Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H70005, 6211EX054 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 9
Valstybė finansuoja: 9
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,62
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistams, gebantiems dirbti pramonės įmonėse ir organizacijose, mokslo ir studijų institucijose, nagrinėjančiose medžiagų mokslo ir inžinerines medžiagų jungimo problemas, profesinio konsultavimo centruose ar tęsti studijas doktorantūroje.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą asmenys gebės suprasti medžiagų tyrimo metodus, dangų ir paviršių mokslą, suvirinimo procesų teoriją, išmanys apie spalvotus metalus ir jų suvirinimą, legiruotųjų plienų suvirinimą, suvirinimo procesų modeliavimą, irimo mechaniką, konstrukcinių medžiagų sustiprinimą, suvirinimo procesų valdymą, aukštos temperatūros ir atsparias agresyvioje aplinkoje medžiagas ir mokės jas pritaikyti praktikoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programą asmenys galės kopti karjeros laiptais pasirinkę studijas technologijos mokslų srities doktorantūroje ir įgyti daktaro laipsnį arba dirbti vadovaujamąjį inžinierinį darbą įvairiose pramonės įmonėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Baigus šią programą atsiveria puikios galimybės gauti tarptautinio suvirinimo inžinieriaus diplomą (International Welding Engineer – IWE) ir tapti labai paklausiu pasaulinio lygio specialistu.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, statybos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, aeronautikos inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chamija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (15 kr.):
       
  medžiagų mokslas,
       automatinis valdymas, 
       gamybos technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MEMKM17411 Suvirinimo procesų teorija (su kursiniu projektu) 12 30 15 15 15 245 E
MEMKM17412 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17157 Patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17413 Legiruotųjų plienų suvirinimas 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17414 Suvirinimo procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17415 Medžiagų tyrimo metodai 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17416 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17417 Irimo mechanika 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17419 Dangų ir paviršių mokslas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
MEMKM17420 Spalvotųjų metalų suvirinimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
MEMKM17422 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKM17418 Svarbių konstrukcijų medžiagų teorija 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17421 Funkcinių ir nanomedžiagų inžinerija 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17423 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.