Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Architektūros istorija ir teorija

Architektūros istorija ir teorija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Menotyra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 621U95001, 6211NX046 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 5
Valstybė finansuoja: 5
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,8
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: humanitarinių mokslų magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: menotyros magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Architektūros istorijos ir teorijos magistrantūros programa skirta humanitarinį, meninį išsilavinimą turintiems bakalaurams (architektūros, menotyros, istorijos, antropologijos ir kt.), kurie siekia tapti architektūros kritikais, architektūros istorijos ir teorijos specialistais. Studijų metu bus suteikiamos architektūrologijos žinios ir gebėjimai kvalifikuotai ir kūrybiškai tirti, interpretuoti, vertinti šiuolaikinei visuomenei aktualius architektūros objektus, procesus, reiškinius, siekiant daryti įtaką šiuolaikinės kultūros raidai.
 
Ką gebėsiu?
Studijų metu suteikiamos žinios apie architektūros mokslinio tyrimo metodus ir formas, proceso seką ir organizavimo principus. Absolventai gebės atlikti natūrinius tyrimus, nagrinėti literatūros šaltinius ir analizuoti su  tema susijusius mokslinius darbus. Įgis mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius: mokės pasirinkti ir vertinti tyrimų kryptį bei poreikį, nustatyti tiriamojo darbo tikslus, aktualumą, ribas, metodologiją ir turinio struktūrą; atrinkti ir klasifikuoti tiriamojo objekto pirminę medžiagą; grupuoti, sisteminti bei apibendrinti surinktą informaciją, įtaigiai pateikti tyrimo rezultatus, parinkti tinkamiausią sklaidos ir viešinimo būdą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šios programos studijas asmenys galės dirbti mokslo ir mokymo institucijose, įmonėse ir organizacijose, užsiimančiose architektūrine veikla bei šios srities konsultacijomis, savivaldybės ir valstybės institucijų padaliniuose, reguliuojančiuose kultūros vertybių apsaugą, taip pat leidyklose ir masinės informacijos priemonių redakcijose, tęsti studijas doktorantūroje humanitarinių mokslų srityje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į architektūros istorijos ir teorijos studijų programą:
 
1) Priimami architektūros, dizaino, dailės, menotyros, istorijos, kultūros istorijos, komunikacijos studijų, paveldo studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • bendrieji studijų dalykai (21 kr.):
       architektūros ir meno istorija,
       filosofija,
       istorija,
       paveldosauga,
       užsienio kalba.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17037 Mokslinių tyrimų metodologija. KP - Architektūros objektų diachroninė atribucija 8 30 - 45 2 136 E
ARPGM17038 Architektūrologijos istorija 5 45 - - 1 87 E
ARPGM17039 Architektūros semantika 5 30 - 15 1 87 E
ARPGM17040 Architektūros kritika. KP - Rašymo seminaras 8 30 - 15 2 166 E
ARPGM17041 Magistro baigiamasis darbas 1 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17042 Architektūrinė archeologija. KP - Architektūros stilių identifikavimo metodai 8 30 - 30 1 152 E
ARPGM17043 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 5 30 - 15 2 86 E
ARPGM17044 Miesto kultūros teorija. KP - Debatai "Aktualios architektūros problemos" 8 30 - 30 - 153 E
ARPGM17045 Miesto morfologija ir antropologija 5 30 - 15 1 87 E
ARPGM17046 Magistro baigiamasis darbas 2 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
ARPGM17047 Menų sąveika architektūroje. KP - Ekspozicijos kuravimas 8 45 - 30 1 137 E
ARPGM17048 Tarpdalykinis tyrimas. KP - Multimedijos objektas 8 15 - 60 1 137 E
ARPGM17049 Architektūros estetika 5 30 - - - 103 E
ARPGM17050 Magistro baigiamasis darbas 3 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17051 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.