Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H61003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,55
Specializacijos: kompiuterizuotos elektroninės sistemos; mikro ir nano elektronika.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: elektronikos inžinerijos magistras.
 
Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų kuriant, gaminant šiuolaikiškus elektronikos įtaisus, kuriant ir eksploatuojant elektronines sistemas, taip pat žinių, gebėjimų ir nuostatų, leidžiančių suprasti naujas mokslo žinias, idėjas, technologijas; absolventas gebės jomis remtis ir savarankiškai tobulėti.
 
Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacijos studijose gilinamasi į šiuolaikiškus jutiklius, sąsajas ir signalų apdorojimo procesorius, garsų bei vaizdų apdorojimo programinę įrangą ir priemones, įterptąsias, matavimų, valdymo kompiuterizuotas bei į neuronų tinklų ir kitomis šiuolaikiškomis technologijomis pagrįstas intelektualiąsias elektronines sistemas.
 
Mikro ir nano elektronikos specializacijos studijose gilinamasi į šiuolaikinius integrinius grandynus ir kitus puslaidininkinius įtaisus, šiuolaikinių integrinių grandynų projektavimo programinę įrangą, mikrograndynų integracijos laipsnio ir puslaidininkinių įtaisų galios didinimo galimybes, savaiminio formavimosi bei kitas naujas mikro- ir nanotechnologijas, mikro- ir nanosistemas viename luste bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas.
 
Ką gebėsiu?
Magistrantūros absolventai laukiami konkurencingame versle ir daugelyje valstybės institucijų, nes elektronikos inžinerijos magistrai žino ir išmano elektronikos inžinerijos srities principus, kritiškai suvokia savo srities esmę bei geba: taikyti savo žinias ir supratimą įgyvendinant inžinerijos modelius, sistemas ir procesus; pasitelkdami savo inžinerijos žinias ir nuovoką, dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija; kritiškai įvertinti duomenis, daryti išvadas ir priimti sprendimus; sujungti į visumą skirtingų sričių žinias ir suvaldyti painiavą; būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių sričių ir lygių atstovai, lyderiais; veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 
 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę elektronikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti elektronikos ir informatikos srities įmonėse, kuriančiose ir diegiančiose naujausias įvairios paskirties elektronines sistemas, projektuojančiose bei gaminančiose elektroninę ir kompiuterinę įrangą, telekomunikacijų, elektroninio verslo organizavimo, apskaitos, reklamos įmonėse, taip pat dėstyti universitetuose bei kolegijose. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į elektronikos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
   
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika,
      
  elektronikos pagrindai,
      
  signalai ir grandinės,
       mikroprocesoriai,
       elektrodinamikos pagrindai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11101 Signalai ir jų apdorojimas 8 45 - 15 16 137 E
ELESM11102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 8 30 - 15 32 136 E
ELESM11103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 4 45 - - - 61 E
ELESM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ELTLM11101 Matematinio modeliavimo technologijos 7 30 30 - 16 110 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11101 Signalai ir jų apdorojimas 8 45 - 15 16 137 E
ELESM11102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 8 30 - 15 32 136 E
ELESM11103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 4 45 - - - 61 E
ELKIM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ELTLM11101 Matematinio modeliavimo technologijos 7 30 30 - 16 110 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11201 Elektrinių grandinių analizė ir sintezė 6 30 30 - 16 84 E
ELESM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ELESM11207 Realiojo laiko sistemos 6 30 15 - 16 99 E
ELKIM11208 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 6 30 15 - 16 99 E
ELKIM11209 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 3(3) - - - - 80 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM11203 Virtualieji instrumentai 6 30 30 - 16 84 E
ELESM11204 Skaitmeniniai elektrodinamikos metodai 6 45 15 - 16 84 E
ELKIM11219 Analoginių aukštadažnių integrinių grandynų projektavimas 6 30 30 - 16 84 E
ELTLM11206 Moderniosios telekomunikacijų technologijos 6 45 15 - 16 84 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11201 Elektrinių grandinių analizė ir sintezė 6 30 30 - 16 84 E
ELKIM11206 Didelės integracijos grandynai 3(3) - - - - 80 KP
ELKIM11214 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ELKIM11215 Naujos mikro ir nanotechnologijos 6 30 - 15 16 99 E
ELKIM11221 Didelės integracijos grandynai 6 30 - 15 16 99 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM11203 Virtualieji instrumentai 6 30 30 - 16 84 E
ELESM11204 Skaitmeniniai elektrodinamikos metodai 6 45 15 - 16 84 E
ELKIM11211 Analoginių aukštadažnių integrinių grandynų projektavimas 6 30 30 - 16 84 E
ELTLM11206 Moderniosios telekomunikacijų technologijos 6 45 15 - 16 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11304 Įterptinių sistemų inžinerija 6 45 15 - 16 84 E
ELESM11305 Intelektualiosios sistemos 6 45 15 - 16 84 E
ELESM11306 Intelektualiosios sistemos 3(3) - - - - 80 KP
ELESM11319 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM11318 Atvirojo kodo įranga mokslui, verslui ir valdymui 6 45 15 - 16 84 E
ELESM11323 Medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11312 Nanosistemų programavimo kalbos 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11313 Signaliniai procesoriai 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11301 Mobiliosios informacijos perdavimo technologijos 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11309 Informacijos ir sistemų apsauga 6 45 - 15 16 84 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
ELKRM11317 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ELKRM11316 Nanosistemos 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11314 Heterogeninės sistemos 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11315 Heterogeninių sistemų projektavimas 3(3) - - - - 80 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM11318 Atvirojo kodo įranga mokslui, verslui ir valdymui 6 45 15 - 16 84 E
ELESM11323 Medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11312 Nanosistemų programavimo kalbos 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM11313 Signaliniai procesoriai 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11301 Mobiliosios informacijos perdavimo technologijos 6 45 - 15 16 84 E
ELKRM11309 Informacijos ir sistemų apsauga 6 45 - 15 16 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM11401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM11403 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.