Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Studijų programos informacija
Fakultetas:
Programos kodas: 621N20024
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2265 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 22
Specializacijos: gamybos vadyba, verslo projektavimas.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Gamybos vadybos specializacija skirta parengti gamybos vadybos magistrus, turinčius naujausių gamybos procesų valdymo bei vertinimo žinių, gebančius numatyti strateginės plėtros alternatyvas, priimti gamybos valdymo sprendimus, įgalinančius taikyti tinkamas antikrizines vertinimo priemones, bei įgyvendinti strategijas greitai besikeičiančios aplinkos sąlygomis, diegtis naujoves gamybos įmonėse.
Verslo projektavimo specializacija skirta parengti verslo projektavimo specializacijos vadybos magistrus, turinčius verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymo, daugiafunkcinio verslo projektų integruoto valdymo žinias, gebančius integruoti daugiafunkcinius verslo projektavimo instrumentus, moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos rezultatus vertės ir naudingumo matais, kompleksiškai spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti vertės kūrimo grandinę, projektų riziką neapibrėžties sąlygomis integruojant realaus laiko investicijų ir portfelio valdymo metodus ir priemones.
 
Ką gebėsiu?
Gamybos vadybos specializacija. Gebės analizuoti ir sintetinti efektyviam gamybos procesų vertinimui reikalingus tyrimų duomenis, integruoti gamybos ir antikrizinio valdymo įgytas žinias sudėtingų situacijų valdymui, įvertinant alternatyvius gamybos procesų optimizavimo sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai.
Verslo projektavimo specializacija. Gebės formuoti projektuojamo verslo paklausos valdymo alternatyvas, taikyti vertės ir rizikos integruoto valdymo modelius ir metodus, siekiant parengti verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų integruotus valdymo projektus, grįstus plėtros tvarumo principais.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Gamybos vadybos specializacijos magistrai gebės vadovauti gamybinę veiklą vykdantiems padaliniams įvairaus profilio įmonėse, atsižvelgdami į šiuolaikinius mokslo ir technologijų pažangos, internacionalizavimo procesų bei konkurencijos nulemiamus verslo ir viešojo sektoriaus poreikius.
Verslo projektavimo specializacijos magistrai gali dirbti vadovaujamąjį, analitinį darbą verslo įmonėse ir viešojo valdymo institucijose, rengiant ir įgyvendinant verslo projektus.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programą:
 
1) Priimami technologijos mokslų, fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų sričių bakalaurai*
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 6 kr.
 • Privalomieji specialūs programos dalykai (12 kr.):
       ekonomika,
       finansų pagrindai,
       vadybos pagrindai.
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEVM12102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVSEM12102 Vadybos teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM15101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVEVM16103 Inovacijų vadybos teorija (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM12103 Valdymo apskaita 7 30 - 15 15 126 E
VVTEM12201 Verslo teisė 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM12102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVSEM12102 Vadybos teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM15101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVFRM16104 Verslo projektavimas ir valdymas (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM12103 Valdymo apskaita 7 30 - 15 15 126 E
VVTEM12201 Verslo teisė 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEM12106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVSEM12102 Vadybos teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM15101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVIEM16101 Gamybos valdymas ir organizavimas (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM12103 Valdymo apskaita 7 30 - 15 15 126 E
VVTEM12201 Verslo teisė 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVSEM12102 Vadybos teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM12103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM15101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVVTM16102 Technologijų vadyba (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM12103 Valdymo apskaita 7 30 - 15 15 126 E
VVTEM12201 Verslo teisė 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVSEM12102 Vadybos teorija 7 30 - 15 15 126 E
VVSEM12103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM15101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 45 - 15 15 85 E
VVSEM16106 Antreprenerystė (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM12103 Valdymo apskaita 7 30 - 15 15 126 E
VVTEM12201 Verslo teisė 7 30 - 15 15 126 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEVM12203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVEVM15206 Profesinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVFRM12202 Inžinerinė ekonomika 7 30 - 15 15 126 E
VVEVM16205 Inovacijų projektavimas ir marketingas (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM12204 Marketingas 7 30 - 15 15 126 E
VVIEM12204 Strateginis valdymas 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM12202 Inžinerinė ekonomika 7 30 - 15 15 126 E
VVVTM12203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVVTM15201 Profesinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVVTM16202 E-rinkodara (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM12204 Marketingas 7 30 - 15 15 126 E
VVIEM12204 Strateginis valdymas 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM12202 Inžinerinė ekonomika 7 30 - 15 15 126 E
VVSEM12203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVSEM15201 Profesinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVSEM16201 Besimokanti organizacija (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM12204 Marketingas 7 30 - 15 15 126 E
VVIEM12204 Strateginis valdymas 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM12202 Inžinerinė ekonomika 7 30 - 15 15 126 E
VVFRM12204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVFRM15212 Profesinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVFRM16204 Integruotas verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymas (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM12204 Marketingas 7 30 - 15 15 126 E
VVIEM12204 Strateginis valdymas 7 30 - 15 15 126 E
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM12202 Inžinerinė ekonomika 7 30 - 15 15 126 E
VVIEM12207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
VVIEM15202 Profesinės veiklos praktika 6 - - 60 15 85 A
VVIEM16202 Gamybinių įmonių strateginė plėtra (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 15 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM12204 Marketingas 7 30 - 15 15 126 E
VVIEM12204 Strateginis valdymas 7 30 - 15 15 126 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17044 Aukštųjų technologijų sektoriaus ekonomika ir vadyba (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVTVM17305 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17217 Darbo rinka (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVVKM17196 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17061 Gamybinių įmonių antikrizinis valdymas (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVTVM17119 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17154 Elektroninio verslo sprendimai (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVTVM17256 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17280 Daugiafunkcinio verslo projektai (su kursiniu projektu) 6 24 - 12 12 112 E
VVTVM17285 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.