Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Informacinių sistemų programų inžinerija

Informacinių sistemų programų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E15002, 6211BX017 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 20
Valstybė finansuoja: 20
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,96
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Rengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų specialistus, turinčius teorinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų kuriant, diegiant ir tobulinant informacinių sistemų programinę įrangą, suteikti išsamių žinių apie inovatyvius informacinių sistemų kūrimo metodus ir technikas.
Studijų metu skiriamas ypatingas dėmesys šiuolaikinėms informacinėms sistemoms, programų sistemų inžinerijai, modernioms duomenų bazėms, žinių inžinerijai, verslo procesų simuliacijai, dirbtinio intelekto taikymo aspektams informacinėse sistemose.
Šios studijų programos absolventai turi pakankamų žinių ir gebėjimų dirbti informacinių sistemų analitikais, duomenų bazių architektais, projektų vadovais, verslo informacinių sistemų konsultantais.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės spręsti informacinių sistemų projektavimo, kūrimo ir modernizavimo problemas, kompleksiškai taikydami įgytas žinias apie naujausias duomenų bazių kūrimo technikas, sistemų inžinerijos konceptus, veiklos procesų modeliavimą ir žinių valdymą;
 • mokės apibrėžti inovatyvių informacinių sistemų kūrimo metodų taikymo galimybes, parinkti technologines priemones jiems įgyvendinti, taikyti kokybės valdymo metodus ir standartus informacinės sistemos kokybei valdyti;
 • gebės pasirinkti ir taikyti programų inžinerijos metodus informacinėms sistemoms kurti, pasiūlyti verslo informacinių sistemų architektūras ir jas realizuoti;
 • gebės naudotis mokslinių tyrimų rezultatais, turės tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai atlikti, mokės kritiškai vertinti ir argumentuotai bei aiškiai perteikti apibendrintą dalykinę informaciją specialistams ir kitiems asmenims, dirbti individualiai ir komandoje.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • dinaminių verslo procesų simuliacijos tyrimai, apimant tokius probleminius atvejus kaip konkuruojantys verslo procesai, kompensacijos mechanizmo naudojimas ilgai trunkančiuose verslo procesuose, konteksto įtaka modeliuojant ir simuliuojant verslo procesus;
 • verslo taisyklėmis grindžiamas sprendimų automatizavimas informacinėse sistemose, verslo taisyklių sistemos darnos užtikrinimas, verslo taisyklių išgavimas iš duomenų bazių;
 • taikomųjų programų architektūros komponentų atpažinimas, ontologijų kūrimas, KDM modelių transformavimas į UML komponentų modelius, UML modelių darnos tikrinimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programą magistrai galės dirbti: sistemų analitikais, informacinių sistemų projektuotojais, duomenų bazių architektais, projektų vadovais arba tęsti studijas informatikos inžinerijos doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami informatikos, informatikos inžinerijos, informacijos sistemų, programų sistemų, elektronikos ir elektros inžinerijos, fizikos, matematikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       informacinės technologijos 12 kr.

   
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       programavimas,
       duomenų bazės, 
       informacinės sistemos,
       dirbtinis intelektas ir ekspertinės sistemos,

       programų inžinerija.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17100 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
FMISM17106 Sistemų ir duomenų inžinerija (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17107 Modernios informacinės sistemos (su kursiniu darbu) 6 30 30 - - 100 E
FMISM17108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM17109 Žinių valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 15 - 195 E
FMISM17110 Reikalavimų inžinerija ( su kursiniu darbu) 9 30 - 15 - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17207 Teorinės informatikos skyriai 9 30 - 15 - 195 E
FMISM17208 Verslo procesų modeliavimas ir simuliacija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17209 Informacinių sistemų inžinerija (su kursiniu darbu) 6 30 30 - - 100 E
FMISM17210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM17102 Informacinių technologijų saugos metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17211 Informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17304 Šiuolaikinės duomenų bazės 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17305 Informacinių sistemų techninė įranga 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17306 Dirbtinis intelektas ir jo taikymai informacinėse sistemose 6 30 - 30 - 100 E
FMISM17307 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.