Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Telekomunikacijų inžinerija

Telekomunikacijų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H64003, 6211EX052 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 10
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,43
Specializacijos: telekomunikacijų technologijos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Telekomunikacijų inžinerijos programa skirta bakalauro studijas baigusiems ir bakalauro laipsnį įgijusiems asmenims, kurie siekia pagilinti žinias telekomunikacijų technikos, telekomunikacijų tyrimo srityse. Studijų programos tikslas – parengti aukšto intelekto ir kultūros lygio specialistus, kurie atitinka specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus ir yra pasirengę kurti bei diegti šiuolaikines telekomunikacijų sistemas ir tinklus, įskaitant kompiuterių tinklus, organizuoti, vykdyti telekomunikacinių sistemų administravimą bei techninę priežiūrą.
Telekomunikacijų technologijų specializacijos studentai gilinasi į modernių telekomunikacijų technologijas bei techniką.
 
Ką gebėsiu?
Baigę telekomunikacijų inžinerijos studijų programą asmenys gebės valdyti telekomunikacijų sistemas ir įrenginius, vykdyti tyrimus ir kurti telekomunikacijų sistemas, naujas telekomunikacijų paslaugas, organizuoti telekomunikacijų verslą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę telekomunikacijų inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti telekomunikacijų sistemas valdančiose bei administruojančiose įmonėse; galės projektuoti tinklus bei įrangą, vykdyti įvairius tyrimus, konsultuoti kitų įmonių darbuotojus ir privačius žmones.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į telekomunikacijų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika, 
       elektronikos pagrindai,
       signalai ir grandinės,
       mikroprocesoriai,
       programavimo pagrindai,
       informacijos perdavimo technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17101 Radijo komunikacijos ir jų taikymai 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17102 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17101 Radijo komunikacijos ir jų taikymai 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17102 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17209 Informacijos ir sistemų apsauga 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17201 Pažangūs interneto protokolai (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17202 Informacinių sistemų administravimas 6 14 30 - 1 115 E
ELKRM17203 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17216 Įterptinės sistemos versle 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17203 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELKRM17204 Telekomunikacijų technologijų raida (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17206 Pažengęs skaitmeninis signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
VVVKM17058 Inžinerinė vadyba 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17216 Įterptinės sistemos versle 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELKRM17315 Informacijos saugumo valdymas 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17302 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
ELKRM17304 Debesų kompiuterija (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELKRM17301 Telekomunikacinių tinklų ir paslaugų techninė ir ekonominė analizė (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17302 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
VVVKM17061 Tarptautinis telekomunikacijų verslas 9 42 - 15 3 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.