Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Architektūros istorija ir teorija

Architektūros istorija ir teorija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Menotyra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 621U95001, 6211NX046 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 5
Valstybė finansuoja: 5
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,8
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: humanitarinių mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti socialiai atsakingus, nuolat tobulėjančius, plačios erudicijos architektūrologus, kurie kvalifikuotai ir kūrybiškai tirtų, interpretuotų, vertintų šiuolaikinei visuomenei aktualius architektūros objektus, procesus, reiškinius ir darytų įtaką šiuolaikinės kultūros raidai bendradarbiaudami su architektūros tyrimų, administravimo, paveldo apsaugos, žiniasklaidos institucijų, architektūros kūrėjų ir akademinių bendruomenių nariais.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės inovatyviai ir kūrybiškai tirti savarankiškai identifikuotas architektūros teorijos ir (ar) praktikos problemas, pasitelkdami šiuolaikinių mokslų teorijas bei metodus;
 • gebės argumentuotai vertinti architektūros kūrinius ir nekilnojamąjį kultūros paveldą, vadovaudamiesi profesinės etikos principais;
 • gebės inicijuoti, kurti ir realizuoti originalias su architektūra susijusias veiklas kultūros ir meno institucijose, daryti įtaką šiuolaikinės kultūros raidai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šios programos studijas asmenys galės dirbti mokslo ir mokymo institucijose, įmonėse ir organizacijose, užsiimančiose architektūrine veikla bei šios srities konsultacijomis, savivaldybės ir valstybės institucijų padaliniuose, reguliuojančiuose kultūros vertybių apsaugą, taip pat leidyklose ir masinės informacijos priemonių redakcijose, tęsti studijas doktorantūroje humanitarinių mokslų srityje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į architektūros istorijos ir teorijos studijų programą:
 
1) Priimami architektūros, dizaino, dailės, menotyros, istorijos, kultūros istorijos, komunikacijos studijų, paveldo studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • bendrieji studijų dalykai (21 kr.):
       architektūros ir meno istorija,
       filosofija,
       istorija,
       paveldosauga,
       užsienio kalba.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17037 Mokslinių tyrimų metodologija. KP - Architektūros objektų diachroninė atribucija 8 30 - 45 2 136 E
ARPGM17038 Architektūrologijos istorija 5 45 - - 1 87 E
ARPGM17039 Architektūros semantika 5 30 - 15 1 87 E
ARPGM17040 Architektūros kritika. KP - Rašymo seminaras 8 30 - 15 2 166 E
ARPGM17041 Magistro baigiamasis darbas 1 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17042 Architektūrinė archeologija. KP - Architektūros stilių identifikavimo metodai 8 30 - 30 1 152 E
ARPGM17043 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 5 30 - 15 2 86 E
ARPGM17044 Miesto kultūros teorija. KP - Debatai "Aktualios architektūros problemos" 8 30 - 30 - 153 E
ARPGM17045 Miesto morfologija ir antropologija 5 30 - 15 1 87 E
ARPGM17046 Magistro baigiamasis darbas 2 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17047 Menų sąveika architektūroje. KP - Ekspozicijos kuravimas 8 45 - 30 1 137 E
ARPGM17048 Tarpdalykinis tyrimas. KP - Multimedijos objektas 8 15 - 60 1 137 E
ARPGM17049 Architektūros estetika 5 30 - - - 103 E
ARPGM17050 Magistro baigiamasis darbas 3 4 - - - - 106 A
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17051 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.