Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kūrybos visuomenės komunikacija

Kūrybos visuomenės komunikacija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 621P90005
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2265 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 19
Valstybė finansuoja: 14
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,55
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: komunikacijos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa suteikia žinių apie kūrybos komunikaciją visuomenėje, kūrybos ir inovacijų procesų valdymą. Ši programa skirta socialinių mokslų bakalauro studijų metu įgytoms žinioms ir gebėjimams praplėsti kultūriniais ir kūrybiniais komunikacijos aspektais, ją baigę absolventai gebės visapusiškai plėtoti, tobulinti kūrybingumą visuomenėje. Studijų metu studentai yra supažindinami su kūrybos visuomenės samprata, įgyja žinių apie kultūros programų valdymą ir kūrybinių projektų vadybą; supažindinami su miesto studijų koncepcijomis bei viešųjų erdvių potencialą atskleidžiančiais projektais, susipažįsta su mokslinių publikacijų rašymo metodologija, tyrimų metodais bei jų praktinio taikymo būdais, šiuolaikinių audiovizualinių medijų vieta komunikacijos technologijų raidoje.
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės formuoti komunikacinę aplinką kūrybos srityje, įgyvendinti kūrybines idėjas ir projektines veiklas, savarankiškai taikyti komunikacijos strategijas kūrybinių industrijų srityje, tirti kūrybines veiklas bei vertinti jų veiksmingumą; sisteminti ir tirti kūrybos, meno, inovacijų reiškinius bei jų poveikį visuomenės raidai; pasiūlyti novatoriškus sprendimus bei pagrįsti ir praktiškai realizuoti jų projektines koncepcijas kompleksinėse ir kintančiose aplinkose.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Kūrybos visuomenės komunikacijos magistrantūros studijų programą pasirinkę specialistai gebės dirbti:
 • kūrybinių industrijų įmonėse ir tinkluose;
 • kultūros verslo įmonėse;
 • kultūros ekonomikos ir politikos formavimo bei žinių ekonomikos institucijose ir organizacijose;
 • valstybės ir savivaldos institucijose, tarnybose ir programose, atsakingose už kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtrą.
Galimybės toliau studijuoti: turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į kūrybos visuomenės komunikacijos studijų programą:
 
1) Priimami socialinių mokslų, humanitarinių mokslų bei menų studijų sričių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
      sociologijos įvadas 6 kr.
 • specialūs programos dalykai:
       ryšiai su visuomene 3 kr.
       masinės komunikacijos teorija 3 kr.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKM16101 Magistro baigiamasis darbas I 3 - - - - 80 Į
KIFKM16102 Kultūros programos ir projektai 6 30 - 15 16 99 E
KIFKM16103 Miesto kūrybinės veiklos 6 30 - 15 16 99 E
KIFKM16104 Kūrybinės visuomenės 9 30 - 30 16 164 E
KIFKM16105 Mokslinio darbo metodologija 6 15 - 30 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKM16202 Magistro baigiamasis darbas II 3 - - - - 80 Į
KIFKM16203 Socialinių mokslų metodologija 6 15 - 30 16 99 E
KIFKM16204 Kūrybos komunikacijos strategijos 9 30 - 30 16 164 E
KIKVM16222 Kultūra ir vartojimas 6 30 - 15 16 99 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM16204 Inovacijų vadyba 6 30 - 15 16 99 E
KIFKM16201 Audiovizualinių medijų diskursas 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIKOM17112 Magistro baigiamasis darbas III 24 - - - - 640 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOM17108 Meno komunikacija 6 24 - 12 16 108 E
KIKOM17111 Mokslo komunikacija 6 24 - 12 16 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.