Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H33001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 24
Valstybė finansuoja: 24
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,76
Specializacijos: aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba; mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba.
 
Mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: mechanikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Suformuoti mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus su mechanikos inžinerija susijusioje darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja spręsti daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių įtraukiančias problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos įrenginių projektavimo ir gamybos specializaciją asmenys gebės projektuoti aplinkos apsaugos įrenginius, parinkti jų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti aplinkos apsaugos įrenginių modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas; gebės įvertinti aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių tyrimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
Baigę mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializaciją asmenys gebės kurti, tobulinti ir tirti šiuolaikines modernias technologines mašinas, mechatronikos, aeronautikos, robotikos, medicinos, atsinaujinančios energetikos bei kitas inovatyvias sistemas ir produktus; gebės parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikydami moderniausias informacines technologijas bei tobuliausią kompiuterinę įrangą; gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, konstruktoriais ir technologais, mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, dėstytojais universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į mechanikos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chamija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė  grafika 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (10 kr.):
       mašinų elementai, 
       mechanizmų ir mašinų teorija,
       gamybos technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM16101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 45 - - 16 19 E
MEMIM16102 Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu) 12 30 15 15 16 244 E
MEMIM16103 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
TITIM16125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 30 - 15 16 99 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM16101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 45 - - 16 19 E
MEMIM16102 Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu) 12 30 15 15 16 244 E
MEMIM16103 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
TITIM16125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM16201 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16202 Eksperimentinė mechanika 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16203 Aplinkos apsaugos technologijos gamyboje (su kursiniu projektu) 12 45 - 15 16 244 E
MEMIM16204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKIM16201 Mikroprocesorinis valdymas 3 30 15 - 16 19 E
MEMIM16206 Inžinerinė ekologija 3 30 - 15 16 19 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM16201 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16202 Eksperimentinė mechanika 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
MEMIM16205 Mechaninių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 15 16 244 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKIM16201 Mikroprocesorinis valdymas 3 30 15 - 16 19 E
MEMIM16206 Inžinerinė ekologija 3 30 - 15 16 19 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17324 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 16 99 E
MEMKM17325 Srautų teorija 6 30 - 15 16 99 E
MEMKM17326 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
MEMKM17327 Aplinkos apsaugos sistemos (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 16 229 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17324 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 16 99 E
MEMKM17325 Srautų teorija 6 30 - 15 16 99 E
MEMKM17326 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
MEMKM17328 Mechaninių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 16 229 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17333 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17333 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.