Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Mechatronika

Mechatronika

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 628H73001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Vokietijos Braunšveigo technikos universitetu, ją baigus suteikiamas VGTU ir kitos aukštosios mokyklos magistro kvalifikacinio laipsnio jungtinis diplomas.
 
Studijų programoje studijos vyksta anglų kalba.
 
Pirmaisiais metais studijos vykdomos Vilniaus Gedimino technikos universitete, o antraisiais Braunšveigo technikos universitete. Baigiamasis darbas ginamas Braunšveigo technikos universitete.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: mechatronikos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Programos tikslas – parengti  aukštos kvalifikacijos magistrus, turinčius išsamias naujausias mechatronikos srities žinias bei gebančius jas pritaikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje bei moksliniuose tyrimuose.
 
Ką gebėsiu?
Didžiąją programos turinio dalį sudaro mechatroninių sistemų tyrimų valdymo dalykai. Į šią programą įtraukti šiuolaikinei mechatronikai aktualiausi klausimai, tokie kaip: jutikliai mechatronikoje; išmaniosios medžiagos mechatronikoje; integruotos gamybos sistemos; pneumatinės ir hidraulinės sistemos ir kt.
Programos studentai ugdomi taikyti įgytas žinias tiek moksliniuose tyrimuose, tiek mechatroninių įrengimų gamybos srityse, darbo vietoje naudojant aukštąsias technologijas. Tikimasi, kad šios programos absolventai pasižymės plačia erudicija, gebėjimu kritiškai analizuoti bei kūrybiškai spręsti mechatroninės technikos kūrimo, projektavimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali dirbti praktinį ar mokslinį tiriamąjį darbą. Praktikoje gali užimti mechaninių ir mechatroninių įrenginių gamybos inžinieriaus, konstruktoriaus, inžinieriaus technologo, diagnostiko pareigas, taip pat vadovaujančias pareigas (valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybėse ir departamentuose, administruojančiuose gamybos inžinerijos sritį bei formuojančiuose jos plėtros ir vystymosi perspektyvas. Gali tęsti studijas mechanikos inžinerijos arba gretutinių mokslo krypčių doktorantūroje.
 
Stojantiesiems svarbi informacija
Stojantieji į šią jungtinę magistrantūros studijų programą iki prašymų registravimo pabaigos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui turi pateikti: agyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką (anglų kalba). Šiuos dokumentus galima įkelti į pildomo prašymo anketą arba atsiųsti el. paštu magistrantura@vgtu.lt. Taip pat asmenys, stojantys į Mechantronikos studijų programą turės dalyvauti pokalbyje su priėmimo komisija, sudaryta šiai studijų programai. Pokalbis bus vertinamas ir sudarys 40 proc. galutinio stojamojo balo.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į mechatronikos studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (15 kr.):
       mechanizmų ir
  mašinų teorija,
       mašinų elementai, 
       automatinis valdymas,
       medžiagų mokslas.
1 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM14101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 45 - - 15 46 E
MEMRM14103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
MEMRM14104 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika 9(3) 30 - 15 16 179 E
MEMRM14105 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 6 30 - 15 16 99 E
TITIM11125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 5 30 - 15 10 78 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas -3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMRM13310 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9(2) 45 - 30 16 149 E
MEMRM13311 Mechatroninių sistemų valdymas 6 30 - 15 16 99 E
MEMRM14203 Diagnostika mechatronikoje 6 30 15 - 16 99 E
MEMRM16207 Akademinis rašymas 6 - - 30 - 130 E
Laisvas pasirinkimas -3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMRM14202 Išmaniosios medžiagos mechatronikoje 6 30 - 15 16 99 E
MEMRM14204 Jutikliai mechatronikoje 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17139 Magistro baigiamasis darbas 3 4 - - - - 106 A
MERSM17142 Taikomosios mikrosistemos 11 45 30 - 16 202 E
MERSM17143 Adaptronika 5 30 - 15 16 72 E
MERSM17144 Virpesių matavimo technologijos 5 30 - 15 16 72 E
MERSM17145 Komercinių BE programų naudojimas 5 30 - 15 16 72 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17141 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.