Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Ekonomikos inžinerija

Ekonomikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Ekonomika
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621L10018, 6211JX068 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 25
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 10,01
Specializacijos: finansų ekonomika, globalioji ekonomika.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
 
Anglų kalba galima studijuoti finansų ekonomikos specializaciją.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: socialinių mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Finansų ekonomikos specializacijos studijos skirtos parengti specialistams, kurie ribotų finansinių išteklių panaudojimo ir paskirstymo klausimus gebės spręsti atsižvelgiant į riziką ir neapbrėžtumą.
Globaliosios ekonomikos specializacijos studijos skirtos pasirengti plataus profilio ekonominei bei vadybinei veiklai, nūdienos globalizacijai keliant vis naujus poreikius ir iššūkius.
 
Ką gebėsiu?
Finansų ekonomikos specializacijos magistrai turės verslo finansų, finansinių investicijų valdymo, šiuolaikinės ekonomikos ir kitų finansų ekonomikos specialistui naudingų žinių bei gebės įvertinti kaip laikas, rizika, neapbrėžtumas, alternatyvieji kaštai ir informacija gali būti skatinančiais arba stabdančiais veiksniais priimant konkrečius finansų ekonomikos sprendimus.
Globaliosios ekonomikos specializacijos maguistrai turės kompleksinių teorinių ir praktinių žinių apie šiuolaikinę pasaulio ekonomiką ir jai būdingus reiškinius, apie tarptautinę prekybą, tarptautines investicijas, tarptautinius finansus, apie pasaulio mastu vykstančius ekonominės raidos bei politinius ir socialinius procesus, jų reguliavimą, apie tarptautines ekonomines organizacijas ir jų veiklą, taip pat apie globaliu mastu pasireiškiančius su kultūros ir mokslo bei technologijų pažanga susijusius pokyčius ir iššūkius.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Finansų ekonomikos specializacijos magistras bus pasirengęs vykdyti vadovaujamas ir atsakingas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse organizacijose, taip pat ES institucijose, kurių veikloje finansinės ir veiklos rizikos valdymo veiksnys yra itin svarbus. Šios srities specialistai paklausūs bankų sektoriuje, konsultacinėse investicijų patikimumo vertinimo ir valdymo sferoje, taip pat logistikos, didmeninės prekybos bei didelėse statybos bendrovėse. Galimos tolesnės studijos doktorantūroje.
Globaliosios ekonomikos specializacijos magistras bus pasirengęs plataus profilio ekonominei veiklai ir moksliniam darbui bendradarbiaujant su įvairioms šalims atstovaujančiais partneriais, vadovaujamam darbui įvairaus profilio įmonėse, taip pat ir viešojo sektoriaus organizacijose, veikiančiose tarptautiniu ir globaliu mastu, arba galės tęsti studijas doktorantūroje.
 
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į ekonomikos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami ekonomikos studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
    Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       vadyba,
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       kiekybiniai sprendimų metodai
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17111 Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVFRM17112 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17045 Globalizacijos teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17069 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17222 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17190 Paslaugų teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17217 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVFRM17218 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVFRM17220 Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17347 Šiuolaikinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17070 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVEIM17071 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVEIM17347 Šiuolaikinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17057 Globali komunikacija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17347 Šiuolaikinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17387 Verslo paslaugų ekonomika (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17388 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVVKM17287 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Finansų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17309 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVEIM17348 Finansų ekonomika (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
Specializacija — Globalioji ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17048 Regionų ekonomikų lyginamoji analizė (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVEIM17072 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Paslaugų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17385 Viešųjų paslaugų ekonomika (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVEIM17386 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.