Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Išankstinis priėmimas

Išankstinio priėmimo metu galima gauti VGTU stipendiją studijų kainai kompensuoti (50 % studijų įmokos) pirmajame studijų semestre*.
 
 
2018-02-01 – 2018-05-30
Prašymų stoti į antrosios pakopos studijas išankstinio priėmimo metu registracija. Prašymas ir dokumentai (diplomo, jo priedo ir asmens dokumento kopijos) siunčiami el. paštu magistrantura@vgtu.lt.

2018 m. išankstinio priėmimo į magistrantūros nuolatines studijas programų sąrašas

2018 m. išankstinio priėmimo į nuolatines studijas programų sąrašas

 
Studijų programa Specializacija

Antano Gustaičio aviacijos institutas

- Aviacijos mechanikos inžinerija -
- Elektronikos inžinerija Aviacinė elektronika
- Inžinerinė ekonomika ir vadyba Aviacijos vadyba

Aplinkos inžinerijos fakultetas

- Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba -
- Aplinkos inžinerija -
- Civilinė inžinerija Keliai
- Geodezija ir kartografija Geografinės informacinės sistemos
- Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija -
- Inovatyvūs sprendimai geomatikoje -
- Kelių eismo saugumo inžinerija -
- Miestų inžinerijos informacinės sistemos -
- Pastatų energijos inžinerija -
- Vandens ūkio inžinerija -

Architektūros fakultetas

- Architektūra Statinių architektūra
Urbanistinių kompleksų architektūra
- Architektūros istorija ir teorija -
- Pramoninis dizainas -

Elektronikos fakultetas

- Automatika Automatinės sistemos
Mechatroninių sistemų automatika
- Elektronikos inžinerija Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Mikro ir nano elektronika
- Elektros energetikos sistemų inžinerija Atsinaujinančios elektros energetikos inžinerija
Elektros energetikos technologijos
- Informacinės elektroninės sistemos Atvirojo kodo sistemos
- Kompiuterių inžinerija -
- Telekomunikacijų inžinerija Telekomunikacijų technologijos

Fundamentinių mokslų fakultetas

- Bioinžinerija -
- Informacijos ir informacinių technologijų sauga -
- Informacinės technologijos Duomenų gavybos technologijos
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Multimedijos informacinės sistemos
- Informacinių sistemų programų inžinerija -
- Nanobiotechnologija -
- Saulės elementų ir modulių inžinerija -
- Taikomoji statistika Duomenų mokslas
Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje

Kūrybinių industrijų fakultetas

- Kūrybos visuomenės komunikacija -

Mechanikos fakultetas

- Biomedicininė inžinerija -
- Mechanikos inžinerija Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
- Mechatroninės sistemos -
- Medžiagų ir suvirinimo inžinerija -
- Pramonės inžinerija Pramonės technologija
- Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba -
- Spaudos inžinerija -

Statybos fakultetas

- Geotechnika -
- Nekilnojamojo turto valdymas Nekilnojamojo turto valdymas
- Statinio informacinis modeliavimas -
- Statinių konstrukcijos Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Pastatų konstrukcijos
Specialieji statiniai
Tiltai ir viadukai
- Statinių konstrukcijos -
- Statybos medžiagos ir dirbiniai -
- Statybos technologijos ir valdymas Statybos ekonomika ir verslas
Statybos technologijos ir vadyba
- Saugos inžinerija Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas

Transporto inžinerijos fakultetas

- Transporto inžinerija Automobilių transporto inžinerija
Geležinkelių transporto inžinerija
Transporto inžinerijos vadyba
Transporto mašinos ir įrenginiai
- Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Transporto logistika
Tarptautinių vežimų organizavimas

Verslo vadybos fakultetas

- Ekonomikos inžinerija Finansų ekonomika
Globalioji ekonomika
- Finansų inžinerija Investavimo vadyba
Vertės inžinerija
- Inžinerinė ekonomika ir vadyba Gamybos vadyba
Inovacijų vadyba
Verslioji lyderystė
Verslo projektavimas
- Verslo vadyba Elektroninių medijų vadyba
Marketingas
Organizacijų vadyba
Socialinio verslo vadyba
Tarptautinis verslas


Iki 2018-05-31
Įvertinami konkursiniai balai.
 
2018-06-01
Informuojami stojantieji dėl kvietimo studijuoti, pasirašomos studijų sutartys, registruojami dokumentai.
 

*Antrajame ir vėlesniuose semestruose stipendija studijų kainai kompensuoti taip pat suteikiama atsižvelgiant į studijų rezultatus.
Galimybių aprašas

Pasitikrinkite, kokios VGTU magistratūros studijų programos tinka pagal baigtą bakalauro studijų programą
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė