Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Architektūros istorija ir teorija

Architektūros istorija ir teorija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Menotyra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 621U95001
2016 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 7
Valstybė finansuoja: 5
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,73
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: humanitarinių mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Architektūros istorijos ir teorijos magistrantūros programa skirta humanitarinį, meninį išsilavinimą turintiems bakalaurams (architektūros, menotyros, istorijos, antropologijos ir kt.), kurie siekia tapti architektūros kritikais, architektūros istorijos ir teorijos specialistais. Studijų metu bus suteikiamos architektūrologijos žinios ir gebėjimai kvalifikuotai ir kūrybiškai tirti, interpretuoti, vertinti šiuolaikinei visuomenei aktualius architektūros objektus, procesus, reiškinius, siekiant daryti įtaką šiuolaikinės kultūros raidai.
 
Ką gebėsiu?
Studijų metu suteikiamos žinios apie architektūros mokslinio tyrimo metodus ir formas, proceso seką ir organizavimo principus. Absolventai gebės atlikti natūrinius tyrimus, nagrinėti literatūros šaltinius ir analizuoti su  tema susijusius mokslinius darbus. Įgis mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius: mokės pasirinkti ir vertinti tyrimų kryptį bei poreikį, nustatyti tiriamojo darbo tikslus, aktualumą, ribas, metodologiją ir turinio struktūrą; atrinkti ir klasifikuoti tiriamojo objekto pirminę medžiagą; grupuoti, sisteminti bei apibendrinti surinktą informaciją, įtaigiai pateikti tyrimo rezultatus, parinkti tinkamiausią sklaidos ir viešinimo būdą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šios programos studijas asmenys galės dirbti mokslo ir mokymo institucijose, įmonėse ir organizacijose, užsiimančiose architektūrine veikla bei šios srities konsultacijomis, savivaldybės ir valstybės institucijų padaliniuose, reguliuojančiuose kultūros vertybių apsaugą, taip pat leidyklose ir masinės informacijos priemonių redakcijose, tęsti studijas doktorantūroje humanitarinių mokslų srityje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į architektūros istorijos ir teorijos studijų programą:
 
1) Priimami architektūros, dizaino, dailės, menotyros, istorijos, kultūros istorijos, komunikacijos studijų, paveldo studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • bendrieji studijų dalykai (21 kr.):
       architektūros ir meno istorija,
       filosofija,
       istorija,
       paveldosauga,
       užsienio kalba.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARAPM14101 Mokslinių tyrimų metodologija. KP - Architektūros objektų diachroninė atribucija 8(3) 30 - 45 2 136 E
ARAPM14102 Architektūrologijos istorija 5 45 - - 1 87 E
ARAPM14103 Architektūros semantika 5 30 - 15 1 87 E
ARAPM14104 Architektūros kritika. KP - Rašymo seminaras 8(3) 30 - 15 2 166 E
ARAPM14105 Magistro baigiamasis darbas 1 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARAPM14206 Architektūrinė archeologija. KP - Architektūros stilių identifikavimo metodai 8(3) 30 - 30 1 152 E
ARAPM14207 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 5 30 - 15 2 86 E
ARAPM14208 Miesto kultūros teorija. KP - Debatai "Aktualios architektūros problemos" 8(3) 30 - 30 - 153 E
ARAPM14209 Miesto morfologija ir antropologija 5 30 - 15 1 87 E
ARAPM14210 Magistro baigiamasis darbas 2 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARAPM14311 Menų sąveika architektūroje. KP - Ekspozicijos kuravimas 8(3) 45 - 30 1 137 E
ARAPM14312 Tarpdalykinis tyrimas. KP - Multimedijos objektas 8(3) 15 - 60 1 137 E
ARAPM14313 Architektūros estetika 5 30 - - - 103 E
ARAPM14314 Magistro baigiamasis darbas 3 4 - - - - 106 A
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARAPM14415 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.