13207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVFRM16201 Šiuolaikinė ekonomika 7 30 - 15 15 126 E
VVSEM16203 Verslo paslaugų ekonomika (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM13108 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM16203 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13209 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVFRM13210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVFRM16201 Šiuolaikinė ekonomika 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM16206 Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM16203 ES ekonominė integracija 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM13108 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 7 30 - 15 15 126 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM13305 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVEIM17345 Finansų ekonomika (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17043 Regionų ekonomikų lyginamoji analizė (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVEIM17400 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17218 Viešųjų paslaugų ekonomika (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVEIM17221 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.