Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektros energetikos sistemų inžinerija

Elektros energetikos sistemų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H62002, 6211EX049 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 16
Valstybė finansuoja: 16
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,3
Specializacijos: atsinaujinančioji elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos technologijos.
 
Anglų kalba studijos vyksta šioje specializacijoje: atsinaujinančioji elektros energetikos inžinerija.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių specialiųjų elektros inžinerijos žinių, reikalingų kuriant ir eksploatuojant elektros energetikos sistemas, ugdyti gebėjimą šias žinias savarankiškai pritaikyti atliekant elektros inžinerijos studijų krypties taikomuosius tyrimus, gautus mokslinių tyrimų rezultatus praktiškai pritaikyti kuriant naujus gaminius ir paslaugas.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • mokės atlikti specializuotus mokslinius tyrimus, siekdami plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias, priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais;
 • gebės parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą elektros energetikos sistemų inžinerijos problemoms spręsti, duomenims analizuoti ir interpretuoti.
Elektros energetikos technologijų specializacijos absolventai:
 • gebės savarankiškai eksploatuoti ir tobulinti elektros energijos generavimo, perdavimo, keitimo į energetinio tinklo dažnio ir įtampų elektros energiją, didelės galios impulsų technologijas ir sistemas.
Atsinaujinančios elektros energetikos inžinerijos specializacijos absolventai:
 • mokės savarankiškai eksploatuoti ir tobulinti moderniosios elektros energetikos, fotovoltinės ir vėjo energetikos sistemas.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • elektros gamybos balansavimo ir perdavimo į elektros tinklą tyrimas;
 • įtampos keitiklių projektavimas ir tyrimas;
 • pereinamųjų vyksmų kompensavimo grandynų kūrimas ir tyrimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Intensyviai vystantis atsinaujinančių energijos šaltinių energetikai Lietuvoje, baigęs atsinaujinančios elektros energetikos inžinerijos specializaciją magistrai galės dirbti fotovoltinių elementų gamybos aukštųjų technologijų sektoriuje, saulės, vėjo energetikos sektoriuje ir pan. Bendrovės BOD Group, Baltic Solar Energy, Baltic Solar Solutions šiuo metu stato Saulės energetikos technologijų tyrimų centrą ir gamyklą, Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas kartu su partneriais plėtoja fotovoltinės energetikos gamybinę ir mokslo tyrimų bazę, UAB „Arginta“ sukūrė eksperimentinę vėjo jėgainių, fotovoltinių modulių bazę, Vakarų Lietuvoje instaliuojami pramoniniai vėjo jėgainių parkai.
Baigę elektros energetikos technologijų specializaciją magistrai galės dirbti ir vykdyti tyrimus medžiagotyros, naujų detalių apdorojimo ir technologinių procesų kūrimo srityse, dirbti atsirandančiose naujų technologijų srityse, taikyti stipriuosius magnetinius ir elektrinius laukus biotechnologijų, medicinos, šilumos ir elektros energetikos srityse, taip pat galės dirbti General Electric, Siemens, ABB ir kitų elektros energetikos kompanijų padaliniuose.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į elektros energetikos sistemų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektros inžinerijos, energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, mechanikos inžinerijos arba fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai (15):
       matematika,
       fizika arba programavimas.
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       elektrotechnikos pagrindai, 
       elektronikos pagrindai,
       signalai ir grandinės,
       mikrovaldikliai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atsinaujinančiosios elektros energetikos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17100 Elektros energetika ir rinka 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17101 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELEIM17102 Elektros energetikos sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Elektros energetikos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17100 Elektros energetika ir rinka 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17101 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELEIM17102 Elektros energetikos sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atsinaujinančiosios elektros energetikos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17201 Elektros energetikos sistemų valdymas 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17202 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELEIM17203 Modernioji elektros inžinerija 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17204 Elektroniniai keitikliai (su kursiniu projektu) 9 42 - 15 3 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17215 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Elektros energetikos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17201 Elektros energetikos sistemų valdymas 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17202 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELEIM17208 Galios elektronika (su kursiniu projektu) 9 28 - 30 2 180 E
ELEIM17209 Aukštosios įtampos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17215 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atsinaujinančiosios elektros energetikos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17300 Vėjo energetika 9 42 - 15 3 180 E
ELEIM17301 Fotovoltinė energetika 9 42 - 15 3 180 E
ELEIM17303 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Elektros energetikos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17303 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
ELEIM17308 Elektros energijos kaupikliai 9 42 - 15 3 180 E
ELEIM17309 Išmaniosios energetikos sistemos ir relinė apsauga 9 42 - 15 3 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atsinaujinančiosios elektros energetikos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Elektros energetikos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.