Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika

Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Verslas
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621N18001, 6211LX057 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 22
Valstybė finansuoja: 12
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,52
Specializacijos: tarptautinių vežimų organizavimas; transporto logistika.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: verslo vadybos magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: transporto ir logistikos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Transporto inžinerinės ekonomikos ir logistikos magistrantūros studijų programos paskirtis – pagilinti žinias, įgyti aukštesnius, nei pasiekiami per pirmosios pakopos studijas, gebėjimus, geriau perprasti visas transporto vadybos ir logistikos sritis, vadovaujantis darnios plėtros principais.
Šios studijų programos studijose siekiama parengti specialistus, kurie gebėtų dirbti Lietuvos ir tarptautinėse transporto ir logistikos įmonėse, taip pat prekybos organizacijose, įvairiose valstybės institucijose.
 
Ką gebėsiu?
Absolventai bus įgiję savitam ir savarankiškam mokslinių idėjų plėtojimui ir taikymui reikiamų vadybos, verslo ir logistikos žinių, bus susipažinę su naujausiomis vadybos, verslo ir transporto mokslo teorijomis, metodais ir technologijomis; galės įgytą žinojimą ir gebėjimus taikyti praktinėje logistikos ir tarptautinių vežimų veikloje; galės spręsti problemas naujoje, nuolat kintančioje aplinkoje; gebės nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti transporto ir logistikos srities teorines bei praktines naujoves; gebės pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti suinteresuotiems asmenims; remdamiesi įgytomis žiniomis ir gebėjimais galės priimti reikiamus sprendimus ir atsakyti už juos.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas asmenys mokės įvertinti transporto vadybos ir logistikos ūkines operacijas ir įvykius, suformuluoti užduotis pavaldiniams, analizuoti ir pateikti informaciją, planuoti, atlikti mokslinius tyrimus transporto ir logistikos srityje bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus ir taikyti juos praktikoje; gebės savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su transporto ir logistikos procesų valdymu, dirbti vadovaujamąjį darbą įvairių sričių verslo įmonėse ir valstybinėse institucijose, galės tęsti studijas doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos (transporto inžinerinės ekonomikos ir logistikos) studijų programą:
 
1) Priimami vadybos ir verslo administravimo, verslo, vadybos, transporto inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos studijų krypčių bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       informacinės technologijos 6 kr.,
       ekonomika 6 kr.,
       marketingo pagrindai 3 kr.,
       vadyba 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (12 kr.):
       logistikos pagrindai,
       krovinių vežimų technologija,
       transporto infrastruktūra,
       matematiniai metodai ir modeliai transporte,
       transporto ekonomika.
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16115 Sandėlių ir atsargų valdymas 6 30 - 15 5 110 E
TILTM16313 Resursų ir operacijų valdymas logistikoje 6 30 - 15 6 109 E
TILTM16340 Tarptautinio verslo transportinis aptarnavimas 6 30 - 15 6 109 E
TILTM17144 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TILTM17347 Mokslinių tyrimų metodai logistikoje ir transporte 9 45 - - 6 189 E
Specializacija — Tarptautinių vežimų organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16131 Žmogiškųjų išteklių valdymas 6 30 - 15 5 110 E
TILTM16340 Tarptautinio verslo transportinis aptarnavimas 6 30 - 15 6 109 E
TILTM16348 Krovininio transporto rūšių sąveika 6 30 - 15 6 109 E
TILTM17144 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TILTM17347 Mokslinių tyrimų metodai logistikoje ir transporte 9 45 - - 6 189 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Tarptautinių vežimų organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16243 Finansų analizė ir valdymas 6 30 - 15 7 108 E
TILTM17239 Strateginis tiekimo grandinės valdymas (su kursiniu darbu) 9(3) 30 - 30 6 174 E
TILTM17245 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TILTM17349 Transporto sistemų valdymas 6 30 - 15 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTM16114 Kokybės vadybos sistemos transporte 6 30 - 15 6 109 E
TILTM16230 Transporto paslaugų ekonomika 6 30 - 15 4 111 E
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17207 Reversinė logistika 6 30 - 15 4 111 E
TILTM17239 Strateginis tiekimo grandinės valdymas (su kursiniu darbu) 9(3) 30 - 30 6 174 E
TILTM17245 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TILTM17350 Tiekimo valdymas 6 30 - 15 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTM16114 Kokybės vadybos sistemos transporte 6 30 - 15 6 109 E
TILTM16230 Transporto paslaugų ekonomika 6 30 - 15 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Tarptautinių vežimų organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16118 Transporto politika ir inovacijos 6 24 - 12 6 118 E
TILTM16346 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM16118 Transporto politika ir inovacijos 6 24 - 12 6 118 E
TILTM16346 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.