Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H70005, 6211EX054 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 9
Valstybė finansuoja: 9
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,62
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti medžiagų bei suvirinimo inžinerijos specialistus, gebančius teoriškai ir praktiškai spręsti sudėtingus gamybos inžinerijos uždavinius, moksliškai analizuoti ir įvertinti medžiagų bei sujungimo inžinerijos žinias, atlikti eksperimentinius tyrimus ir taikyti inovacijas, užtikrinti gaminių kokybę ir pažangių bei efektyvių technologinių procesų įdiegimą nuolat kintančioje tarptautinėje rinkoje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • įgis specialių profesinių žinių apie medžiagų sujungimo procesus ir jų suvirinimo problemas, pažangias paviršiaus inžinerijos technologijas bei jų įdiegimą, funkcinių ir nanomedžiagų kūrimą bei jų taikymą, šiuolaikines automatizuotas gamybos sistemas ir jų valdymą;
 • gebės tirti suvirinimo ir medžiagų inžinerijos procesų efektyvumą bei patikimumą, kurti ir diegti naujas ar patobulintas technologijas, teisingai pasirinkti ir taikyti efektyvias analitines, skaitines ir eksperimentines tyrimų priemones bei įrangą;
 • gebės suprasti, klasifikuoti ir analizuoti informaciją apie naujausius mokslinius tyrimus bei inovacijas, panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams medžiagų ir suvirinimo inžinerijos uždaviniams spręsti;
 • gebės moksliškai analizuoti medžiagų ir jų sujungimo technologijų inžinerines problemas, išsamiai suprasti medžiagų ir suvirinimo inžinerijos srityje taikomus procesus ir technologijas bei jų specifiką, parinkti ir projektuoti gamybos sistemas bei reikalingus inžinerinius įrenginius.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • plienų (konstrukcinių, statybinių, nerūdijančiųjų ir t. t.) ir spalvotųjų lydinių suvirinimo technologijos tyrimas;
 • metalinių ir nemetalinių (keraminių, deimantinių ir t. t.) dangų formavimo technologijos tyrimas;
 • virintinių jungčių ir dangų kokybės kontrolės, fizikinių ir eksploatacinių savybių bei patikimumo tyrimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programą asmenys galės kopti karjeros laiptais pasirinkę studijas technologijos mokslų srities doktorantūroje ir įgyti daktaro laipsnį arba dirbti vadovaujamąjį inžinierinį darbą įvairiose pramonės įmonėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Baigus šią programą atsiveria puikios galimybės gauti tarptautinio suvirinimo inžinieriaus diplomą (International Welding Engineer – IWE) ir tapti labai paklausiu pasaulinio lygio specialistu.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, statybos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, aeronautikos inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chamija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.

   
 • specialūs programos dalykai (15 kr.):
       
  medžiagų mokslas,
       automatinis valdymas, 
       gamybos technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MEMKM17411 Suvirinimo procesų teorija (su kursiniu projektu) 12 30 15 15 15 245 E
MEMKM17412 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17157 Patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17413 Legiruotųjų plienų suvirinimas 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17414 Suvirinimo procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17415 Medžiagų tyrimo metodai 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17416 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17417 Irimo mechanika 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17419 Dangų ir paviršių mokslas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
MEMKM17420 Spalvotųjų metalų suvirinimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
MEMKM17422 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKM17418 Svarbių konstrukcijų medžiagų teorija 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17421 Funkcinių ir nanomedžiagų inžinerija 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17423 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.