Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Geodezija ir kartografija

Geodezija ir kartografija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Matavimų inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H14003, 6211EX036 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 6
Valstybė finansuoja: 6
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,62
Specializacija: geografinės informacinės sistemos.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, turinčius naujausių specializuotų geodezijos ir kartografijos žinių, susijusių su geodezinių tinklų, geografinių informacinių sistemų kūrimu, nuotolinių kartografavimo metodų taikymu, plėtra ir tobulinimu; gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų žinių sąveikas, kelti probleminius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus mokslinius tyrimus, optimizuoti geodezinės ir kartografinės informacijos gavimą; turinčius mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžių, reikalingų palaikyti ir tobulinti įgytą kompetenciją dirbant mokslinių tyrimų institucijose, studijuojant doktorantūroje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos bei jų integravimo reikšmę, spręsdami geografinių informacinių sistemų kūrimo bei eksploatavimo probleminius klausimus;
 • gebės analizuoti geografinių, kadastro informacinių sistemų, nuotolinių tyrimų, duomenų bazių formavimo bendroje Žemės koordinačių sistemoje svarbos klausimus, kuriant didelių teritorijų informacines sistemas, atliekant tarptautinius geodezinius tyrimus; gebės sintetinti, analizuoti, pasiūlyti geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų, matavimų apdorojimo bei techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • skaitmeninių žemėlapių sudarymo, taikant geografines informacines sistemas, analizė;
 • lazerinių skenavimo ir dronų matavimo duomenų analizė;
 • nuotolinių kartografavimo metodų taikymas objektams identifikuoti;
 • trimačių objektų modeliavimo ir geografinių informacinių sistemų pritaikymas įvairiems aplinkos procesams stebėti;
 • Žemės plutos judesių ir objektų deformacijų bei charakteristikų tyrimai įvairiose teritorijose.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geodezijos ir kartografijos studijų programą absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos, kadastro organizacijose, projektavimo, tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinių tyrimų įmonėse ir organizacijose, o įgiję reikiamą darbo patirtį, galės kurti individualią įmonę. Studijas tęsti galės technologijos mokslų matavimų inžinerijos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į geodezijos ir kartografijos studijų programą:
 
1) Priimami matavimų inžinerijos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, kartografijos ir geografinės informacijos sistemos, geografijos, gamtinės geografijos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, hidrotechninės statybos inžinerijos, geologijos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
   
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       geodezija,
       kartografija,
       fotogrametrija,
       geografija,
       geoinformacinės sistemos,
       topografija,
       skaitmeniniai žemėlapiai,
       žemėtvarka,
       nekilnojamojo turto kadastras,
       miestotvarka,
       kraštotvarka,
       geomatikos pagrindai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 - 195 E
APGDM17002 Žemės formos teorija 6 15 15 - - 130 E
APGDM17003 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 6 15 30 - - 115 E
APGDM17005 Skaitmeninė fotogrametrija 3 15 15 - - 50 E
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 - 195 E
APGDM17002 Žemės formos teorija 6 15 15 - - 130 E
APGDM17003 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 6 15 30 - - 115 E
APGDM17005 Skaitmeninė fotogrametrija 3 15 15 - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17006 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17007 Geoinformacinių duomenų rinkiniai (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17008 Inovatyvūs sprendimai geodeziniuose tinkluose (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17009 Geodinamika 6 30 - 15 - 115 E
APGDM17010 Tiriamasis darbas 1 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 TD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17006 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17007 Geoinformacinių duomenų rinkiniai (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17011 Tiriamasis darbas 1 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 TD
APGDM17020 Geoinformacinių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17021 Erdvinės informacijos infrastruktūros 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17012 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E
APGDM17013 GIS internete (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17014 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17015 Tiriamasis darbas 2 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17012 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E
APGDM17014 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17016 Tiriamasis darbas 2 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 TD
APGDM17017 Skaitmeniniai paviršiaus modeliai (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17018 Magistro baigiamasis darbas (Geodeziniai tinklai) 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17019 Magistro baigiamasis darbas (Geografinės informacinės sistemos) 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.