Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Statybos inžinerija

Statybos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H20003, 6211EX042 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Specializacijos: pastatų rekonstrukcija, statinio konstrukcijų projektavimo informacinis modeliavimas (nauja nuo 2017 m., priėmimas vyks, jei specializacija bus patvirtinta).
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pastatų rekonstrukcijos specializacija skirta rengti specialistams, gebantiems projektuoti ir rekonstruoti pastatų gelžbetonines, mūrines ir mišriąsias (kompozitines) konstrukcijas ir jų elementus taikant naujausias technologijas, taip pat mokantiems įvertinti tokių eksploatuojamų konstrukcijų būklę ir tvarumą.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę pastatų rekonstrukcijos specializaciją, gebės: atpažinti ir analizuoti renovuojamų statinių projektavimo ir jų statybos uždavinius, taikyti renovuojamiems pastatams pažangiausius projektavimo ir statybos analizės metodus bei būdus, taikyti naujausius racionalius konstrukcinius sprendinius ir statybos metodus renovuojamuose pastatuose, atlikti pastatų tyrimą, kokybinį tyrimo rezultatų vertinimą ir renovavimo kokybės kontrolę.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Pastatų rekonstrukcijos specializacijos magistrai gali užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ypač kai tyrimai susiję su sudėtingų gelžbetoninių ar kompozitinių konstrukcijų elgsena, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose.
Baigę statybos inžinerijos studijų programą absolventai gali tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į statybos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 kr.,
       informacinės technologijos 6 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mechanika 6 kr.
 • programos dalykai (27 kr.):
       statybinės 
  medžiagos,
       statinių architektūra ir konstrukcijos,
       statybos technologija,
       statybinės konstrukcijos: gelžbetoninės, mūrinės, metalinės, medinės.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM11120 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
STGGM17056 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 6 15 30 - 4 111 E
STGGM17057 Pastatų būklės tyrimai ir vertinimas 7 30 15 - 12 129 E
STGGM17058 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STTMM17111 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 5 30 - 15 10 78 E
STGGM17294 Pastatų atitvarų fizika 5 15 15 15 5 83 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGGM17063 Renovuojamų pastatų konstrukcijų kompiuterinis projektavimas 6 15 30 - 4 111 E
STGGM17064 Renovuojamų pastatų konstrukcijų energetinio efektyvumo didinimas 6 30 - 15 10 105 E
STGGM17065 Pastatų bandymas ir tikimybinis skaičiavimas 6 15 30 - 12 103 E
STGGM17066 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STMEM17052 Pastatų konstrukcijų būklė ir jų gaisrinė sauga 6 30 - 15 15 100 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17073 Statinių ir pastatų konstrukcijų stiprinimas 8 30 15 15 15 138 E
STGGM17074 Sluoksniuotosios konstrukcijos 8 30 - 30 10 143 E
STGGM17075 Pastatų rekonstravimo kokybės kontrolė ir vertinimas 6 30 - 15 10 105 E
STGGM17076 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17077 Paminklosauginių pastatų tyrimas ir stiprinimas 5 30 - 15 4 84 E
STGGM17078 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų irimo mechanika 5 30 - 15 4 84 E
STGGM17079 Pastatų medžiagos ir dirbiniai renovacijai 5 30 - 15 10 78 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17085 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.