Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Telekomunikacijų inžinerija

Telekomunikacijų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H64003, 6211EX052 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 10
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,43
Specializacija: telekomunikacijų technologijos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių telekomunikacijų inžinerijos ir jai artimų studijų krypčių žinių, reikalingų savarankiškai kuriant ir taikant naujausias technologijas, telekomunikacijų sistemas bei paslaugas, išugdyti gebėjimus šias žinias pritaikyti, atliekant mokslinius ir eksperimentinius tyrimus, būtinus naujiems gaminiams bei paslaugoms kurti, bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • mokės tirti protokolų bei tinklų savybes ir našumą judriojo ryšio, duomenų centrų ir interneto tiekėjų tinkluose;
 • gebės modeliuoti tinklų topologiją, belaidžio ryšio tinklų aprėptis, vartotojų sukariamus duomenų srautus;
 • gebės parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą spręsdami tinklo duomenų srautų analizės ir optimizavimo uždavinius informacinėse ir ryšio sistemose;
 • gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti telekomunikacijų sistemas bei tinklus ir organizuoti naujų paslaugų teikimą bei valdymą.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • paslaugų ir patirtos kokybės tyrimai telekomunikacijų tinkluose;
 • pažangių interneto protokolų našumo tyrimai;
 • programiškai valdomo ir kognityvaus radijo ryšio sistemų tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę telekomunikacijų inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti telekomunikacijų sistemas valdančiose bei administruojančiose įmonėse; galės projektuoti tinklus bei įrangą, vykdyti įvairius tyrimus, konsultuoti kitų įmonių darbuotojus ir privačius žmones.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į telekomunikacijų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami matematikos mokslų, informatikos mokslų krypčių grupėse arba elektronikos inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai (15 kr.):
       matematika,
       fizika arba programavimas.
   
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       elektronika arba informatika,
       informacinės arba ryšių technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17101 Radijo komunikacijos ir jų taikymai 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17102 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17101 Radijo komunikacijos ir jų taikymai 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17102 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17201 Pažangūs interneto protokolai (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17202 Informacinių sistemų administravimas 6 14 30 - 1 115 E
ELKRM17203 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELKRM17209 Informacijos ir sistemų apsauga 6 28 15 - 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17216 Įterptinės sistemos versle 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17203 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELKRM17204 Telekomunikacijų technologijų raida (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17206 Pažengęs skaitmeninis signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
VVVKM17058 Inžinerinė vadyba 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17216 Įterptinės sistemos versle 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17301 Telekomunikacinių tinklų ir paslaugų techninė ir ekonominė analizė (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17302 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
VVVKM17061 Tarptautinis telekomunikacijų verslas 9 42 - 15 3 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17302 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
ELKRM17304 Debesų kompiuterija (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17315 Informacijos saugumo valdymas 9 28 30 - 2 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.