Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Architektūros inžinerija

Architektūros inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H20005
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Specializacijos: statinio projektavimo organizavimas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras. 
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Statinio projektavimo organizavimo specializacija skirta rengti specialistus, turinčius specialiųjų žinių ir gebėjimų, būtinų atliekant statinio projekto vadovo funkcijas, siekiant praktiniame darbe taikyti naujausias žinias ir plėtoti pažangius technologinius procesus, integruojant įvairių kitų sričių profesinę patirtį bei žinias.
 
 
Ką gebėsiu?
Statinio projektavimo organizavimo specializacijos absolventai įgiję reikiamą statinio projektavimo patirtį, gautas studijų metu žinias, gebės vykdyti statinio projekto vadovo pareigas.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į architektūros inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.,
       vadyba 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (27 kr.):
       statybinės medžiagos,
       statinių architektūra ir konstrukcijos,
       statybinės konstrukcijos: gelžbetoninės, metalinės, medinės,
       architektūros projektavimas,
       architektūros kompozicija,
       meninė raiška.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM13101 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 30 - - 16 60 E
STIAM13101 Darnių statinių projektavimas 10(3) 15 - 45 16 190 E
STIAM13102 Statinio projektuotojo ir statybos rangos pirkimai 7 30 - 30 16 110 E
STIAM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13153 Statinio projektavimo grupės veiklos organizavimas 6 30 - 30 16 84 E
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM13101 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 30 - - 16 60 E
STIAM13101 Darnių statinių projektavimas 10(3) 15 - 45 16 190 E
STIAM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STIAM13107 Daugiafunkcio pastato architektūros projektavimas 10(3) - - 90 16 160 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARAPM13103 Meno filosofija 3 30 - - 16 34 E
ARAPM13104 Architektūros paveldo apsauga 3 30 - - 16 34 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM13202 Statybos investicinio proceso teisinė aplinka 6 30 - 30 16 84 E
STGKM13203 Statinio projektavimo proceso technikos ir technologijos 10(3) 15 - 45 16 190 E
STIAM13204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STSTM13216 Sprendimų priėmimas ir rizikos valdymas 6 30 - 15 16 99 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STSEM13201 Statybos kokybės vadyba 5 30 - 15 16 72 E
STSEM13202 Statybos projektų vadyba 5 30 - 15 16 72 E
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM13203 Statinio projektavimo proceso technikos ir technologijos 10(3) 15 - 45 16 190 E
STIAM13204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STIAM13209 Daugiafunkcio pastato konstrukcijų projektavimas 8(3) - 30 45 16 122 E
STKMM13221 Optimizacijos teorija ir metodai architektūros inžinerijoje 6 30 15 - 16 99 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM13211 Architektūros tektonika 3 15 - 15 16 34 E
STIAM13211 Pastatų atitvarų fizika 3 15 15 - 16 34 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17302 Statinių naudojimo priežiūra 6 12 - 24 - 124 E
STGGM17303 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17302 Statinių naudojimo priežiūra 6 12 - 24 - 124 E
STGGM17303 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.