Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Informacinės technologijos

Informacinės technologijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E14004, 6211BX016 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 24
Valstybė finansuoja: 24
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,09
Specializacijos: duomenų gavybos technologijos; inžinerinė ir kompiuterinė grafika; multimedijos informacinės sistemos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Duomenų gavybos technologijų specializacijos studijų tikslas yra ruošti informatikos specialistus, turinčius informatiko arba matematiko išsilavinimą bei gebančius savarankiškai atlikti duomenų valdymo procesų analizę, duomenų gavybos procesų modeliavimą.
Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specializacija skirta įgyti kompiuterinio projektavimo technologijų, inžinerinės dokumentacijos valdymo ir taikomosios grafikos bei vizualizavimo technologijų, programavimo grafinėje aplinkoje žinių ir įgūdžių. Ji ypatinga tuo, kad absolventai geba analizuoti ir adaptuoti kompiuterinio projektavimo sistemas įvairiose inžinerijos srityse.
Multimedijos informacinių sistemų specializacijos studijų tikslas – rengti multimedijos informacinių sistemų ir kompiuterinės grafikos specialistus, norinčius įgyti informatikos inžinerijos magistro laipsnį.
 
Ką gebėsiu?
Baigę duomenų gavybos technologijų specializaciją magistrai gebės suprasti informacinių technologijų kūrimo bei taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius, vadybinius aspektus; bus įvaldę verslo intelektikos metodikas bei jų taikymą kuriant ir valdant informacines sistemas, mokės įvertinti duomenų, informacijos bei žinių įtaką konkrečios verslo ar visuomenės problemos sprendimui.
Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specializacijos absolventai gebės susieti, analizuoti ir adaptuoti informacinius duomenis kompiuterinėse projektavimo technologijose, taikyti ir naudoti kompiuterinio modeliavimo ir projektavimo metodus. Be to, gebės generuoti originalias idėjas, kurias galės paaiškinti ir aptarti žinomose ir formaliose aplinkose.
Multimedijos informacinių sistemų specializacijos magistrai bus įvaldę kompiuterinės grafikos, garso ir video apdorojimo metodikas ir jų taikymą kuriant ir valdant įprastines bei multimedijos informacines sistemas. Taip pat supras informacinių technologijų kūrimo ir taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius ir vadybinius aspektus; mokės įvertinti veiklos procesų ir žinių įtaką konkrečios verslo, inžinerinės visuomenės problemos sprendimui; gebės formaliai specifikuoti ir verifikuoti sukurtus modelius.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę duomenų gavybos technologijos specializaciją magistrai bus pasirengę dirbti visose su informacinių technologijų kūrimu, plėtra ir naudojimu susijusiose institucijose, įvairiose tyrimo ir projektavimo įstaigose, verslo įmonėse bei elektroninių paslaugų teikimo srityse.
Specialistų, baigusių inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specialybę ir išmanančių kompiuterinio projektavimo ypatumus, visada reikia inžinerijoje – statybos projektavimo bendrovėse, mašinų gamybos ar remonto įmonėse, taip pat kuriant savo verslą. Tai puiki galimybė praplėsti savo, kaip bet kurios srities specialisto, įgūdžius informacinių technologijų srityje.
Baigę multimedijos informacinių sistemų specializaciją absolventai galės siekti karjeros įmonėse, kurių specializacija – grafinių bei vizualizavimo sistemų projektavimas ir analizė, įvairios reklaminės informacijos pateikimas bei apdorojimas.
Asmenys, baigę Informacinių technologijų magistrantūros studijų programą, galės tęsti studijas informatikos inžinerijos doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į informacinių technologijų studijų programą:
 
1) Priimami informatikos, informatikos inžinerijos, informacijos sistemų, programų sistemų, elektronikos ir elektros inžinerijos, fizikos, matematikos studijų krypčių bakalaurai bei technologijos mokslų srities bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • Duomenų gavybos technologijų specializacijai:
       matematika 15 kr.,
       informacinės technologijos 12 kr.
       duomenų bazės valdymas 8 kr.

   
 • Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specializacijai:
       matematika 15 kr.,
       informacinės technologijos 12 kr.

       inžinerinė ir kompiuterinė grafika, programavimas 12 kr.
   
 • Multimedijos informacinių sistemų specializacijai:
       matematika 15 kr.,
       informacinės technologijos 12 kr.
       duomenų bazės valdymas 8 kr.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMITM17102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMITM17112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM17101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM17102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMIGM17001 Skaičiuojamosios geometrijos pagrindai kompiuterinio projektavimo sistemose (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMITM17140 Tinklo aplikacijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMGSM17103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMITM17112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM17101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM17102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMIGM17001 Skaičiuojamosios geometrijos pagrindai kompiuterinio projektavimo sistemose (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMITM17140 Tinklo aplikacijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMIGM17101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMITM17112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM17101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM17102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMIGM17001 Skaičiuojamosios geometrijos pagrindai kompiuterinio projektavimo sistemose (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMITM17140 Tinklo aplikacijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17201 Skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMGSM17202 Vaizdų atpažinimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMGSM17203 Garso dizainas 6 30 - 15 - 115 E
FMGSM17205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
FMGSM17206 IT projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17206 IT projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMIGM17002 Įskiepių kūrimas kompiuterinio projektavimo sistemose (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMIGM17003 Kompiuterinio projektavimo modeliai ir algoritmai 6 15 30 - - 115 E
FMIGM17004 Industrinių objektų projektavimo technologijos 6 15 30 - - 115 E
FMIGM17201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
FMITM17223 Verslo intelektika (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMITM17224 Veiklos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 6 45 - - - 115 E
FMSAM17266 Duomenų analizė 6 15 30 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITM17214 Operacijų tyrimas ir taikymai 6 30 15 - - 115 E
FMITM17233 Elektroninės komercijos technologijos 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17301 Vaizdo efektų valdymas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMGSM17302 Skaitmeninių atvaizdų inžinerija (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 - 100 E
FMGSM17303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
FMIGM17005 Informacijos vizualizavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 - 100 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGM17005 Informacijos vizualizavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 - 100 E
FMIGM17006 Kompiuterinio projektavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
FMIGM17007 Inžinerinės dokumentacijos valdymas 9 30 15 15 - 180 E
FMIGM17301 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17312 Informacinės visuomenės plėtros politika 6 30 30 - - 100 E
FMITM17315 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
FMITM17324 Informacinių technologijų paslaugų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMITM17335 Duomenų gavybos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGM17401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17410 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.