Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kompiuterių inžinerija

Kompiuterių inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H69001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: kompiuterių inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Kompiuterių inžinerijos studijų programoje yra mokoma kurti šiuolaikines kompiuterių sistemas ir įterptinius kompiuterius bei kurti šiuolaikines paslaugas, paremtas kompiuterių taikymu, vadovauti kompiuterių technologijų projektams, išmanyti naujas ir reikšmingas kompiuterių inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros kryptis, atlikti tyrimus, vertinti gautus rezultatus. Iš kitų universitetų panašių programų ši programa išsiskiria tuo, kad joje yra suteikiama santykinai daug praktinių įterptinių kompiuterių kūrimo žinių..
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės dirbti ir vadovauti grupėms organizacijose, projektuojančiose ar eksploatuojančiose kompiuterių sistemas bei įterptinius kompiuterius ir teikiančiose kompiuterių technologijų paslaugas. Jie gebės savarankiškai projektuoti šiuolaikinių kompiuterių sistemų aparatinę ir programinę įrangą bei pritaikyti esamų kompiuterių sistemų išteklius papildomoms operacijoms ir naujoms įmonių reikmėms. Gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti elektronikos įtaisus su mikrovaldikliais ir programuojamomis loginėmis schemomis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai, baigę kompiuterių inžinerijos magistrantūros studijas, yra pasirengę dirbti ir vadovauti padaliniams įmonėse, kuriančiuose ir gaminančiose įvairią elektroninę įrangą, taip pat organizacijose, projektuojančiose ir modernizuojančiose kompiuterių sistemas, arba tęsti studijas elektros, elektronikos ir informatikos srities doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į kompiuterių inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika, 
       elektronikos pagrindai,
       signalai ir grandinės,
       mikroprocesoriai,
       programavimo pagrindai,
       kompiuterių sistemos,
       interneto technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Integruotų sistemų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11101 Signalai ir jų apdorojimas 8 45 - 15 16 137 E
ELESM11102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 8 30 - 15 32 136 E
ELESM11103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 4 45 - - - 61 E
ELKIM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ELTLM11101 Matematinio modeliavimo technologijos 7 30 30 - 16 110 E
Specializacija — Kompiuterių technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11101 Signalai ir jų apdorojimas 8 45 - 15 16 137 E
ELESM11102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 8 30 - 15 32 136 E
ELESM11103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 4 45 - - - 61 E
ELKIM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ELTLM11101 Matematinio modeliavimo technologijos 7 30 30 - 16 110 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Integruotų sistemų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11201 Elektrinių grandinių analizė ir sintezė 6 30 30 - 16 84 E
ELKIM11203 Automatizuoto projektavimo sistemos 6 30 15 - 16 99 E
ELKIM11204 Automatizuoto projektavimo sistemos 3(3) - - - - 80 KP
ELKIM11212 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM11204 Skaitmeniniai elektrodinamikos metodai 6 45 15 - 16 84 E
ELKIM11205 Didelės integracijos grandynai 6 45 - 15 16 84 E
ELKIM11219 Analoginių aukštadažnių integrinių grandynų projektavimas 6 30 30 - 16 84 E
ELTLM11206 Moderniosios telekomunikacijų technologijos 6 45 15 - 16 84 E
Specializacija — Kompiuterių technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKIM11202 Kompiuterių sistemų modeliavimas 6 30 - 15 16 99 E
ELKIM11208 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 6 30 15 - 16 99 E
ELKIM11209 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 3(3) - - - - 80 KP
ELKIM11213 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ELKIM11216 Duomenų apsauga kompiuterių sistemose 6 45 15 - 16 84 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM11203 Virtualieji instrumentai 6 30 30 - 16 84 E
ELESM11204 Skaitmeniniai elektrodinamikos metodai 6 45 15 - 16 84 E
ELKIM11211 Analoginių aukštadažnių integrinių grandynų projektavimas 6 30 30 - 16 84 E
ELTLM11206 Moderniosios telekomunikacijų technologijos 6 45 15 - 16 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Integruotų sistemų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
ELKRM11319 Nanotechnologijos elektronikoje 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11322 Signaliniai procesoriai 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11323 Signalinių procesorių projektavimas 3(3) - - - - 80 KP
ELKRM11327 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM11318 Atvirojo kodo įranga mokslui, verslui ir valdymui 6 45 15 - 16 84 E
ELESM11323 Medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11320 Saugumo valdymas 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11321 Galingi puslaidininkiniai įtaisai 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11312 Nanosistemų programavimo kalbos 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11301 Mobiliosios informacijos perdavimo technologijos 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11309 Informacijos ir sistemų apsauga 6 45 - 15 16 84 E
Specializacija — Kompiuterių technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
ELKRM11326 Saugumo valdymas 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11324 Įterptinės sistemos 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11325 Įterptinių sistemų projektavimas 3(3) - - - - 80 KP
ELKRM11328 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM11318 Atvirojo kodo įranga mokslui, verslui ir valdymui 6 45 15 - 16 84 E
ELESM11323 Medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11321 Galingi puslaidininkiniai įtaisai 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11312 Nanosistemų programavimo kalbos 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11313 Signaliniai procesoriai 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11301 Mobiliosios informacijos perdavimo technologijos 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11309 Informacijos ir sistemų apsauga 6 45 - 15 16 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Integruotų sistemų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM11402 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Kompiuterių technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM11402 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.