Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Geodezija ir kartografija

Geodezija ir kartografija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H14003, 6211EX036 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 6
Valstybė finansuoja: 6
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,62
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Geodezijos ir kartografijos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti matavimų inžinerijos magistrais, turintiems matavimų inžinerijos, geografijos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, miškotvarkos, geologijos studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Asmenims, besidomintiems naujausiomis informacinėmis technologijomis inžinerijoje, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, žemės formos teorija, matavimų sistemų technologijomis, geodeziniais tinklais, geografinėmis ir kadastro informacinėmis sistemomis, geodinaminiais tyrimais, gravitacinio lauko tyrimais.
 
Ką gebėsiu?
Baigę geodezijos ir kartografijos studijų programą absolventai išmanys geoinformacinių sistemų technologijas, mokės modeliuoti geodezinę ir kartografinę informaciją, gautą antžeminių matavimų, kosminės geodezijos ir nuotoliniais metodais. Galės projektuoti ir kurti geodezinių, kartografinių, geofizinių, geologinių duomenų bazes, saugoti ir valdyti informaciją, skirtą valstybės ir globaliesiems kartografijos poreikiams. Mokės dirbti savarankiškai, organizuoti geodezinės įmonės veiklą, bendrauti su kitų sričių specialistais, sekti naujausius mokslo ir technologijų laimėjimus bei taikyti juos praktikoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geodezijos ir kartografijos studijų programą absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos, kadastro organizacijose, projektavimo, tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinių tyrimų įmonėse ir organizacijose, o įgiję reikiamą darbo patirtį, galės kurti individualią įmonę. Studijas tęsti galės technologijos mokslų matavimų inžinerijos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į geodezijos ir kartografijos studijų programą:
 
1) Priimami matavimų inžinerijos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, geologijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       geodezija,
       kartografija,
       fotogrametrija,
       geoinformacinės sistemos,
       skaitmeniniai žemėlapiai,
       žemėtvarka, 
       nekilnojamojo turto kadastras,
       miestotvarka,
       kraštotvarka,
       geomatikos pagrindai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 - 195 E
APGDM17002 Žemės formos teorija 6 15 15 - - 130 E
APGDM17003 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 6 15 30 - - 115 E
APGDM17005 Skaitmeninė fotogrametrija 3 15 15 - - 50 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 - 195 E
APGDM17002 Žemės formos teorija 6 15 15 - - 130 E
APGDM17003 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 6 15 30 - - 115 E
APGDM17005 Skaitmeninė fotogrametrija 3 15 15 - - 50 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17006 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17007 Geoinformacinių duomenų rinkiniai (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17008 Inovatyvūs sprendimai geodeziniuose tinkluose (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17009 Geodinamika 6 30 - 15 - 115 E
APGDM17010 Tiriamasis darbas 1 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 TD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17006 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17007 Geoinformacinių duomenų rinkiniai (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17011 Tiriamasis darbas 1 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 TD
APGDM17020 Geoinformacinių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17021 Erdvinės informacijos infrastruktūros 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17012 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E
APGDM17013 GIS internete (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17014 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17015 Tiriamasis darbas 2 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17012 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E
APGDM17014 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17016 Tiriamasis darbas 2 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 TD
APGDM17017 Skaitmeniniai paviršiaus modeliai (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17018 Magistro baigiamasis darbas (Geodeziniai tinklai) 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17019 Magistro baigiamasis darbas (Geografinės informacinės sistemos) 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.