Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika

Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Verslas
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621N18001, 6211LX057 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 22
Valstybė finansuoja: 12
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,52
Specializacijos: tarptautinių vežimų organizavimas, transporto logistika.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti magistrus, išmanančius transporto ir logistikos bei vadybos ir verslo mokslų teorijas, rinkos tendencijas, tyrimų metodologiją, procesų analizės bei problemų sprendimo metodus, taikytinus teoriniams ir praktiniams klausimams spręsti; suvokiančius transporto ir logistikos srities teorines problemas, praktinius transporto ir logistikos paslaugų rinkos procesus ir jų priežastis, šių reiškinių analizės metodų pritaikymo bei tyrimų galimybes, įvertinant priimamų sprendimų poveikį aplinkai, verslui ir visuomenei.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės taikyti specializuotas teorines ir praktines žinias spręsdami šiuolaikines transporto bei logistikos problemas;
 • gebės vadovauti ir taikyti novatoriškas idėjas savo tiesioginiame darbe (priimti ir įgyvendinti sprendimus, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams);
 • gebės įsisavinti naujus įgūdžius ir juos taikyti atsižvelgdami į naujų žinių ir metodikų reikalaujančias situacijas;
 • gebės praktiškai taikyti transporto ir logistikos procesų valdymo metodus;
 • gebės analizuoti, vertinti ir planuoti transporto ar logistikos verslo strategines perspektyvas.
Transporto logistikos specializacijos absolventai:
 • susipažins su naujausiais mokslo pasiekimais ir pagilins žinias verslo, vadybos ir logistikos srityse, gebės atlikti mokslinius tyrimus logistikos srityje bei dirbti įmonėse ir organizacijose, kuriose vykdomos logistikos, rinkodaros bei ekonominių ryšių su partneriais administravimo funkcijos.
Tarptautinių vežimų organizavimo specializacijos absolventai:
 • pagilins žinias verslo, vadybos, keleivių ir krovinių vežimų organizavimo srityse, susipažins su naujausiomis keleivių ir krovinių vežimų teorijomis, metodais ir technologijomis bei gebės atlikti mokslinius tyrimus tarptautinių vežimų organizavimo srityje ir taikyti juos praktikoje.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • transporto ekonominių ir logistinių procesų tyrimai;
 • transporto sektoriaus įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės;
 • tarptautinio verslo ir transporto logistikos sąveikos analizės.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas asmenys mokės įvertinti transporto vadybos ir logistikos ūkines operacijas ir įvykius, suformuluoti užduotis pavaldiniams, analizuoti ir pateikti informaciją, planuoti, atlikti mokslinius tyrimus transporto ir logistikos srityje bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus ir taikyti juos praktikoje; gebės savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su transporto ir logistikos procesų valdymu, dirbti vadovaujamąjį darbą įvairių sričių verslo įmonėse ir valstybinėse institucijose, galės tęsti studijas doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į transporto inžinerinės ekonomikos ir logistikos studijų programą:
 
1) Priimami vadybos ir verslo administravimo, verslo, vadybos, transporto inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, jūrų inžinerijos studijų krypčių bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       informacinės technologijos 6 kr.,
       ekonomika 6 kr.,
       marketingo pagrindai 3 kr.,
       vadyba 3 kr.

   
 • specialūs programos dalykai (12 kr.):
       logistikos pagrindai,
       krovinių vežimų technologija,
       transporto infrastruktūra,
       matematiniai metodai ir modeliai transporte,
       transporto ekonomika.

   
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16115 Sandėlių ir atsargų valdymas 6 30 - 15 5 110 E
TILTM16313 Resursų ir operacijų valdymas logistikoje 6 30 - 15 6 109 E
TILTM16340 Tarptautinio verslo transportinis aptarnavimas 6 30 - 15 6 109 E
TILTM17144 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TILTM17347 Mokslinių tyrimų metodai logistikoje ir transporte 9 45 - - 6 189 E
Specializacija — Tarptautinių vežimų organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16131 Žmogiškųjų išteklių valdymas 6 30 - 15 5 110 E
TILTM16340 Tarptautinio verslo transportinis aptarnavimas 6 30 - 15 6 109 E
TILTM16348 Krovininio transporto rūšių sąveika 6 30 - 15 6 109 E
TILTM17144 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TILTM17347 Mokslinių tyrimų metodai logistikoje ir transporte 9 45 - - 6 189 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Tarptautinių vežimų organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16243 Finansų analizė ir valdymas 6 30 - 15 7 108 E
TILTM17239 Strateginis tiekimo grandinės valdymas (su kursiniu darbu) 9(3) 30 - 30 6 174 E
TILTM17245 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TILTM17349 Transporto sistemų valdymas 6 30 - 15 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTM16114 Kokybės vadybos sistemos transporte 6 30 - 15 6 109 E
TILTM16230 Transporto paslaugų ekonomika 6 30 - 15 4 111 E
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17207 Reversinė logistika 6 30 - 15 4 111 E
TILTM17239 Strateginis tiekimo grandinės valdymas (su kursiniu darbu) 9(3) 30 - 30 6 174 E
TILTM17245 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TILTM17350 Tiekimo valdymas 6 30 - 15 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTM16114 Kokybės vadybos sistemos transporte 6 30 - 15 6 109 E
TILTM16230 Transporto paslaugų ekonomika 6 30 - 15 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Tarptautinių vežimų organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16118 Transporto politika ir inovacijos 6 24 - 12 6 118 E
TILTM16346 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16118 Transporto politika ir inovacijos 6 24 - 12 6 118 E
TILTM16346 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.